Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 23.3.2022

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 23.3.2022

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Hallitus merkitsi tiedoksi rahaston tilintarkastuskertomuksen 2021 ja tilintarkastajan vuosiyhteenvedon 2021.
  • Seuraava rahaston hallituksen kokous pidetään  20.5.2022.

Avustuspäätökset

Vuoden 2022 1. hakukierroksen eritysavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2022 1. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahastoon saapui määräaikaan 15.12.2021 mennessä yhteensä 21 hakemusta, joista yksi peruutettiin. Hakemukset olivat 14 eri hakijataholta. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on varattu käytettäväksi vuonna 2022 yhteensä 3,5 miljoonaa euroa.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2022 1. hakukierroksella avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä
2 134 220 euroa 13 hankkeeseen.

Liite: Vuoden 2022 1. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Vuoden 2022 pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien rakennushankeavustukset

Vuoden 2022 rakennushankepäätökset käsitellään myöhemmin erillisessä Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa.

Päätös: Rahaston hallitus päätti käsitellä vuoden 2022 rakennushankepäätökset myöhemmin erillisessä Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa.

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 4 kpl

1. Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf
VN/33646/2021; SMDno-2011-66

Muutos- ja jatkoaikahakemus, Översättning av utbildnings- och informationsmaterial

Hakija on  8.3.2022 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta käännettävän materiaalin sisältöön sekä jatkoaikaa tilityksen käsittelyyn 31.5.2022 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset ja myöntää tilityksen käsittelylle jatkoaikaa 31.5.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry
VN/6273/2021
Jatkoaikahakemus, Palokuntayhdistys toimii -oppaan päivitys -hanke

Hakija  on hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.3.2022 saakka sekä jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 30.4.2022 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti  myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.3.2022 saakka sekä lopputilityksen toimittamiselle 30.4.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Pelastusopisto
VN/6401/2021
Muutos- ja jatkoaikahakemus, SAVE – Varusteiden ja kaluston puhdistus- ja desinfiointimenetelmien arviointi ja kehittäminen -hanke

Hakija on hakenut  muutosta hankkeen budjettiin ja sisältöön. Lisäksi hankkeen toteuttamiselle on haettu jatkoaikaa 31.3.2023 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen toimittamiselle 30.6.2023 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset ja myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.3.2023 saakka sekä tilityksen toimittamiselle 30.6.2023 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Suomen Palopäällystöliitto ry
VN/6196/2021

Muutoshakemus, MentalFireFit: Henkisen työnsuojelun ymmärryksen ja osaamisen edistäminen pelastustoimessa

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin. Muutoksella ei ole ollut vaikutusta hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Oikaisupyyntö, 1 kpl

Pohjois-Savon Pelastusalan Liitto ry
VN/26555/2021

Oikaisupyyntö, Yleisavustuspäätös vuodelle 2022

Hakija on lähettänyt Palosuojelurahaston hallitukselle 13.12.2021 päivätyn oikaisupyynnön, jolla se hakee oikaisua annettuun päätökseen.Hakija on pyytää Palosuojelurahastoa tarkistamaan 1.12.2021 myönnettyä yleisavustussummaa 6 000 euroa suuremmaksi, yhteensä 64 000 euroon.

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan 28.2.2022 jättää asian pöydälle lisäselvityksen pyytämistä varten. Hakija on toimitanut 9.3.2022 päivätyn lisäselvityksen asiaan.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hylätä oikaisupyynnön ja pitää 1.12.2021 annetun yleisavustuspäätöksen ennallaan. Palosuojelurahaston hallitus myönsi avustuksen haettua pienempänä, koska se katsoi, että liiton omarahoitusosuutta suhteessa hyväksyttäviin kustannuksiin tulisi nostaa.

Takaisinperintäpäätös, 2 kpl

1. Rautavaaran kunta
VN/5172/2022

Takaisinperintäpäätös, Pienteollisuushallin muuttaminen paloasemaksi

Palosuojelurahaston tarkastuksessa 1.11.2021  kävi ilmi, että Rautavaaran kunnan vanha paloasema on myyty ulkopuoliselle toimijalle 20.4.2017. Paloasemaan on myönnetty Palosuojelurahaston avustus vuonna 2000. Omaisuuden käyttöaikaa oli paloaseman myyntihetkellä jäljellä 13 vuotta.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Rautavaaran kunnalle 8.3.2000 pienteollisuushallin muuttamiseksi paloasemaksi myönnettyä avustusta . Avustusta peritään takaisin 6 494 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 20.4.2017 – 23.03.2022 kertynyt 960 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Rautavaaran kunnalta peritään takaisin vuonna 2000 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 7 453 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

2. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry / CTIF Suomen Kansallinen komitea;
SMDno-2018-1070

Takaisinperintäpäätös, CTIF Suomen Kansallinen komitea 2019

Ulkopuolisen tarkastajan keväällä 2021 hankkeeseen  tekemässä tarkastuksessa havaittiin tukikelvottomia kustannuksia 255 euroa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:lle / CTIF Suomen kansallinen komitealle hankkeeseen CTIF Suomen kansallinen komitea vuonna 2018 myönnettyä avustusta. Takaisin perittävä määrä on yhteensä 225 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 15.5.2020 – 23.03.2022 kertynyt 15 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:ltä / CTIF Suomen kansallinen komitealta peritään takaisin vuonna 2018 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 270 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin (11 kpl) yhteensä 49 648
euroa. Päätösluettelo liitteenä:

Liite: Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset

pmvepsal