Palosuojelurahaston 13. Innovaatiopalkinto Saku Tauriaiselle

Palosuojelurahaston 13. Innovaatiopalkinto Saku Tauriaiselle

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto 2020 julkistettiin Helsingissä torstaina 11.11.2020. Palkinnon luovuttivat pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka ja rahaston hallituksen puheenjohtaja Päivi Nerg.

Palosuojelurahaston vuoden 2020 Innovaatiopalkinnon ensimmäisen palkinnon sekä 12 000 euron palkintorahan sai asemamestari Saku Tauriainen sammutus- ja raivauskouran kehittämisestä. Sammutus- ja raivauskoura parantaa pelastajien työ- ja henkilöturvallisuutta rakennuspaloissa.

Toisen palkinnon sekä 8 000 euron palkintorahan saivat yrittäjä Kai Saarinen ja vesihuollon asiantuntija Jyrki Nurmi reaaliaikaisen sammutusveden seurantajärjestelmän kehittämisestä. Innovaatiopalkinnon kunniamaininnan sekä 1 000 euron palkintorahan saivat palomies Mikko Anunti puunkaatolaitteen kehittämisestä sekä toimittaja ja Roska päivässä -liikkeen perustaja Tuula-Maria Ahonen ehdotuksella Miniroskis.

Kuvassa innovaatiopalkitut Saku Tauriainen, Mikko Anunti, Jyrki Nurmi, Kai Saarinen ja Tuula-Maria Ahonen sekä palkinnon luovuttajat Päivi Nerg ja Kimmo Kohvakka.
Vasemmalta: Päivi Nerg, Saku Tauriainen, Mikko Anunti, Jyrki Nurmi, Kai Saarinen, Tuula-Maria Ahonen, Kimmo Kohvakka

Palosuojelurahaston vuoden 2020 Innovaatiopalkinnon ensimmäisen palkinnon sai asemamestari Saku Tauriainen innovaatiollaan SaRa-koura. Kyseessä on sammutus- ja raivauskoura, joka parantaa pelastajien työ- ja henkilöturvallisuutta rakennuspaloissa, sillä pelastajien ei tarvitse mennä työskentelemään palavan rakennuksen katolle. Innovaation lähtökohtana oli pelastajien työturvallisuus ja suunnittelutyössä mielessä erityisesti Järvenpäässä vuonna 2006 tapahtunut palomiehen putoamisonnettomuus palavan katon läpi.

Innovaatio parantaa ja nopeuttaa palon hallintaan saamista, pienentää jälkivahinkojen määrää oikealla käyttötekniikalla. Innovaatio pienentää myös yläontelopalon sammuttamisessa tarvittavaa henkilöstöresurssia, kun suuri osa aiemmin käsin tehdystä työstä voidaan korvata koneellisesti. SaRa-kouran avulla ontelopalon sammuttaminen voidaan aloittaa turvallisesti kynsiparien vesisuuttimilla ja savupoistoaukko voidaan tehdä koneellisesti. Henkilövoimin tehtävä savunpoistoaukko vaatii vähintään neljä savusukeltajaa, kun SaRa-kouran käyttöön tarvitaan vain yksi henkilö, jonka ei tarvitse olla savusukelluskelpoinen. Näin savusukelluskelpoinen henkilöstöresurssi voidaan vapauttaa tilanteesta esimerkiksi sisätilojen sammutukseen ja raivaukseen.

Innovaation materiaali on kourissa yleisesti käytettyä metallia, joka kestää kovaakin käsittelyä, minkä johdosta lämpökuormitus tai rakenteiden raivaus ei ole ongelma. Sara-kouran toisessa kynsiparissa on vesisuuttimet, joiden vesivirta on yhteensä 150 l/min. Kouran metalli on laadultaan sellaista, joka ei ruostu, jolloin SaRa-kouran kynsien vesilinjat pysyvät avoimina eivätkä ruostu tukkoon. SaRa-koura on henkilönostinta huomattavasti ketterämpi työväline. Lisäksi se soveltuu tavanomaiseen puunkäsittelyyn ja -siirtoihin.

– Innovaatiossa parasta on mielestäni sen toimivuus käytännössä, toteaa Saku Tauriainen.

Hän on päässyt näkemään SaRa-kouran toimivuuden todellisissa tulipaloissa. Tositilanteet ovat osoittaneet, että SaRa-kouraa kannattaa hyödyntää yläontelopalon savunpoistoaukon tekemisessä, jotta saadaan suljettu tila muutettua avopaloksi. Näin mahdollistetaan palon sammuttaminen ylhäältä alaspäin esimerkiksi nostolavan työkorista ja saadaan vesi keskitettyä suoraan palopesäkkeeseen.

SaRa-kouraa on ensimmäisen kerran käytännössä testattu vuonna 2011. Sen jälkeen sitä on testattu myös todellisissa tulipaloissa ja se on operatiivisessa käytössä Kymenlaakson pelastuslaitoksella. Testien ja käytännön havaintojen perusteella innovaatio on osoittautunut erittäin toimivaksi. SaRa-kouralla voidaan jäähdyttää yläontelon palokaasuja pistosuihkuputkien tavoin ja jos sammutusvaikutus on riittävä, ei kattoa tarvitse välttämättä avata. Jos katto joudutaan avaamaan, otetaan pois vain vesikate ja ruodelaudoitukset. Näin katon kantavat rakenteet, kattotuolit, jäävät ehjiksi jälleenrakentamista varten, mikä taas säästää rakentamisen kustannuksia.

Myös Palosuojelurahaston innovaatiopalkintoraati oli vakuuttunut SaRa-kouran mahdollisuuksista. Raadin arvioissa todettiin mm. että innovaatio lisää merkittävästi työturvallisuutta, säästää resursseja ja vähentää vahinkojen määrää nopeamman sammuttamisen ansiosta. Suunnitteluun on satsattu paljon aikaa ja kokeiluja. Tuote on pitkälle kehitelty ja suunniteltu palokunnan käyttöön sopivaksi.

– En ole kokenut innovaation kehittämisprosessia kovin haastavaksi, Tauriainen kertoo.

– Kehittämistyön vaikeimpia osuuksia ovat olleet ehkä jatkokehittämisen tekniset vaatimukset. Esimerkiksi pelastuslaitoksilta on tullut toiveena saada kourassa vesi maatasolta kynsille asti ilman ylimääräistä letkua niin, että kouraa pystytään kääntämään 360 astetta.

Tauriainen kertoo myös, että innovaatiota on tehty yhteistyössä Hiab Cargotecin kanssa, mikä on mahdollistanut innovaation käytännön toteuttamisen. Hiab Cargotecin tuoma tuki on ollut avainasemassa idean viemisessä käytäntöön. Yrityksen tuki oli heti alusta asti merkittävää ja he suhtautuivat ideaan innostavasti ja kannustavasti.

SaRa-kouran kehitystä tullaan jatkamaan yhdessä Hiab Cargotecin kanssa. Tavoitteena on saada siitä muokattua mahdollisimman käyttäjäystävällinen tuote.

– Haluan jakaa toimivaa tekniikkaa ja ideaa sekä kouluttaa henkilöstöä aiheeseen, jotta pelastajat saadaan pois palavien rakennusten katoilta, päättää Tauriainen.

Sammutus- ja raivauskoura.
Sammutus- ja raivauskoura

Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.

Lisätietoja: pääsihteeri Johanna Herrala (johanna.herrala@intermin.fi, p. 0295 488 460)

Innovaatiopalkinnon sivu

Pinja Hentunen