Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 12.4.2024

Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 12.4.2024

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 12.4.2024.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Palosuojelurahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 24.5.2024.

Avustuspäätökset

 

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, vuoden 2024 1. hakukierros

Palosuojelurahaston hallitus käsitteli vuoden 2024 1. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahastoon saapui määräaikaan 15.12.2023 mennessä yhteensä 29 hakemusta, joista yksi myöhemmin peruutettiin. Saapuneita hakemuksia on näin ollen 28. Rahaston hallituksen kokouksessa 8.12.2023 hyväksytyn rahaston käyttösuunnitelman mukaisesti tutkimus- ja kehittämishankeavustuksiin on varattu käytettäväksi vuonna 2024 yhteensä 4 450 000 euroa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää 1. hakukierroksella vuonna 2024 avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä 2 469 834 euroa 16 hankkeeseen.

Liite 1: Päätökset, Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2024 1. kierros

 

Erityisavustukset kuntien ja sopimuspalokuntien rakennushankkeisiin vuodelle 2024

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2024 erityisavustukset rakennushankkeisiin. Rahastoon saapui määräaikaan mennessä yhteensä 17 hakemusta.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2024 rakennushankkeisiin 15 hankkeelle yhteensä 2 302 679 euroa.

Liite 2: Rakennushankehaku päätökset 2024

 

Muutos- ja jatkoaikapäätökset (8 kpl)

VN-33601-2021; jatkoaikahakemus; Pelastusopisto; Onnettomuuksien ehkäisyn osaamisen kehittäminen

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle 30.5.2025 saakka ja tilityksen tekemiselle 31.8.2025 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.5.2025 saakka ja jatkoaikaa hankkeen maksatuksen määräajalle 31.8.2025 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

VN/34590/2022; muutoshakemus hankkeen budjettiin; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; Palotutkimuksen päivät 2023

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

VN/34674/2022; muutoshakemus hankkeen budjettiin ja osatoteuttajan rooliin; Pelastusopisto; Huoneistopalot, asukkaiden altistuminen ja pelastuslaitosten toimintaohjeet

Hakija on hakenut muutosta budjettiin ja osatoteuttajan rooliin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin ja osatoteuttajan rooliin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

VN/15442/2022; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; muutoshakemus sisältöön ja budjettiin; Palokuntatoiminnan sosiaalisten ja yhteiskunnallisten hyötyjen SROI-arviointi

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin ja sisältöön.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin ja sisältöön. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

VN/34563/2022; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; muutoshakemus hankkeen budjettiin; Paloturvallisuusviikko 2023

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

VN/15408/2022; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; muutoshakemus hankkeen budjettiin; CTIF Suomen kansallinen komitea

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

VN/29703/2023; Keski-Uudenmaan pelastuslaitos / Vantaan ja Keravan hyvinvointialue; hallinnoijaorganisaation muutos; Riskianalyysin kehittäminen tiedolla johtamisen tueksi

Hakija on hakenut muutosta hankkeen hallinnoijaorganisaatioon.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen hallinnoijaorganisaatioon. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

VN/34560/2022; Matti Waitinen ja Brita Somerkoski; jatkoaikahakemus; Kansanopistojen turvallisuusopas, asuntolaturvallisuus

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 25.3.2024 saakka ja hankkeen maksatuksen määräajalle 30.9.2024 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 25.3.2024 saakka ja jatkoaikaa hankkeen maksatuksen määräajalle 30.9.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan. Avustus maksetaan molemmille hakijoille, kullekin yhteensä enintään 3 000 euroa.

 

Takaisinperimättäjättämispäätös (1 kpl)

Palosuojelurahaston johtokunta on kokouksessaan 13.4.1994 myöntänyt ennakkopäätöksellä (dnro94/726/94) Karstulan kunnalle paloaseman peruskorjaukseen ja Iaajennukseen 344 000 mk:n (40 %) avustuksen hyväksyttävien kustannusten 860 000 mk perusteella. Palosuojelurahaston hallitus on kokouksessaan 13.5.2008 myöntänyt Karstulan kunnan paloaseman peruskorjaukseen ja Iaajennukseen 70 911 euron (40 %) avustuksen hyväksyttävien kustannusten 177 278 euroa perusteella.

Palosuojelurahaston hallitus on lisäksi kokouksessaan 11.4.2022 myöntänyt Karstulan kunnalle uuden paloaseman rakentamiseen 210 000 euron avustuksen hyväksyttävien kustannusten 3 253 000 euroa perustella (VN/5678/2022). Karstulan kunnalle maksettiin avustus uuteen paloasemaan täysimääräisenä (210 000 euroa) 21.12.2023.

Karstulan kunta lähetti 9.1.2024 vanhaan paloasemaan myönnettyjen avustusten takaisinperinnän kohtuullistamishakemuksen ja lisäselvityksen vanhan paloaseman nykytilanteesta.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti olla suorittamatta takaisinperintää ja jättää avustuksen takaisinperimättä. Mikäli rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu esitetystä tai se myydään, tulee siitä tehdä Palosuojelurahastolle ilmoitus, jonka rahaston hallitus käsittelee kokouksessaan.

 

Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset (20 kpl)

Vuoden toisen kokouksen pienavustusten päätösesitys oli 130 680 euroa. Hakemuksia on yhteensä 20 kpl. Tämä kokous mukaan lukien vuonna 2024 pienavustushakemuksia on saapunut 36 kappaletta. Avustusta on myönnetty tämä kokous mukaan lukien 36 hakemukseen yhteensä 211 383 euroa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin yhteensä 130 680 euroa. Hakemuksia oli yhteensä 20 kpl.

Liite 3: Pienavustuspäätökset 12.4.2024

Emmi Laiho