Kymin Läntisen VPK:n aseman korjaus- ja muutoshanke

Kymin Läntisen VPK:n aseman korjaus- ja muutoshanke

Artikkelissa palokunnan sihteeri/varapäällikkö Jouko Sundgren kertoo VPK:n toiminnasta ja aseman korjaus- ja muutoshankkeesta.

Kymin Läntiselle VPK:lle myönnettiin rahaston hallituksen 22.3.2016 kokouksessa avustusta 12 400 euroa kalustohallin korjaustöihin ja väliseinien muutostöihin

IMG_53912400

Kymin Läntinen VPK on yksi Kymenlaakson pelastuslaitoksen sopimuspalokunnista, joka toimii Kotkan alueella. Vuonna 1952 perustetun palokunnan asemapaikka sijaitsee Jäppilä-nimisessä kylässä. Palokunnan jäsenmäärä on n. 50 henkilöä, joista hälytysosaston toimintaan osallistuu 20 henkilöä. Hälytysosaston lisäksi VPK:lla on aktiivisesti toimivat nuoriso- ja harrasteosastot. Palokunta suorittaa vuosittain keskimäärin 20 – 40 hälytystehtävää. Suurimpia työllistäjiä ovat rakennus-, maasto- ja liikennevälinepalot sekä vahingontorjuntatehtävät. Pelastuslaitos on sijoittanut VPK:n omistamiin tiloihin neljä yksikköä, joiden vuosien varrella vaihtuessa uudempiin ja yhä kookkaampiin alkoi kalustohallista loppua vähitellen tila kesken.

Asemaa on laajennettu jo kertaalleen 2000-luvun alussa yhdellä tallipaikalla, jolloin raskaat pelastusyksiköt (sammutus- ja säiliöauto) sijoitettiin saman asemarakennuksen suojiin. Miehistöauto ja mönkijä sijaitsevat toisessa paloaseman rakennuksessa. Säiliöauton uusiutuessa alkoi vanha lattia murentua ajoneuvon painon takia ja myöskin pituudesta tuli ongelma, sillä auton takaluukun ja seinän väliin jäi vain muutamia senttejä. VPK:n väki päätti tällöin suorittaa ajoneuvohallin remontin. Suunnittelun, hankkeen avustushakemukset ja kokonaiskoordinaation teki palokunnan sihteeri/varapäällikkö Jouko Sundgren. Rakennusprojektissa palokunnan ahkera talkooväki teki tunteja laskematta töitä etenkin purkutöiden ja viimeistelyjen osalta. Rakennusurakoitsijaksi valittiin rakennuksen laajennuksen 10 vuotta sitten tehnyt urakoitsija ja näin säästettiin huomattavasti suunnittelutyötä rakennuksen rakennusteknisten asioiden suhteen.

Aiemmin talli oli jaettu kahteen seinin eriteltyyn autopaikkaan ja varuste-/pukuhuoneeseen. Nyt remontin yhteydessä väliseinät poistettiin ja varustehuone laskettiin samaan tasoon autohallin kanssa. Tila yhtenäistämällä saatiin turvalliset ja ergonomiset liikkumatilat autoille ja varustenaulakoille. Palosuojelurahaston avustuksella oli erittäin suuri merkitys hankkeen toteutumiselle. Palokunnan talous pohjautuu yksinomaan pelastuslaitoksen kanssa solmittuun sammutussopimukseen, joka muodostaa palokunnan taloudellisen pohjan.

 IMG_53852400

 

pmvepsal