Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 16.2.2016

Palosuojelurahaston hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen tiistaina 16.2.2016.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Palosuojelurahaston harjoittelijana ajalla 7.1.2016-6.7.2016 toimii Sami-Petteri Markus. Sami Markus opiskelee tradenomiksi Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutusohjelmassa (Tradenomi AMK).
  • Rahaston hallitus hyväksyi sihteeristön toimenkuvat vuodelle 2016.
  • Rahaston hallitus hyväksyi tilinpäätöksen 2016 ja valtuutti sihteeristöä tekemään tekstiin teknisiä korjauksia.
  • Vuoden 2016 2. hakukierros tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyviin erityisavustuksiin julistettiin haettavaksi. Hakukirje
  • Vuoden 2016 kalustohankeavustukset julistettiin haettaviksi. Hakukirje
  • Hallitus asetti Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintoraadin toimikaudelle 1.5.2016 – 30.4.2019.
  • Palosuojelurahasto piti palaverin Kuntatalolla 20.1.2016. Palaveriin oli kutsuttu aluehallintovirastojen kalusto- ja rakennushankkeiden käsittelijät sekä pelastusjohtajat. Asia merkittiin tiedoksi.
  • Palosuojelurahasto merkitsi tiedoksi rahaston menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät (ilmoitus 1.3.2016).
  • Rahaston hallitus päätti, että sopimuspalokunnille voidaan vuodesta 2016 myöntää pienavustusta myös harjoitusalueiden rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin (alle 12 500 euroa, sis. alv). Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että  alueen pelastuslaitos puoltaa hanketta ja se on valmisteltu yhteistyössä laitoksen kanssa. Harjoitusalueen tulee lisäksi parantaa alueen harjoittelumahdollisuuksia. Haun osalta noudatetaan pienavustusten yleisiä hakuperiaatteita (sopimuspalokuntien pienavustushankkeet, hakukirje 1.12.2015, SMDno-2015-1875).

Avustuspäätökset

Vuoden 2016 1. hakukierros, Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, avustuspäätökset ja asiantuntijaraadin kokoonpano

Päätöstiedote

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 3 kpl

9.1.1 SMDno-2014–3040; Pirkanmaan pelastuslaitos/Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto; ”RAI -arviointimenetelmän hyödyntäminen kotihoidon asiakkaiden poistumisturvallisuuden arvioinnissa”; -hankkeen jatkoaikahakemus

Pirkanmaan pelastuslaitos on 5.2.2016 saapuneella hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeelle 30.6.2016 asti sekä lopputilitykselle 31.8.2016 saakka. Hankkeen ohjausryhmä on kokouksessa 28.1.2016 päättänyt hakea jatkoaikaa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Pirkanmaan pelastuslaitokselle /Pelastuslaitosten kumppanuusverkostolle 11.2.2015 annettua päätöstä siten, että hankkeen määräaikaa jatketaan 30.6.2016 saakka ja lopputilitys tulee tehdä 31.8.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

9.1.2 SMDno-2013-1951; Pietarsaaren kaupunki; Palo- ja pelastustoimen alueellinen harjoitusalue; Takaisinperintäpäätös

Palosuojelurahasto on 12.1.1993 päivätyllä päätöksellään SMDno- 855-761-89 myöntänyt avustusta Pietarsaaren kaupungille palo- ja pelastustoimen alueellinen harjoitusalue- hankkeelle yhteensä 468 730 euroa (2 786 946 markkaa) hyväksyttyjen kokonaiskustannusten 624 974 euroa (3 715 928 markkaa) perusteella. Hankkeen avustusprosentti on ollut 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. Pietarsaaren kaupunki on myynyt harjoitusalueen. Palosuojelurahasto on vastaanottanut 26.2.2015 kopion harjoitusalueen kauppakirjasta ja saanut tiedon kauppasummasta sekä otteen asian käsittelystä kaupunginhallituksessa. Rahastolle on toimitettu myös Meklaritoimisto J. Riska Oy:n tekemä arviointikirjan kiinteistön arvosta.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä Pietarsaaren kaupungin vuonna 1993 saamasta avustuksesta takaisin yhteensä 55 800 €. Avustuksen takaisinperintälaskelmassa on otettu huomioon myönnetyn avustuksen määrä, laskennallinen arvio nykyarvosta, hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet sekä omaisuuden myyntivuoden rakennuskustannusindeksi. Takaisinperittävä määrä tulee maksaa Palautusosuus tulee maksaa Palosuojelurahastolle viimeistään kahden kuukauden kuluessa päätöksen saamisesta.

