Palosuojelurahaston avustukset pelastustoimen jatko-opiskelijoille

Palosuojelurahaston avustukset pelastustoimen jatko-opiskelijoille

Edellytyksenä Palosuojelurahaston henkilökohtaisen apurahan saamiselle on se, että tutkimus kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan. Erityisenä edellytyksenä on lisäksi se, että valmistuvaa tutkimustietoa voidaan hyödyntää laajasti pelastustoimessa.

Palosuojelurahasto myöntää avustuksia tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoimen edistämiseen. Vuosittain avustuksia myönnetään tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yli kolme miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin kuuluu painotettu haku, yleishaku sekä apurahat ja stipendit. Henkilökohtaisia apurahoja myönnetään keskimäärin kahdesta kolmeen kappaletta vuosittain. Tässä tekstissä käsitellään erityisesti rahaston myöntämiä henkilökohtaisia apurahoja, jotka soveltuvat hyvin jatko-opiskelijoiden tarpeisiin. Stipendejä myönnetään perustutkintoon sisältyvästä valmiista työstä oppilaitoksen tai muun yhteisön hakemana.

Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia voi hakea kuka tahansa, myös pelastusalan ulkopuolelta. Hakemuksia arvioi ensivaiheessa kymmenhenkinen raati, joka saa luettavakseen koko hakemusmateriaalin kaikkine liitteineen. Lopulliset avustuspäätökset tekee Palosuojelurahaston hallitus kokouksessaan sihteeristön valmistelun pohjalta. Tutkimus- ja kehittämishankehaku järjestetään kahdesti vuodessa, ja päätökset avustuksista annetaan keväällä ja syksyllä.

Henkilökohtaiset apurahat ovat useimmiten avustuksia väitöskirjahankkeisiin, joita on valmistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana viisi kappaletta. Väitöstutkimukset ovat käsitelleet esimerkiksi onnettomuustilanteita ja niiden johtamista sekä palomiestyötä ja sen identiteettiä.

Henkilökohtaisten apurahojen avustusehdot

Tutkimusten tulee rahastolainsäädännön mukaisesti kohdistua tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoiminnan edistämiseen ja tuloksia tulee voida hyödyntää alalla laajasti. Rahasto ei voi avustaa tutkimustyötä, joka hyödyntää ensisijaisesti vain hakijaa itseään tai hänen työyhteisöään tai joka kohdistuu esimerkiksi yleisturvallisuuteen tai ensihoitoon. Hakemuksen liitteeksi liitetään tutkimussuunnitelma, hankkeen taloussuunnitelma sekä ohjaajan lausunto. Laaja-alaisiin hankkeisiin voi kysyä mahdollista lausuntoa myös Pelastuslaitosten kumppanuusverkostolta.

Vuonna 2019 rahastosta haettiin avustusta yhteensä 49 tutkimus- ja kehittämishankkeeseen, joista avustus myönnettiin 32 hankkeeseen. Avustusta haettiin 4 483 896 euroa ja sitä myönnettiin 3 309 354 euroa. Saapuneista hakemuksista kaksi oli apurahahakemuksia, ja toiseen niistä myönnettiin rahaston avustus.

Henkilökohtainen apuraha on saajalleen verotonta tuloa. Väitöskirja-apurahoja on myönnetty keskimäärin 12 kuukauden työskentelyyn. Apurahan suuruus voi olla 2 200 euroa kuukaudessa. Apurahaa ei myönnetä mahdollisten koneiden eikä laitteiden ostoon mutta matkakustannuksiin voi avustusta myös hakea. Matkakustannukset tulee eritellä ja ne korvataan julkisen liikenteen mukaisin hinnoin. Myös matkojen tositteet tulee liittää tilitykseen.

Apurahan saajan tulee ottaa MYEL-eläkevakuutus, mikäli apuraha on myönnetty yhtäjaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajalle. Rahasto osallistuu MYEL-vakuutuksen kustannuksiin omalta osaltaan. Apurahaa voidaan maksaa noin neljässä maksuerässä hankkeen etenemisen mukaisesti. Valmistuneista hankkeista lähetetään rahastoon tiivistelmä, joka liitetään rahasto tutkimusjulkaisuun, jossa on tällä hetkellä tiedot jo 348 rahaston avustamasta hankkeesta vuosilta 2010 – 2019

Palosuojelurahasto avustaa tällä hetkellä kahta jatko-opiskelijaa. Rahasto kannustaa henkilökohtaisten apurahojen hakemiseen, sillä tuotoksena syntyvät väitöstutkimukset ovat arvokasta materiaalia pelastustoimen edistämistyössä.

Haku auki nyt

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku on parhaillaan auki ja haku päättyy 15.12.2020. Päätökset tehdään maaliskuussa 24.3.2021. Lisätietoja hakuun liittyen löytyy hakukirjeestä.

Hyödyllisiä linkkejä

Tietoa käynnissä olevista hankkeista, valmistuneista hankkeista, päättyneistä hauista sekä hakuprosessista yleisesti löytyy Palosuojelurahaston verkkosivuilta.

Rahaston avustuksella valmistuneista tutkimus- ja kehittämishankkeista on koottu julkaisu, jossa on tiivistelmät ja tutkimusten loppuraportit vuosilta 2010 – 2019.

Tietoa apurahasaajien Myel-vakuutuksesta Suomen taiteilijaseuran verkkosivuilla.

Pinja Hentunen