Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 25.10.2021

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 25.10.2021.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston seuraava kokous on 1.12.2021.
  • Avautuvat haut
    • Hallitus julisti avatuksi tutkimus- ja kehittämishankkeiden 1. hakukierroksen vuodelle 2022. Haku on avoinna 15.12.2021 saakka.
    • Hallitus julisti haettavaksi kuntien, pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien (yli 20 00 euron yksikköhintaiset) erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2022. Kaikki rakennushankehakemukset vaadittavine liitteineen tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Palosuojelurahasto kehottaa, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee rakennushankkeiden määräajaksi 21.1.2022. Hakuilmoitus on julkaistu Palosuojelurahaston verkkosivuilla.
    • Hallitus julisti vuoden 2022 Innovaatiopalkinnon haettavaksi. Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2022.

Avustuspäätökset

Vuoden 2021 2. hakukierroksen eritysavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, pöydälle jääneet hakemukset

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2022 tutkimus- ja kehittämishankkeiden 2. hakukierrokselta kaksi pöydälle jäänyttä erityisavustushakemusta.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää kahdelle aiemmin pöydälle jääneelle erityisavustushakemukselle avustuksen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen.  Yhteensä  tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on vuoden 2021 2. hakukierroksella myönnetty avustusta 1 531 906 euroa 17 hankkeeseen.

Liite: Vuoden 2021 2. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 5 kpl

1. Aalto-yliopisto
VN/6364/2021

Muutoshakemus, TRAVEL INTERVENTION -hanke

Palosuojelurahasto pyysi 15.6.2021 Aalto-yliopistolta muutoshakemusta liittyen hankkeen kustannusarvioon kustannuslajien väliseen jakoon. Aalto-yliopistolle toimitti muutoshakemuksen 8.9.2021.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen kustannusarvioon. Aalto-yliopistoa tulee toimittaa täsmennetty lopputilitys rahastoon 31.10.2021 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Savion VPK ry
VN/6635/2021

Jatkoaikahakemus; miehistöajoneuvon hankinta

Savion VPK ry on hakenut 12.9.2021 lähetetyllä hakemuksella jatkoaikaa miehistöajoneuvon tilityksen suorittamiseksi 31.12.2022 asti.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 15.12.2022. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Etelä-Karjalan pelastuslaitos
VN/11858/2021
Muutoshakemus, Tietoperusteisen toiminnallisen poistumisturvallisuuden arviointimenettelyn kehittäminen hoivapalvelukohteissa (ToPo) -hanke

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on hakenut 12.9.2021 lähetetyllä hakemuksella muutosta hankkeen kustannusarvioon kustannuslajien väliseen jakoon LAB-ammattikorkeakoulun osalta. Esitetty muutos ei vaikuta hankkeen muuhun budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen kustannusarvioon. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
VN/6350/2021
Muutoshakemus, muutoshakemus SPEK-ryhmän vuoden 2021 yleisavustuksen laskentaperusteeseen

SPEK-ryhmä on lähettnyt 28.9.2021 päivätyn muutosesityksen Palosuojelurahaston vuodelle 2021 myöntämän yleisavustuksen SMDno-2020-2089 laskentaperusteen muuttamista 85 %:iin avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kuluista.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Spek-ryhmälle vuodelle 2021 myönnetyn yleisavustuksen laskentaperusteen 75 %:sta 85 %:iin avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kuluista. Muutos koskee sekä SPEK ry:tä että pelastusliittoja. Muut päätösehdot eivät muutu.

5. Rauman kaupunki
VN/6754/2021

Jatkoaikahakemus; Rauman uusi paloasema

Rauman kaupunki on hakenut 13.10.2021 päivätyllä hakemuksella jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle  31.3.2023 saakka sekä tilityksen toimittamiselle 30.6.2023 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.3.2023 saakka sekä tilitykselle 30.6.2023 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Takaisinperinnät, 6 kpl

Lappeenrannan kaupunki on lähettänyt Palosuojelurahastolle 14.9.2021 ilmoituksen, että Lappeenrannan kaupunginhallitus on päättänyt myydä ja takaisinvuokrata (sale and lease back) osan Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kalustosta. Kuuteen järjestelyn kohteena olevaan kalustoon on saatu Palosuojelurahastolta avustusta. Omistusoikeuden siirtohetki tulee olemaan 31.12.2021.

