Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 26.10.2017

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 26.10.2017.

Hallinnolliset ja muut päätökset

 • Rahaston seuraava kokous on 29.11.2017.
 • Vuoden 2018 kokouspäivät
  • 27.2.2018
  • 5.4.2018
  • 18.5.2018
  • 6.9.2018
  • 23-24.10.2018 (alustava)
  • 29.11.2018
 • Avautuvat haut
  • Hallitus julisti haettavaksi kuntien, pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien (yli 12 500 euron yksikköhintaiset) erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2018. Kaikki rakennushankehakemukset vaadittavine liitteineen tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Palosuojelurahasto kehottaa, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee rakennushankkeiden määräajaksi 12.1.2018. Hakukirje julkaistaan muutaman päivän kuluttua Palosuojelurahaston www-sivuilla: https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-rakennushankkeisiin
  • Hallitus julisti vuoden 2018 Innovaatiopalkinnon haettavaksi. Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 30.3.2018.

Avustuspäätökset

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 6 kpl

1. Helsingin pelastuslaitos
SMDno-2016-681

Jatkoaikahakemus, nostolavayksikkö -hankkeeseen

Helsingin kaupungin pelastuslaitos hakee jatkoaikaa tilityksen toimittamiseen 28.2.2018 mennessä. Nostolava-auton toimitus viivästyy viisi viikkoa auton varsiston venytyssylinterissä ilmenneen merkittävän vian takia. Nostolava-auton hankintasopimuksen mukainen valmistuminen ja toimitus Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle piti olla viikolla 42. Uuden tilanteen johdosta toimitus tapahtuu viikolla 47.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää tilityksen toimittamiselle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 28.2.2018 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
SMDno-2016-668

Jatkoaikahakemus, johtokeskusyksikkö -hankkeeseen

Hakija on 10.10.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut tilityksen tekemiselle 31.1.2018 saakka. Muutosta päätökseen haetaan, koska hankintasopimuksen mukainen ajoneuvon valmistuminen on 30.11.2017.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää tilityksen toimittamiselle jatkoajan hakemuksen mukaisesti 31.1.2018 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Pelastusopisto
SMDno-2014-2947

Jatkoaikahakemus, KOULUMAALI – Pelastustoimen yhteinen koulutusalusta ja KEJO – ERICA -oppimateriaalihanke

Hakija on 14.9.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa 31.8.2019 saakka. Muutosta päätökseen haetaan, jotta muiden järjestelmien viivästyneet aikataulut mahdollistavat hankkeen toteuttamisen suunnitelman mukaisesti. Hakijan mukaan hanke on edennyt työsuunnitelman mukaisesti koulutusalustan rakentamisessa. Sen sijaan KEJO – ERICA -oppimateriaalin valmistelu on viivästynyt edelleen Pelastusopistosta ja hankkeesta johtumatta kyseisten järjestelmien aikataulujen viivästymisistä johtuen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 31.8.2019 saakka. Palosuojelurahaston hallitus päätti samalla myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa 30.11.2019 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Pelastusopisto
SMDno-2015-2218

Jatkoaikahakemus, KOULUMAALI – Pelastustoimen yhteinen koulutusalusta ja KEJO – ERICA -oppimateriaali

Hakija on 14.9.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa 31.8.2019 saakka. Muutosta päätökseen haetaan, jotta muiden järjestelmien viivästyneet aikataulut mahdollistavat hankkeen toteuttamisen suunnitelman mukaisesti. Hakijan mukaan hanke on edennyt työsuunnitelman mukaisesti koulutusalustan rakentamisessa. Sen sijaan KEJO – ERICA -oppimateriaalin valmistelu on viivästynyt edelleen Pelastusopistosta ja hankkeesta johtumatta kyseisten järjestelmien aikataulujen viivästymisistä johtuen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 31.8.2019 saakka. Palosuojelurahaston hallitus päätti samalla myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa 30.11.2019 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

5. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
SMDno-2015-2137

Jatkoaikahakemus, MOVI4 (Pelastustoiminnan kehittäminen moniviranomaistyöllä 4) -hanke

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen omistama MOVI4-hankkeen ohjausryhmä on päättänyt kokouksessaan 20.9.2017 hakea hankkeen toteuttamiselle jatkoaikaa. MOVI4-hankkeen toteuttamiselle haetaan jatkoaikaa 31.12.2018 asti. Hankkeesta tehdään välitilitys vuoden 2017 loppuun asti ja lopputilitys loppuraportteineen jatkoajan päättymiseen mennessä.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 31.12.2018 saakka. Palosuojelurahaston hallitus päätti samalla myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa 31.3.2019 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

