Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 14.4.2023

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 14.4.2023.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 31.5.2023.

Avustuspäätökset

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, vuoden 2023 1. hakukierros

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2023 1. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahastoon saapui määräaikaan 15.12.2022 mennessä yhteensä 22 hakemusta. Hakemukset olivat 19 eri hakijataholta. Hallituksen kokouksessa 8.12.2022 hyväksytyn rahaston käyttösuunnitelman mukaisesti tutkimus- ja kehittämishankeavustuksiin on varattu käytettäväksi vuonna 2023 yhteensä 3 750 000 euroa.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 14.4.2023 pidetyssä kokouksessaan myöntää 1. haku-kierroksella vuonna 2023 avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä 1747 956 euroa 18:sta hankkeeseen.

Liite 1: Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2023 1. kierros

Erityisavustukset kuntien ja sopimuspalokuntien rakennushankkeisiin, vuosi 2023

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2023 erityisavustukset rakennushankkeisiin. Rahastoon saapui määräaikaan mennessä yhteensä 12 hakemusta. Hallituksen 8.12.2022 hyväksymän käyttösuunnitelman mukaan vuonna 2023 voidaan erityisavustuksia rakennushankkeisiin myöntää 2 700 000 euroa.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 14.4.2023 kokouksessaan myöntää 12 hankkeelle vuoden 2023 rakennushankkeisiin yhteensä 1 027 098 euroa. Myönteinen rakennushankepäätös hyväksyttiin kaikkiin 12:een hankkeeseen eli 100 %:in hakemuksista.

Liite 2: Erityisavustukset rakennushankkeisiin 2023

Muutos- ja jatkoaikapäätökset (8 kpl)

Rahaston hallitus käsitteli kokouksessaan muutos- ja jatkoaikahakemukset

8.1.1 VN/33982/2021; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry; muutoshakemus hankkeen budjettiin; Palokuntanuorisotyön uudistamishanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 14.4.2023 pitämässään kokouksessa hyväksyä muutoksen hankkeen budjettiin esitetyllä tavalla. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8.1.2 VN/6518/2021; Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry; muutoshakemus hankkeen budjettiin ja avustuksen määrään sekä jatkoaikahakemus loppumaksatuksen päivämäärään; Jätkäsaaren uusi paloasema

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin ja avustuksen määrään sekä jatkoaikaa loppumaksatuksen päivämäärään.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 14.4.2023 pitämässään kokouksessa myöntää hankkeelle lisäavustusta 130 000 euroa sekä hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen kustannusarvioon. Hankkeen maksatushakemuksen lähettämiselle myönnetään jatkoaikaa 31.3.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8.1.3 VN/13826/2021; Kuurojen Liitto ry; jatkoaikahakemus; Papunetin tuottamien paloturvallisuuteen liittyvien symbolien selkoviitotut käännökset selityksineen ja alkusammutuskoulutusta opiskelijoillemme -hanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 16.6.2023 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 29.9.2023 saakka.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 14.4.2023 pitämässään kokouksessa myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 16.6.2023 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 29.9.2023 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8.1.4 VN/9587/2022; Kårböle Frivilliga Brandkår r.f.; jatkoaikahakemus; Miehistönkuljetusauto

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 31.5.2024 saakka.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 14.4.2023 pitämässään kokouksessa myöntää jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 31.5.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8.1.5 VN/33604/2021; Pelastusopisto; muutoshakemus sisältöön ja nimeen; PRONTOn uuden palontutkintaselosteen toteuttaminen (nimi muutettu: Palontutkinnan tietovarantohanke)

Hakija on hakenut muutosta hankkeen sisältöön sekä nimeen.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 14.4.2023 pitämässään kokouksessa hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen toteuttamisen tapaan esitetyn mukaisesti. Pelastusopiston tulee tehdä sopimus valtionavustuksen käytöstä Itä-Suomen yliopistona kanssa.

8.1.6 SMDno-2020–1315 ja VN/6270/2021; Pelastusopisto; jatkoaikahakemus ja muutoshakemus hankkeen budjettiin; SAVE – Varusteiden ja kaluston puhdistus- ja desinfiointimenetelmien arviointi ja kehittäminen

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle sekä muutosta hankkeen budjettiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 14.4.2023 pitämässään kokouksessa myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.9.2023 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 30.11.2023 saakka sekä hyväksyä muutoksen hankkeen budjettiin esitetyllä tavalla. Jatkoaika koskee myös hanketta VN/6270/2021. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8.1.7 VN/5667/2022; Äänekosken Vapaaehtoinen Palokunta r.y.; muutoshakemus hankkeen budjettiin ja avustuksen määrään; Paloasemarakennuksen vesikaton uusimishanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin ja avustuksen määrään.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 14.4.2023 pitämässään kokouksessa myöntää hankkeelle lisäavustusta 2 521 euroa sekä hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen kustannusarvioon. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Takaisinperimättäjättämispäätös (1 kpl)

8.2 SMDno-2020-471: Rakennushanke; Anomus takaisinperinnän suorittamatta jättämisestä

Rahaston oli päättänyt 31.3.2020 pitämässään kokouksessa myöntää Orimattilan kaupungille uuden paloaseman hankintaan rakentamiseen yhteensä 182 719 euroa hyväksyttyjen kustannusten 6 282 475 euroa perusteella (SMDno-2020-471). Avustus on maksettu täysimääräisenä Orimattilan kaupungille 18.3.2022.

Orimattilan kaupungin edustaja on lähettänyt Palosuojelurahastolle 7.2.2023 ilmoituksen kiinteistön ja määräalan myynnistä Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle ja anomuksen takaisinperinnän suorittamatta jättämisestä.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 14.4.2023 pitämässään kokouksessa olla suorittamatta takaisinperintää ja jättää avustuksen takaisinperimättä. Päijät-Hämeen hyvinvointialue velvoitetaan noudattamaan alkuperäisiä Orimattilan kaupungille asetettuja avustusehtoja.

Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessa myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin yhteensä 239 300 euroa. Hakemuksia oli yhteensä 43 kpl.

Päätös: Hyväksyttiin sopimuspalokuntien pienavustukset esityksen mukaisesti. Rahaston hallitus päätti myöntää pienavustusta 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Nuoriso-osaston hankintojen osalta pienavustus on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Myönnettävä avustus on esityksen mukaisesti 239 300 euroa yhteensä 43 hakemukseen. Avustusta myönnettiin kaikkiin saapuneisiin hakemuksiin. Kokonaan kielteisiä avustuspäätöksiä ei ollut.

Päätösluettelo liitteenä: Päätös, sopimuspalokuntien pienavustukset

Pinja Hentunen