9.1.3 Aalto-yliopisto; SMDno-2015–1926; VREVAC -hanke (Poistumis-simulointien tutkimus ja hyödyntäminen virtuaalitodellisuudessa); avustusmäärän muutoshakemus

Palosuojelurahaston (PSR) hallitus myönsi kokouksessaan 1.12.2015 avustusta 83 885 euroa (49,3 %) Aalto yliopiston VREVAC -hankkeelle (Poistumissimulointien tutkimus ja hyödyntäminen virtuaalitodellisuudessa). Hankkeeseen oli haettu 115 510 euron (68 %) avustusta. Aalto-yliopisto on lähestynyt rahastoa 1.2.2016 allekirjoitetulla anomuksella. Jotta hanke voitaisiin toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, pyydetään rahaston hallitusta kasvattamaan rahoitusosuuden aiemmin anottuun 115 510 euroon (68 %).

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan olla nostamatta avustussummaa. Vuoden 2016 2. hakukierros tutkimus- ja kehittämishankkeisiin avattiin rahaston hallituksen kokouksessa 16.2.2016. Hakuaika päättyy 31.5.2016 ja päätökset tehdään elokuussa 2016. Hakija voi lähettää mahdollisen uuden avustushakemuksen tähän nyt avoinna olevaan tai muuhun sopivaan hakuun.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 36 kpl

Asiakohta SMDno Saaja   Euro
9.2.1 2016-0146 Lahden VPK ry   985
9.2.2 2015-2232 Euran VPK ry   5 849
9.2.3 2015-2245 Harjavallan VPK ry 1 164
9.2.4 2015-2233 Huittisten VPK ry 3 104
9.2.5 2015-2086 Kokemäen VPK ry 38 474
9.2.6 2015-2180 Köyliön Läntinen VPK ry 2 296
9.2.7 2015-2031 Noormarkun VPK ry 1 424
9.2.8 2015-0048 Porin VPK ry 8 958
9.2.9 2016-0077 Uudenkoiviston VPK ry 3 732
9.2.10 2015-2253 Dragnäsbäck FBK rf 1 711
9.2.11 2015-0129 Gumbo FBK rf 389
9.2.12 2015-2227 Helsingin VPK ry 781
9.2.13 2015-2114 Jokioisten VPK ry 1 945
9.2.14 2016-0046 Järvenpään VPP ry 6 373
9.2.15 2016-206 Kellokosken VPK ry 1 166
9.2.16 2016-210 Kemin VPK ry 7 737
9.2.17 2015-2127 Koljalan VPK ry 6 013
9.2.18 2016-0063 Koski TL VPK ry 4 937
9.2.19 2016-0150 Kulloon VPK ry 3 709
9.2.20 2016-0095 Kylmäkosken VPK ry 4 880
9.2.21 2016-0130 Leppävaaran VPK ry 5 562
9.2.22 2015-2154 Lielax FBK rf 2 312
9.2.23 2015-2025 Mikkelin Esikaupungin VPK ry 882
9.2.24 2015-2118 Portaan VPK ry 1 468
9.2.25 2015-2226 Pyhännän VPK ry 263
9.2.26 2016-0078 Ranuan VPK ry 128
9.2.27 2015-2095 Sallan VPK ry 886
9.2.28 2016-0221 Salon VPK ry 2 953
9.2.29 2015-2195 Svartå FBK rf 3 542
9.2.30 2015-2129 Sääksjärven VPK ry 4 047
9.2.31 2015-2228 Tammisalon VPK ry 883
9.2.32 2015-2252 Teuvan Palomieskerho ry 1 009
9.2.33 2015-0182 Tirilän VPK ry 1 172
9.2.34 2015-2220 Tornion VPK ry 510
9.2.35 2015-0157 Vanhan Käpylän VPK ry 891
9.2.36 2016-0219 Tervolan VPK ry 213
132 348

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Kokemäen VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivastetarvikkeiden (rankalauta ja happireppu), hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Koljalan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu jääkaappipakastimen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelu-rahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Harjavallan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kauhapaarin/rankalaudan hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoittamalla tavalla.

Dragnäsbäck FBK rf

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu taskulampun akun hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla

Ranuan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kuntosalikorttien ja sykemittarin hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Uudenkoiviston VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu T-paitojen ja VPK:n logojen painatuksesta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Gumbo FBK rf

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu savukoneen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Leppävaaran VPK ry

Pelastuslaitos ei ole puoltanut seuraavia hankkeita; palokuntapuvut, maskit ja liuskat, defibrilointi elektrodi ja palokunnan hihamerkit.

Vanhan Käpylän VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu alkusammutusaltaan hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

pmvepsal