Palosuojelurahasto tarkasti avustuskohteita Etelä-Savossa

Palosuojelurahasto tarkasti avustuskohteita Etelä-Savossa

Vuoden 2022 ensimmäiset paikan päällä tehdyt avustustarkastukset suuntautuivat Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueelle 9.6.2022, jossa tarkastettiin 7 hanketta sekä tutustuttiin alueen toimintaan.

Palosuojelurahasto suorittaa vuosittain tarkastuskäyntejä avustamiinsa kohteisiin. Käynneillä tarkastetaan, että avustuksen saanut kohde on päätöksenmukaisessa käytössä, eikä kohdetta ole esimerkiksi luovutettu toisaalle tai myyty ennen päätöksenmukaista käyttöajan päättymistä. Rahaston rakennushankkeissa on 30 vuoden käyttöaika ja raskaassa kalustossa 10 vuoden käyttöaika.

Tarkastuskäynnin ensimmäisenä kohteena oli Pieksämäen paloasema, jossa tarkastettiin kolmen ajoneuvon käyttö. Kaksi tarkastusta kohdistui Pieksämäen paloasemalla käytössä olevaan ajoneuvoon ja yksi Pertunmaan paloasemalla sijaitsevaan sammutusautoon. Kalustot olivat saaneet rahastolta avustusta vuosina 2018-2021. Pertunmaan tarkastus suoritettiin etänä ja ajoneuvoa olivat esittelemässä palomestari Mika Siitonen ja sammutusmies Atte Levänen.

Kuvassa Pieksämäellä sijaitseva säiliöauto.
Pieksämäellä sijaitsevaan säiliöautoon on ohjeistuksen mukaan kiinnitetty rahaston avustuksesta kertova tarra. Ajoneuvoon on myönnetty rahaston avustusta 56 000 euroa vuonna 2020.
Kuva Pertunmaalla sijaitsevan sammutusauton tarkastuksesta.
Palomestari Mika Siitonen ja sammutusmies Atte Levänen esittelivät Pertunmaalla sijaitsevaa sammutusautoa sekä kertoivat palokunnan toiminnasta. Ajoneuvo on saanut vuonna 2018 rahaston avustusta 64 000 euroa.

Seuraavana kohteena oli Hiirola, jossa tarkastettiin Hiirolan VPK:n rakennushanke. Hiirolan sopimuspalokunnalle oli myönnetty vuonna 2017 avustusta paloaseman laajennukseen 64 412 euroa. Sopimuspalokuntaa edusti paikalla yksikönjohtaja/koulutusvastaava Ossi Rautio. Asemalla tarkastettiin etänä myös Savonlinnassa sijaitseva kelirikkoalus, jota rahasto oli avustanut vuonna 2016. Kelirikkoalusta esitteli palomestari Ville Tuovinen Savonlinnasta.

Hiirolan VPK:n paloaseman edustalla yksikönjohtaja/koulutusvastaava Ossi Rautio ja Palosuojelurahaston pääsihteeri Johanna Herrala.
Hiirolan VPK:n rakennushankkeen edustalla yksikönjohtaja/koulutusvastaava Ossi Rautio ja Palosuojelurahaston pääsihteeri Johanna Herrala. Avustuksen kohteena oli vuonna 1950 rakennetun paloasemarakennuksen kalustohallin 92 neliön laajennus.

Hiirolasta matka jatkui Mikkelin VPK:n paloasemalle, jossa tarkastuksen kohteena oli vuonna 2017 avustusta saanut sammutusauto sekä ajoneuvoon sijoitettu PEKE-päätelaite. Paloasemalla sijaitsi myös Mikkelin VPK:n omistuksessa oleva säiliöpaloauto, johon rahasto oli myöntänyt avustusta vuonna 2011. Tämän ajoneuvon osalta avustuksen 10 vuoden käyttöaika oli jo päättynyt alkuvuodesta.

Mikkelin VPK:n edustajina paikalla olivat palokunnan päällikkö Jani Björn ja ryhmänjohtaja Joni Martikainen. Paloasemalla tutustuttiin kattavasti myös sopimuspalokunnan toimintaan. Mikkelin VPK on yksi maamme vanhimmista edelleen toimivista palokunnista ja on aloittanut toimintansa vuonna 1879.

Kuvassa sammutusauton edessä Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti (kesk.), palokunnan päällikkö Jani Björn (oikealla) ja ryhmänjohtaja Joni Martikainen (vas.).
Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti kuvassa keskellä. Mikkelin VPK:n paloasemalla sopimuspalokunnan toimintaa ja avustettua kalustoa esittelivät palokunnan päällikkö Jani Björn (oikealla) ja ryhmänjohtaja Joni Martikainen. Etelä-Savon pelastuslaitos on saanut vuonna 2017 avustusta kuvassa olevaan sammutusautoon 64 000 euroa.
Esko Hurri esittelemässä vanhan palokaluston näyttelyä.
Mikkelin VPK:n paloasemalla sijaitsee myös Etelä-Savon pelastuslaitoksen vanhan palokaluston näyttely. Tilaa esittelemässä Mikkelin VPK:n toiminnassa jo vuodesta 1955 mukana ollut Esko Hurri, entinen pitkäaikainen palokunnan päällikkö ja nykyinen veteraaniosaston vetäjä.

 

Vanhaa ajoneuvokalustoa.
Etelä-Savon pelastuslaitoksen vanhan palokaluston näyttelyyn on kerätty kalustoa maakunnan alueen palokunnista. Suuri osa on Mikkelin VPK:n ja vakinaisen palokunnan esineistöä.

Tarkastuskäynnillä oli mukana pelastuslaitoksen edustajana Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti. Rakennukset ja kalusto todettiin tarkastuksessa olevan päätöksenmukaisessa käytössä. Pelastuslaitoksen ajoneuvokalusto siirtyy hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023 hyvinvointialueen omistukseen.

Tarkastuskierros sujui hyvin ja aikataulussa pysyttiin melko tarkkaan vaikka kohteita oli paljon ja mielenkiintoista katsottavaa sekä kuunneltavaa paljon. Kiitokset kaikille mukana olleille henkilöille.

Emmi Laiho