Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 22.3.2016

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 22.3.2016.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Merkittiin tiedoksi rahaston sisäisen valvontahankkeen tilannekatsaus. Selvityspyynnöt lähetettiin marraskuussa 2014. Tällä hetkellä selvityksiä valvontahankkeeseen on saatu yhteensä 509. Osassa kohteista tulee kyseeseen selkeästi avustuksen osittainen takaisinperintä, osa tapauksista ei puolestaan johda takaisinperintään mutta tilojen käytöstä voidaan pyytää tarkennus.
  • Merkittiin tiedoksi rahaston avustustyyppien prosessikaavioita.
  • Hallitus käsitteli ja päätti toteuttaa kyselyn vakuutusalalle 2016.
  • Hallitus asetti asiantuntijaraadin kokoonpanon tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.
  • Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston harjoittelija ajalle 7.7.2016 – 31.12.2016. Harjoittelija Sami-Petteri Markus jatkaa harjoitteluaan rahastossa vuoden loppuun.
  • Seuraava, vuoden 2016 kokous päätettiin pitää 26.- 27.5.2016 Turussa.

Avustuspäätökset

Vuoden 2016 erityisavustukset rakennushankkeisiin (pdf)

Vuoden 2016 1. Hakukierros; pöydälle 16.2.2015 kokouksessa jätetyt tutkimus- ja kehittämishankkeet, 4 kpl

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry
SMDno-2015-2158
Pelastustoimen naisverkoston toiminnan vakiinnuttaminen

Päätös: Palosuojelurahasto päätti hylätä hakemuksen. Hankkeen ei esitetyssä muodossaan katsota edistävän Palosuojelurahastolain (306/2003) 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla riittävästi tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa.

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry
SMDno-2015-2162
Pelastustoimen ja ensihoidon väkivalta- ja uhkatilannekoulutukset

Päätös: Palosuojelurahasto päätti myöntää Suomen Palopäällystöliitolle yhteensä enintään 23 312 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.4.2016-31.12.2016.

Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy
SMDno-2015-2216
ERÄS – Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus – tutkimushanke

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Tampereen teknillinen yliopisto/Rakennustekniikan laitos/ Palolaboratorio
SMDno-2015-2234
Terveellisen ja turvallisen pienpolton palvelualusta

Päätös: Hakija on ilmoittanut, ettei hae tällä hakukierroksella avustusta. Hanke on rauennut.

Avustusten muutos-, jatkoaika- ja takaisinperintäpäätökset sekä maksatushakemukset, 5 kpl

SMDno-2014–2996; Sisäministeriö/Paloteatterin auditointiryhmä;
”Pelastusopiston paloteatterin auditoinnin vaihe 2”; -hankkeen tilityksen jatkoaikahakemus

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Sisäministeriön/Paloteatterin auditointiryhmälle 11.2.2015 annettua päätöstä siten, että hankkeen lopputilitys tulee tehdä 15.4.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Naantalin kaupunki
SMDno-2016-270; Takaisinperintäpäätös
Naantalin vanhan paloaseman laajentaminen ja sisäiset muutostyöt

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvityksien saamiseksi.

Naantalin kaupunki
SMDno- 2016-245; Takaisinperintäpäätös: Peruskorjaus

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvityksien saamiseksi.

SMDno- 2016-272;  Siikajoen kunta (ent. Ruukin kunta)
Takaisinperintäpäätös: Paloaseman laajennus

Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvityksien saamiseksi.

SMDno- 2016-273;  Siikajoen kunta (ent. Ruukin kunta)
Takaisinperintäpäätös: Paloaseman peruskorjaus ja laajennus

 Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvityksien saamiseksi.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (19 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
7.2.1 2016-0466 Vierumäen VPK ry 2 626
7.2.2 2016-0323 Nakkilan VPK ry 3 408
7.2.3 2016-0451 Panelian VPK ry 2 558
7.2.4 2016-0432 Espoon VPK ry 1 750
7.2.5 2016-0345 Kaarinan VPK ry 1 711
7.2.6 2016-0346 Kuuman VPK ry 4 728
7.2.7 2016-0398 Kymin Läntinen VPK ry 4 960
7.2.8 2016-0410 Kårböle FBK rf 2 021
7.2.9 2016-0249 Larsmo brandmannaklubb rf 466
7.2.10 2016-0427 Levannon VPK ry 3 531
7.2.11 2016-0293 Linnavuoren tehtaan palokunta ry 84
7.2.12 2016-0467 Långvik FBK rf 1 166
7.2.13 2016-0434 Oripään VPK ry 4 504
7.2.14 2016-0279 Ruskon VPK ry 2 151
7.2.15 2016-0278 Savion VPK ry 5 686
7.2.16 2016-0453 Tornion VPK ry 2 320
7.2.17 2016-0454 Vaasan VPK ry 702
7.2.18 2016-0471 Viekin VPK ry 3 600
7’2.19 2016-0267 Ylöjärven VPK ry 1 474
49 446

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Savion VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu laskeutumisvaljaiden määräaikaistarkastuksesta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuvakustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Ruskon VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu painepesurin ja sen tarvikkeiden, renkaantäyttölaitteen eikä hiilikuitupullojen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuvakustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Nakkilan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensivasteeseen hankittuja turvakenkiä; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

pmvepsal