6. Pelastusopisto
SMDno-2016-927
Jatkoaikahakemus, Tuottamukselliset tulipalot -tutkimushanke

Hakijan ilmoituksen mukaan hankekokonaisuuden toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisella laatutasolla edellyttää lisäaikaa. Hakija anoo jatkoaikaa hankkeelle 31.8.2018 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 31.8.2018 saakka. Palosuojelurahaston hallitus päätti samalla myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa 30.11.2018 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Oikaisuvaatimukset ja takaisinperinnät, 13 kpl

1. Helsingin Palomiesyhdistys ry
SMDno-2017-952
Oikaisuvaatimus kielteiseen avustushakemuspäätökseen

Helsingin Palomiesyhdistys ry on hakenut muutosta 27.9.2017 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2017-952. Helsingin Palomiesyhdistys ehdottaa, että:

• Palosuojelurahaston hallitus seuraavassa kokouksessaan muuttaisi edellistä päätöstään heille myönteiseksi ja myöntäisi järjestäjäyhdistykselle avustusta tappion kattamiseksi

• järjestävä toimikunta ja järjestäjäyhdistys Helsingin Palomiesyhdistys saisi valistuskuluihin Palosuojelurahastosta alijäämää kattavan avustuksen, noin 7 000 euroa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti olla oikaisematta päätöstä SMDno-2017-952. Helsingin Palomiesyhdistys ry:n avustushakemus hylätään.

2. Kärkölän kunta
SMDno-2017-1567
Takaisinperintä

Palosuojelurahastosta avustusta saanut Kärkölän paloasemalla 12,5 m2 huone on ollut ensihoitotoiminnan käytössä ajalla 1.1.2013–1.5.2017.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Kärkölän kunnalle paloaseman rakentamiseen vuonna 1993 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta peritään takaisin 352 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2013–5.12.2014 kertynyt 25 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Kärkölän kunnalta peritään takaisin vuonna 1993 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 377 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

3. Kruunupyyn kunta
SMDno-2017-1566
Takaisinperintä

Palosuojelurahastosta avustusta saanut paloaseman kokonaispinta-ala on 440 m2. Paloasemassa on ollut ensihoitotoimintaa 1980 luvun alusta alkaen, mutta vuoteen 2015 asti heillä on ollut vain noin 50 m2 käytössään. Ensihoitotoiminta sai myös omat taukotilat 5.1.2015 ja nyt heillä on 131,5 m2 käytössään, mistä heiltä peritään vuokra.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Kruunupyyn kunnalle paloaseman peruskorjaukseen vuonna 2005 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan taukotilojen osalta peritään takaisin 15 668 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 5.1–29.1.2015 kertynyt 37 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Kruunupyyn kunnalta peritään takaisin vuonna 2005 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 15 704 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

4. Kuhmoisten kunta
SMDno-2017-1399
Taikaisinperintä

Palosuojelurahastosta avustusta saanut Kuhmoisten pelastusasema on 1.1.2013 alkaen ollut 56 % pelastustoimen käytössä ja 44 % Kuhmoisten kunnan omassa kokous- koulutus- ja seminaarikäytössä.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Kuhmoisten kunnalle palo- ja järvipelastusaseman rakentamiseen vuonna 1994 myönnettyä avustusta. Kuhmoisten kunnan omassa kokous- koulutus- ja seminaarikäytössä olevien tilojen osalta peritään takaisin 21 209 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2013 -16.12.2014 kertynyt 1 507 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Kuhmoisten kunnalta peritään takaisin vuonna 1994 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 22 715 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

5. Oravaisten kunta
SMDno-2017-1551
Takaisinperintä

Uusi paloasema on otettu käyttöön ja vuokrattu Pohjanmaan pelastuslaitokselle 10.12.2009 alkaen. Samasta ajankohdasta lukien vanha Palosuojelurahastosta avustusta saanut paloasema on jäänyt pois pelastustoimen käytöstä. Kunta on sittemmin myynyt kiinteistön 19.5.2016 Andelslaget Oravais Bioenergille.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Oravaisten kunnalle, nykyisin Vöyrin kunnalta, paloaseman vesikaton uusimiseen vuonna 1998 myönnettyä avustusta. Paloasema ei ole 10.12.2009 lähtien ollut pelastustoimen käytössä. Avustusta peritään takaisin 5 326 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 10.12.2009 -17.8.2015 kertynyt 1 168 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Oravaisten kunnalta, nykyisin Vöyrin kunta, peritään takaisin vuonna 1998 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 6 494 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

