Palosuojelurahaston 14. Innovaatiopalkinto Marko Hassiselle, Juha Laitiselle ja Jari Mikkoselle

Palosuojelurahaston 14. Innovaatiopalkinto Marko Hassiselle, Juha Laitiselle ja Jari Mikkoselle

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto 2021 julkistettiin Oulussa pelastustoimen ajankohtaispäivillä keskiviikkona 17.11.2021. Palkinnon luovuttivat rahaston hallituksen puheenjohtaja Päivi Nerg ja Innovaatiopalkintoraadin puheenjohtaja Jaakko Pukkinen.

Palosuojelurahaston vuoden 2021 Innovaatiopalkinnon sekä 12 000 euron palkintorahan saivat erikoistutkija Marko Hassinen, tutkija Juha Laitinen ja tuotepäällikkö Jari Mikkonen suodattavan sammutuspeitteen kehittämisestä ajoneuvopaloille. Innovaatiopalkinnon toinen sija jaettiin kahden työryhmän kesken. Palkinto myönnettiin sähköautojen alustasprinklerin sekä litiumakkupalojen sammuttamiseen tarkoitettujen sammutusaltaiden kehittäjille. Molemmat tahot saivat 5 000 euron palkintorahan. Lisäksi myönnettiin neljä kunniamainintaa.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintoraadin puheenjohtaja Jaakko Pukkinen, rahaston pääsihteeri Johanna Herrala, rahaston hallituksen puheenjohtaja Päivi Nerg sekä Innovaatiopalkinnon saajat.
Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintoraadin puheenjohtaja Jaakko Pukkinen (vas.), rahaston pääsihteeri Johanna Herrala (vas. eturivi), rahaston hallituksen puheenjohtaja Päivi Nerg sekä Innovaatiopalkinnon saajat

Savukaasujen suodattamisella vähennetään erityisesti sivullisten altistumista palossa vapautuville myrkyille

Täyssähkö- ja hybridiajoneuvojen akkupalot ovat uusi ja hyvin ongelmallinen tehtävä pelastustoimelle. Akkupalot ovat haasteellisia sammuttaa, niistä vapautuu paljon myrkyllisiä sekä erittäin herkästi syttyviä kaasuja. Lisäksi sammutustehtävät ovat huomattavasti pitkäkestoisempia kuin polttomoottoriautojen paloissa. Myrkylliset kaasut ovat erityisesti ongelmallisia ympäristöissä, joissa on paljon ihmisiä, esimerkiksi pysäköintihalleissa, kauppakeskuksissa ja kaupunkien tiheään rakennetuissa keskustoissa.

Ongelman ratkaisuksi Hassinen, Laitinen ja Mikkonen ovat kehittäneet uuden sammutuspeitekonseptin, johon liitetään vesi sammutusautosta tai muusta vesilähteestä. Peitteen rakenne muodostaa veden avulla altaan, johon kertyvä vesi tekee peitteestä kaasutiiviin. Kaasutiiveyden ansiosta akkupalossa syntyvät myrkylliset kaasut saadaan ohjattua suodatinjärjestelmään. Lisäksi sammutuspeittoon yhdistetyt ”suuttimet” suihkuttavat vettä ajoneuvon päälle, mikä jäähdyttää itse ajoneuvoa, mutta sitoo myös myrkyllisiä kaasuja. Merkittävän eron olemassa oleviin tuotteisiin muodostaa tuotteen kokonaisvaltaisuus ja erityisesti sen suodatinratkaisu, jonka avulla vapautuvat myrkylliset höyryt saadaan entistä paremmin hallittua.

– Haastavinta innovaation kehittämisessä oli soveltuvien materiaalien sekä suodatintekniikan ja valmistusmenetelmien löytäminen, kertoo innovaation työryhmä. – Innovaatiota on testattu toiminnallisuuden, materiaalien ja suodatustekniikan osalta, ja näiden testien perusteella alkuperäiseen innovaatioon on tullut useita muutoksia ja parannuksia. Myös ajoneuvovalmistajien ohjeistukseen tulleita muutoksia on otettu huomioon kehitystyön edetessä.

Sammutuspeite testissä sähköautopalosimulaattorissa.
Prototyyppiversio 2:n testausta Pelastusopiston sähköautopalosimulaattorissa

Sammutuspeite suodattaa akkupaloista vapautuvista höyryistä vaarallisimmat myrkylliset yhdisteet ja samalla jäähdyttää sekä akkua että rajaa paloa. Akkupaloissa sammuttaja joutuu pahimmissa tapauksissa työskentelemään ajoneuvon läheisyydessä pitkiäkin aikoja ja altistuu siitä syntyville myrkyllisille yhdisteille. Lisäksi monissa tapauksissa myös sivulliset ovat vaarassa altistua palosta syntyville vaarallisille höyryille.

– Innovaatio parantaa työ- ja paloturvallisuutta, sillä se vähentää sammuttajien ja sivullisten altistumista vaarallisille kemiallisille yhdisteille sekä hillitsee palon leviämistä muihin ajoneuvoihin tai ympäristöön, kertovat innovaation kehittäjät.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintoraadin näkemyksen mukaan kyseessä on kokonaisvaltainen ratkaisu akkupalojen ja sähköautopalojen sammuttamiseen. Innovaatiossa otetaan huomioon palosta syntyvien myrkyllisten kaasujen hallinta sekä sammutukseen käytetyn veden käsittely, ja kyse on ympäristöystävällisestä tavasta sammuttaa akkupalo siten, että akun vaaralliset kemikaalit eivät päädy luontoon käsittelemättä.

Innovaatiosta on tehty kaksi prototyyppiä ja kolmas, valmistuksessa oleva kappale tulee loppuvuoden 2021 hyväksymistestauksiin. Hyväksymistestausten jälkeen tuote lähtee valmistukseen ja myyntiin 2022.

Sammutuspeite testissä.
Prototyyppiversion 1 kanavarakenteen testausta

Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä parantamaan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yhteiskunnassa.

Lisätietoja: pääsihteeri Johanna Herrala (johanna.herrala@govsec.fi, p. 0295 488 460)

Innovaatiopalkinnon sivu

Pinja Hentunen