Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 17.5.2017

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 17.5.2017.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Päätettiin vuoden 2017 Innovaatiopalkinnon jaosta. Innovaatiopalkinto 2017 julkistetaan pelastustoimen ajankohtaispäivillä syksyllä 2017.
  • Käsiteltiin yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilitykset vuodelta 2016.
  • Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston asiantuntijan sekä hallinnollisen avustajan viran olleen julkisessa haussa.
  • Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston menojen hyväksyjät sekä kesälomat 2017.
  • Käsiteltiin Palosuojelurahaston talousseuranta 1. neljännes 2017 sekä 2017 toiminta- ja taloussuunnitelma.
  • Merkittiin tiedoksi sisäministeriön sisäisen tarkastuksen Palosuojelurahaston jälkiseurantaraportin luonnos.
  • Rahaston seuraava kokous on 7.9.2017
    • Rahasto pitää sähköpostikokouksen (tai muulla tavoin järjestetyn kokouksen) kesäkuussa.
  • Avautuvat haut

Avustuspäätökset

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2017 kalustohankehakemukset.

Päätös: Kalustohankepäätökset 17.5.2017

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 1 kpl

1. Pelastusopisto
SMDno-2015-2248

Jatkoaikahakemus, Pelastuslaitosten tietoturvallisuuden kehittäminen

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoa hankkeen toteutukselle ja tilitykselle 31.12.2019 saakka. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan. Siirrettävällä rahoituksella tulee hankkeen alkuperäisen tavoitteen sekä siirtohakemuksessa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti (päätökset 16.2.2016 ja 28.2.2017) edistää tietoturvallisuuden kehittämistä pelastuslaitoksissa yhteisesti määritellyillä menettelytavoilla.

Oikaisuvaatimukset ja takaisinperinnät, 5 kpl

1. Kemin kaupunki
SMDno-2016-1332; SMDno-2016-1289
Oikaisuvaatimus takaisinperintään

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1289 ja päätöksen SMDno-2016-1332 ehtoja siten, että takaisinperinnästä luovutaan ja avustus jätetään kokonaan perimättä.

2. Alajärven kaupunki
SMDno-2016-1305
Oikaisuvaatimus takaisinperintään

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1305 ehtoja siten, että Alajärven kaupungilta takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa.

Alajärven kaupungilta peritään takaisin Lehtimäen kunnalle vuonna 1994 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 25 672 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

3. Pirkkalan kunta
SMDno-2016-266
Oikaisuvaatimus takaisinperintään

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-266 ehtoja siten, että Pirkkalan kunnalta takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittävään summaan ei lisätä korkoa.

Pirkkalan kunnalta peritään takaisin vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 42 607 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

4. Pyhärannan kunta
SMDno-2016-1134
Oikaisuvaatimus taikaisinperintään

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1134 ehtoja siten, että Pyhärannan kunnalta takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittävään summaan ei lisätä korkoa.

Pyhärannan kunnalta peritään takaisin vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 3 552 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

5. Tampereen kaupunki
SMDno-2016-1139
Oikaisuvaatimus takaisinperintään

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 31.8.2016 tekemänsä päätöksen SMDno-2016-1139 ehtoja siten, että Tampereen kaupungilta takaisinperittävää summaa kohtuullistetaan siten, että avustuksen palautuslaskelmassa otetaan huomioon myönnetyn avustuksen määrä sekä valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet ja jätetään rakennuskustannusindeksin muutos huomioimatta. Takaisinperittävän summaan ei lisätä korkoa.

Tampereen kaupungilta peritään takaisin vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 85 776 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (15 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
8.1.1 2017-0691 Bobäck FBK rf 2 146
8.1.2 2017-0728 Ventelän VPK ry 4 933
8.1.3 2017-0658 Virkkalan VPK ry 527
8.1.4 2017-0743 Hammars FBK rf 2 966
8.1.5 2017-0756 Kaasmarkun VPK ry 4 266
8.1.6 2017-0702 Kalvolan VPK ry 1 153
8.1.7 2017-0660 Kemin VPK ry 3 427
8.1.8 2017-0814 Kolhon VPK ry 1 435
8.1.9 2017-0800 Laukkosken VPK ry 709
8.1.10 2017-0758 Maskun VPK ry 545
8.1.11 2017-0645 Mikkelin VPK ry 835
8.1.12 2017-0672 Ulvilan VPK ry 3 260
8.1.13 2017-0788 Uudenkaupungin VPK ry 3 197
8.1.14 2017-0789 Preiviikin VPK ry 3 123
8.1.15 2017-0696 Rekolan VPK ry 1 229
33 751

Ei hyväksyttyjä hakemuksia: –

pmvepsal