1. Lappeenrannan kaupunki / Etelä-Karjalan pelastuslaitos
SMDno-2017-407, VN/26363/2021

Takaisinperintä; Nostolava-auto

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Lappeenrannan kaupungille / Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle nostolava-auton hankintaan vuonna 2017 myönnettyä avustusta. Nostolava-auton osalta avustusta peritään takaisin 19 688 euroa. Valtionavustuslain (688/2001) 24 §:n mukaan valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Valtionavustuksen saajan tulee laskea koron määrä avustuksen maksupäivästä lukien.

2. Lappeenrannan kaupunki / Etelä-Karjalan pelastuslaitos
SMDno-2017-417, VN/26375/2021

Takaisinperintä; Pelastussukellusauto

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Lappeenrannan kaupungille / Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle pelastussukellusauton hankintaan vuonna 2017 myönnettyä avustusta. Pelastussukellusauton osalta avustusta peritään takaisin 10 133 euroa. Valtionavustuslain (688/2001) 24 §:n mukaan valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Valtionavustuksen saajan tulee laskea koron määrä avustuksen maksupäivästä lukien.

3. Lappeenrannan kaupunki / Etelä-Karjalan pelastuslaitos
SMDno-2018-526, VN/26385/2021

Takaisinperintä; Sammutusauto

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Lappeenrannan kaupungille / Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle sammutusauton hankintaan vuonna 2018 myönnettyä avustusta. Sammutusauton osalta avustusta peritään takaisin 30 500 euroa. Valtionavustuslain (688/2001) 24 §:n mukaan valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Valtionavustuksen saajan tulee laskea koron määrä avustuksen maksupäivästä lukien.

4. Lappeenrannan kaupunki / Etelä-Karjalan pelastuslaitos
SMDno-2018-531, VN/26384/2021

Takaisinperintä; Päivystysajoneuvo

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Lappeenrannan kaupungille / Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle päivystysajoneuvon hankintaan vuonna 2018 myönnettyä avustusta. Päivystysajoneuvon osalta avustusta peritään takaisin 8 016 euroa. Valtionavustuslain (688/2001) 24 §:n mukaan valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Valtionavustuksen saajan tulee laskea koron määrä avustuksen maksupäivästä lukien.

5. Lappeenrannan kaupunki / Etelä-Karjalan pelastuslaitos
SMDno-2019-424, VN/26395/2021

Takaisinperintä; Säiliösammutusauto (Lappeenranta)

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Lappeenrannan kaupungille / Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle säiliösammutusauton hankintaan vuonna 2019 myönnettyä avustusta. Säiliösammutusauton osalta avustusta peritään takaisin 43 200 euroa. Valtionavustuslain (688/2001) 24 §:n mukaan valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Valtionavustuksen saajan tulee laskea koron määrä avustuksen maksupäivästä lukien.

6. Lappeenrannan kaupunki / Etelä-Karjalan pelastuslaitos
SMDno-2020-770, VN/26377/2021

Takaisinperintä; Säiliösammutusauto (Imatra)

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Lappeenrannan kaupungille / Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle säiliösammutusauton hankintaan vuonna 2020 myönnettyä avustusta. Säiliösammutusauton osalta avustusta peritään takaisin 57 600 euroa. Valtionavustuslain (688/2001) 24 §:n mukaan valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Valtionavustuksen saajan tulee laskea koron määrä avustuksen maksupäivästä lukien.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin (23 kpl) yhteensä 82 735 euroa.

Kakskerran Sopimuspalokunta ry on lähettänyt Palosuojelurahastolle 28.8.2021 päivätyn selvityksen Kakskerran Sopimuspalokunta ry:n säiliöauton myynnistä. Palosuojelurahaston hallitus on aiemmin kokouksessaan 29.10.2019 myöntänyt avustuksen säiliöpaloauton hankintaan 3 400 euroa (SMDno-2019-1869). Avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on päätösehtojen mukaan 10 vuotta. Hankittu ajoneuvo on 19.8.2021 myyty 17 500 euron hintaan.

Palosuojelurahaston hallitus päätti periä säiliöpaloauton hankintaan 29.10.2019 myönnetyn avustuksen takaisin. Valtionavustuslain ja nykyisen päätöskäytännön mukainen 10 vuoden käyttöaika ei ollut omaisuuden luovutushetkellä kulunut umpeen. Palautus on 3 400 euroa ja se vähennetään tällä päätöksellä myönnettävästä avustuksesta säiliöauton hankintaan (valtionavustuslain 30 § mukainen kuittaus).

Liite: Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset

Ira Nikoskinen