- Palosuojelurahasto - https://www.palosuojelurahasto.fi -

Palosuojelumaksut

Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 §:n mukaan tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi on Suomessa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta vuosittain suoritettava palosuojelumaksu.

Palosuojelumaksun maksuunpano

Palosuojelumaksun tilitys

Vanhentuminen

Muutoksenhaku palosuojelumaksun maksuunpanoon

Rangaistus

Palosuojelumaksulomakkeet:

Palosuojelumaksulomakkeet löytyvät Etelä-Suomen aluehallintoviraston [1] sivuilta.

Käännökset lomakkeesta löytyvät alta: