Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 24.10.2018

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 24.10.2018.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston seuraava kokous on 29.11.2018.
  • Avautuvat haut
    • Hallitus julisti haettavaksi kuntien, pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien (yli 12 500 euron yksikköhintaiset) erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2019. Kaikki rakennushankehakemukset vaadittavine liitteineen tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Palosuojelurahasto kehottaa, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee rakennushankkeiden määräajaksi 28.1.2019. Hakukirje julkaistaan muutaman päivän kuluttua Palosuojelurahaston www-sivuilla: https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-rakennushankkeisiin
    • Hallitus julisti vuoden 2019 Innovaatiopalkinnon haettavaksi. Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 29.3.2019.

Avustuspäätökset

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 5 kpl

1. Turun ammattikorkeakoulu Oy
SMDno-2017-2049

Muutoshakemus, Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat – virtuaalitodellisuus turvallisuusviestinnän välineenä paloturvallisuudessa -hankkeeseen

Turun ammattikorkeakoulu Oy hakee muutosta 4.10.2018 päivätyllä hakemuksella hankkeen budjettiin siten, että muihin yleiskuluihin budjetoitu 9 015 euroa siirretään palkkakustannuksiin. Turun ammattikorkeakoulussa ei laskennallisia yleiskustannuksia jyvitetä yksittäisten hankkeiden kirjanpitoon.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä hankkeen budjetin muutoksen hakijan esittämällä tavalla. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta rahaston hallituksen 27.2.2018 antamaan avustussummaan eikä avustusprosenttiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Suomen Palopäällystöliitto
SMDno-2017-2053

Muutos- ja jatkoaikahakemus, Sprinklatun terveyskeskuksen polttokokeiden valmistelu -hankkeeseen

Suomen Palopäällystöliitto on 3.10.2018 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen alkamispäivään, jolloin hanke katsottaisiin alkaneeksi 1.3.2018. Hakija hakee samalla jatkoaikaa hankkeen päättymisaikaan 15.11.2018 saakka ja lopputilitykselle siten, että se toimitetaan viimeistään 15.2.2019.Hakijan mukaan hanke on edennyt sisällöllisesti suunnitellusti ja sen tavoitteet saavutettu. Hankeaika on kuitenkin osoittautunut käytännön toimien ja aiheutuneiden kustannusten kannalta ongelmalliseksi, minkä vuoksi avustuksen saaja hakee päätökseen vielä tässä vaiheessa muutosta.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä alkamisajankohdan muutoksen. Hankkeen voidaan katsoa alkaneeksi 1.3.2018, alkuperäinen aloitusaika oli 1.4.2018. Lisäksi hallitus päätti myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti siten, että lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 15.2.2019 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Pelastusopisto
SMDno-2017-969

Jatkoaikahakemus, Miehittämättömät ilma-alukset pelastustoimessa -hanke

Hakija on 9.10.2018 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa 31.5.2019 saakka. Muutosta päätökseen haetaan, koska hankkeen toimintojen jatkaminen toukokuun 2019 loppuun nähdään hyödylliseksi. Yhtenä hankkeen olennaisena osana on eri turvallisuusviranomaisten yhteistyö RPAS toiminnassa. Seuraavan tilaisuuden toteutusvastuu on pelastustoimella ja sen järjestäminen hankkeen toimesta keväällä 2019 on nähty hyvin luontevaksi.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.5.2019 asti siten, että lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.8.2019 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Pelastusopisto
SMDno-2017-970

Jatkoaikahakemus, Palontutkinnan sähköinen oppimateriaali -hanke

Hakija on 9.10.2018 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa 31.5.2019 saakka. Muutosta päätökseen haetaan, koska hanke pääsi alkamaan viisi kuukautta alkuperäistä aikataulua myöhemmin, koska organisaation sisältä ei saatu hankkeelle projektipäällikköä. Viiden kuukauden jatkoajan turvin oppimateriaali saataisiin valmisteltua työsuunnitelman mukaisesti ja voidaan varmistaa työsuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen hankeaikataulun mukaisesti.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.5.2019 asti siten, että lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.8.2019 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

5. Suomen Palopäällystöliitto
SMDno-2017-927

Muutoshakemus, Muutosjohtamisen tukeminen pelastuslaitoksissa -hanke

Suomen Palopäällystöliitto on lähettänyt muutosesityksen hankkeen sisältöön 4.10.2018 päivätyllä hakemuksella. Hakijan mukaan hankkeen tärkeimmäksi tavoitteeksi on syytä nostaa pelastuslaitosten ja niiden työntekijöiden muutosresilienssi ja -kykyisyys yleisellä tasolla. Muutos vaikuttaa hankkeen budjettiin siten, että PSR:n rahoitusosuus muuttuu 73 prosentista100 prosenttiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessaan hylätä hakemuksen.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (18 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
7.2.1 2018-1626 Pitkäjärven VPK 2 864
7.2.2 2018-1761 Vanhankylän seudun VPK 4 740
7.2.3 2018-1660 Tammisalon VPK 2 490
7.2.4 2018-1661 Euran VPK 6 104
7.2.5 2018-1664 Gumbo FBK 2 510
7.2.6 2018-1710 Pirkkalan VPK 8 564
7.2.7 2018-1711 Tuusulan VPK 8 152
7.2.8 2018-1718 Kuusiston VPK 3 015
7.2.9 2018-1746 Suomusjärven VPK 3 026
7.2.10 2018-1747 Harjavallan VPK 3 980
7.2.11 2018-1748 Harjavallan VPK 1 470
7.2.12 2018-1762 Hamarin VPK 3 870
7.2.13 2018-1783 Köyliön VPK 2 386
7.2.14 2018-1784 Kälviän VPK 716
7.2.15 2018-1785 Vaaralan VPK 2 339
7.2.16 2018-1799 Rautpohjan VPK 4 303
7.2.17 2018-1872 Suttilan VPK 942
61 471

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:

7.2.18 2018-1765 Ruskon VPK 0

 

Ira Nikoskinen