Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 20.5.2022

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 20.5.2022.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Päätettiin vuoden 2022 Innovaatiopalkinnon jaosta. Innovaatiopalkinnon voittaja julkistetaan syksyllä 2022.
  • Käsiteltiin yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilitykset vuodelta 2021.
  • Hallitus julisti haettavaksi 6.6.2022 klo 8.00 alkaen pelastusalan järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2023. Hakuaika päättyy 14.10.2022 klo 15.30. Yleisavustusten hakuilmoitus julkaistaan Haeavustuksia.fi -palvelussa.
  • Rahaston hallituksen seuraava kokous on 14.9.2022.

Avustuspäätökset

Vuoden 2022 erityisavustuspäätökset kalustohankkeisiin

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2022 kalustohankehakemukset. Rahastoon saapui 71 hakemusta, joista viiden hakemuksen osalta hakija veti hakemuksen pois käsittelystä. Lopulliseksi hakemusten määräksi tuli 66 hakemusta. Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 52 hankkeeseen, mikä tekee 78,8 % haetusta.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2022 kalustohankeavustusta yhteensä 2 248 127 euroa 52 hankkeeseen. Yksi hakemus jätettiin pöydälle.

Liite: Vuoden 2022 päätökset kalustohankkeisiin

Muutos- ja jatkoaikapäätökset, 10 kpl

1. Turun yliopisto
VN/6358/2021

Jatkoaikahakemus, Kidisafe -hanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.12.2022 saakka sekä jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 31.3.2023 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2022 saakka sekä vastaavasti tilityksen toimittamiselle 31.3.2023 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Panelian VPK ry
VN/10510/2021

Jatkoaikahakemus, Vesihuoltoyksikön tukiajoneuvo -hanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 31.3.2023 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 31.3.2023 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
SMDno-2019-2380 VN/6639/2021
Muutohakemus, Asumisturvallisuuden koulutus verkossa -hanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan ja sisältöön. Muutosten myötä hankeen taloussuunnitelma pienenee
87 320 euroon. Koko avustus myönnetään Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyn muutoksen hankkeen taloussuunnitelmaan ja sisältöön. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Jokilaaksojen pelastuslaitos
VN/6234/2021
Muutoshakemus, Sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittäminen harva -hanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan. Muutokset eivät vaikuta hankkeen kokonaisbudjettiin. Kulujen siirrot tapahtuvat kustannuslajien välillä.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyn muutoksen hankkeen taloussuunnitelmaan.  Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

5. Helsingin VPK ry
VN/6518/2021

Jatkoaikahakemus, Jätkäsaaren uusi paloasema -hanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle 31.12.2022 saakka. Jatkoaikahakemuksella ei ole merkitystä hankkeen budjettiin tai lopputilityksen aikatauluun

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää myöntää jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle 31.12.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

6. Toholammin kunta
VN/7009/2021

Jatkoaikahakemus, Kiinteistön hankinta ja laajennus paloasemaksi -hanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle 31.12.2022 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen toimittamiselle 30.6.2024 saakka. Lisäksi hakija pyytää mahdollisuutta saada hakea rakentamisen aloittamiselle mahdollisen myönnettävän jatkoajan puitteissa avustuksen siirtoa kokonaan toiseen kohteeseen, jos edellytykset raukeaisivat hankkeen toteuttamiselle sen nykyisessä muodossaan.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle 31.12.2022 saakka sekä tilityksen toimittamiselle 30.6.2024 saakka. Mikäli avustuksen siirtoa on tarvetta hakea kokonaan toiseen kohteeseen, voi asiasta lähettää uuden muutoshakemuksen Palosuojelurahastoon jatkoajan puitteissa. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry
VN/13756/2021
Muutoshakemus, CTIF Suomen kansallinen komitea -hankHe

Hakija on hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan ja sisältöön. Kulujen siirrot tapahtuvat kustannuslajien välillä. Muutosten myötä koko hankeen taloussuunnitelma pienenee 167 224 euroon.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutokset hankkeen budjettiin sekä Lentoasemien pelastustoiminta -seminaarin kulut. Mahdolliset kokouspakettiin kuuluvat kokoustarjoilut tulee olla tavanomaiset, kohtuulliset sekä rahaston linjausten mukaiset. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

8. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
VN/6273/2021

Jatkoaikahakemus, Palokuntayhdistys Toimii Oppaan päivitys -hanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.9.2022 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen toimittamiselle 30.11.2022 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.9.2022 saakka sekä jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 30.11.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

9. Aalto-yliopisto
SMDno-2020-1350 VN/6357/2021
Muutoshakemus, Liesipalojen syttyminen, vaikutukset ja ehkäisy -hanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan ja sisältöön. Muutokset eivät vaikuta hankkeen kokonaisbudjettiin. Kulujen siirrot tapahtuvat kustannuslajien välillä.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen taloussuunnitelmaan.  Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

10. LAB-ammattikorkeakoulu
SMDno-2019-2420, VN/6373/2021
Muutoshakemus, Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli KAT- -hanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan. Muutosten myötä koko hankeen taloussuunnitelma pienenee 84 344,48 euroon.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen taloussuunnitelmaan.  Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (23 kpl) yhteensä 70 898 euroa. Päätösluettelo liitteenä:

Liite: Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset

 

Ira Nikoskinen