Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 18.5.2018


Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 18.5.2018.

Hallinnolliset ja muut päätökset

 • Päätettiin vuoden 2018 Innovaatiopalkinnon jaosta. Innovaatiopalkinto 2018 julkistetaan pelastustoimen ajankohtaispäivillä syksyllä 2018.
 • Käsiteltiin yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilitykset vuodelta 2017.
 • Merkittiin tiedoksi harjoittelijan palkkaaminen rahastoon ajalle 15.8.2018 – 28.2.2019.
 • Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston menojen hyväksyjät sekä kesälomat 2018.
 • Käsiteltiin Palosuojelurahaston talousseuranta 1. neljännes 2018.
 • Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston lausunto ympäristövaliokunnalle koskien Hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 18/2018 vp).
 • Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston lausunto Mikkelin kaupungille koskien Palosuojelurahaston avustuksella hankittujen pelastuslaitoksen ajoneuvojen myymisestä leasing-rahoitusyhtiölle.
 • Rahaston seuraava kokous on 6.9.2018
 • Avautuvat haut
 • Hallitus julisti haettavaksi pelastusalan järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2018. Hakuaika päättyy 30.9.2018. Hakukirje Palosuojelurahaston www-sivuilla: https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/yleisavustukset
 • Esiteltiin Palosuojelurahaston Twitter-tili: Palosuojelurahasto@Palosuojelurah

Avustuspäätökset

Pöydälle jäänyt rakennusavustushakemus, 1 kpl

Rahaston hallitus käsitteli 18.5.2018 kokouksessa yhtä pöydälle edellisessä rahaston kokouksessa jäänyttä vuoden 2018 erityisavustushakemusta rakennushankkeisiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää avustuksen pöydälle jääneelle hankkeelle. Päätökset rakennushankkeisiin vuodelle 2018 ovat yhteensä 2 175 726 euroa.

Vuoden 2018 päätökset rakennushankkeisiin Liite: Rakennushankkeet 2018 – yhteenveto avustuspäätökset 15.5.2018 kokouksen jälkeen

Vuoden 2018 erityisavustuspäätökset kalustohankkeisiin

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2018 kalustohankehakemukset.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2018 kalustohankeavustusta yhteensä 2 242 143 euroa 54 hankkeeseen.

Rahastoon saapui 95 kalustohankehakemusta. Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 54 hankkeeseen, mikä tekee 56,8 % haetusta. Vuonna 2017 myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 68,7 % haetusta.

Vuoden 2018 päätökset kalustohankkeisiin Liite: Kalustohankepäätökset 18.5.2018

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 3 kpl

1. Suomen Palopäällystöliitto ry
SMDno-2017-2051

Hallinnoijatahon muutoshakemus, Suomi Areena 2018 – Pelastustoimen yhteiskunnallisen vaikuttamisen edistäminen

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa hankkeen hallinnoijatahoksi hakemuksen mukaisesti Kuntaliitto Palvelut Oy:n. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
SMDno-2017-2055
Hallinnoijatahon muutoshakemus, Paloriski-ilmoitukset ja viranomaisyhteistyön kehittäminen

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa hankkeen hallinnoijatahoksi hakemuksen mukaisesti Kuntaliitto Palvelut Oy:n. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Pelastusopisto
SMDno-2016-925

Jatkoaikahakemus, Osaamisenkartoitusmalli

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti siten, että hankkeen toiminta-aikaa pidennetään 28.2.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.5.2019 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (32 kpl) seuraavasti:

9.29.29.2Asiakohta SMDno Saaja Euro
9.2.1 2018-747 Tuorilan VPK 430
9.2.2 2018-891 Kustavin VPK 1 185
9.2.3 2018-892 Somerniemen VPK 4 958
9.2.4 2018-975 Naantalin VPK 595
9.2.5 2018-769 Vesikansan VPK 860
9.2.6 2018-109 Jokelan VPK 2 508
9.2.7 2018-110 Jokelan VPK 1 553
9.2.8 2018-260 Helsingin VPK 1 032
9.2.9 2018-685 Sääksjärven VPK 7 505
9.2.10 2018-700 Heinäjoen VPK 3 301
9.2.11 2018-701 Heinäjoen VPK 2 925
9.2.12 2018-702 Karvian VPK 4 169
9.2.13 2018-704 Pomarkun VPK 931
9.2.14 2018-731 Huhtamon VPK 570
9.2.15 2018-748 Meltauksen VPK 1 524
9.2.16 2018-756 Malax brandmännaförening 1 370
9.2.17 2018-775 Haagan VPK 1 335
9.2.18 2018-798 Marjaniemen VPK 1 693
9.2.19 2018-810 Hinnerjoen VPK 804
9.2.20 2018-825 Larsmo brandmannaklubb 1 234
9.2.21 2018-826 Särkisalmen VPK 4 499
9.2.22 2018-831 Idänpään ja Ympäristön VPK 2 888
9.2.23 2018-862 Friherrsin VPK 1 400
9.2.24 2018-890 Suttilan VPK 360
9.2.25 2018-900 Ylöjärven VPK 988
9.2.26 2018-909 Koljalan VPK 4 978
9.2.27 2018-934 Pihlavan VPK 5 205
9.2.28 2018-942 Ulvilan VPK 4 842
9.2.29 2018-949 Salmentaan VPK 2 297
9.2.30 2018-962 Lauttasaaren VPK 694
9.2.31 2018-963 Kuhmalahden VPK 3 994
72 627

Ei hyväksyttyjä hakemuksia (1 kpl):

Asiakohta SMDno Saaja
9.2.32 2018-111 Jokelan VPK

Ira Nikoskinen