6. Piippolan kunta
SMDno-2017-1418
Takaisinperintä

Palosuojelurahastosta avustusta saanut paloasema on myyty ja pelastustoiminta on siirtynyt Pulkkilan paloaseman hoidettavaksi. Piippolan kunnanvaltuusto on 30.6.1997 hyväksynyt paloasemarakennuksen myymisen Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymälle. Kauppakirja on allekirjoitettu 28.1.1999.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Piippolan kunnalle, nykyisin Siikalatvan kunta, paloaseman peruskorjaukseen ja laajennukseen vuonna 1989 myönnettyä avustusta. Paloasema on myyty eikä ole enää pelastustoimen käytössä. Avustusta peritään takaisin 11 277 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 28.1.1999 -1.6.2015 kertynyt 10 056 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Piippolan kunnalta, nykyisin Siikalatvan kunta, peritään takaisin vuonna 1989 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 21 334 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

7. Raahen kaupunki
SMDno-2017-1603
Takaisinperintä

Ensihoitotoiminta on alkanut Palosuojelurahastosta avustusta saaneen Raahen paloasemalla 1.1.2014. Paloaseman tilat on jyvitetty seuraavasti:

• 2014 kokonaisneliöt 1788,6 m2 / Jyvitys 92,1 %/ 1647,6 m2 pelastustoimi ja 7,9 % / 141,0 m2 ensihoito

• 2015 kokonaisneliöt 1788,6 m2 / Jyvitys 90,9 %/ 1626,4 m2 pelastustoimi ja 9,1 % / 162,2 m2 ensihoito

• 2016 kokonaisneliöt 1788,6 m2 / Jyvitys 90,9 %/ 1626,4 m2 pelastustoimi ja 9,1 % / 162,2 m2 ensihoito

• 2017 kokonaisneliöt 1788,6 m2 / Jyvitys 90,9 %/ 1626,4 m2 pelastustoimi ja 9,1 % / 162,2 m2 ensihoito

Ensihoitotoimintaa jatkuu rakennuksessa edelleen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Raahen kaupungilta paloaseman rakentamiseen vuonna 1996 myönnettyä avustusta. Avustusta peritään takaisin ensihoitotoiminnan käytössä olevien tilojen osalta. Avustusta peritään takaisin vuoden 2014 osalta 420 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2014 -31.12.2014 kertynyt 15 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Avustusta peritään takaisin vuodesta 2015 eteenpäin 5 313 euroa.

Raahen kaupungilta peritään takaisin vuonna 1996 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 5 747 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

8. Pyhäselän kunta
SMDno-2017-1602
Takaisinperintä

Palosuojelurahastosta avustusta saaneen paloaseman toimitilat ovat olleet vuoden 2011 loppuun saakka kokonaisuudessaan pelastustoimen käytössä. Vuoden 2012 alusta lukien siirtyi alueen ensihoitotoiminta pelastuslaitoksen tehtäväksi, jolloin toimitilojen vuokranmääräytymisperustetta tarkennettiin seuraavasti: 80 % pelastustoimi ja 20 % ensihoito.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Pyhäselän kunnalle, nykyisin Joensuun kaupunki, paloaseman rakentamiseen vuonna 1994 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan käytössä olevien tilojen osalta avustusta peritään takaisin 12 782 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.11.2012 -18.12.2014 kertynyt 1 422 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Pyhäselän kunnalta, nykyisin Joensuun kaupunki, peritään takaisin vuonna 1994 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 14 204 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

9. Enon kunta
SMDno-2017-1627
Takaisinperintä

Enon kunnaassa ensihoitotoiminta on ollut pelastuslaitoksen hoidettavana vuodesta 1973 lähtien. Enon kunta on paloaseman peruskorjauksen yhteydessä ilmoittanut Palosuojelurahastolle tilojen pelastustoimen osuuden olevan 89,92 % paloaseman kokonaispinta-alasta. Pelastuslaitoksen ja Joensuun kaupungin välisen vuokrasopimuksen laadinnan yhteydessä tarkennettiin toimitilojen jyvitysperuste 1.1.2004 lukien seuraavasti: 80 % pelastustoimi ja 20 % ensihoito. Paloasemalla ensihoitotoiminta jatkuu toistaiseksi ilmoitetussa laajuudessa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Enon kunnalle, nykyisin Joensuun kaupunki, paloaseman peruskorjaukseen vuonna 1999 myönnettyä avustusta. Avustusta peritään takaisin ensihoitotoiminnalle jyvitetyistä tiloista, joita ei ole aikaisemmin Palosuojelurahastolle ilmoitettu (9,92 %) yhteensä 7 299 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2004 -18.12.2014 kertynyt 4 060 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Enon kunnalta, nykyisin Joensuun kaupunki, peritään takaisin vuonna 1999 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 11 360 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

10. Alajärven kaupunki
SMDno-2017-1632
Takaisinperintä

Palosuojelurahaston avustuksen piiriin paloasemasta kuului laajennusosa (kalustohalli) 403,0 m2 sekä vanhan osan peruskorjaus 543,0 m2, yhteensä 946,0 m2. Sairaanhoitopiirin vuokrasopimus on alkanut 1.12.2012 ja päättynyt 30.11.2015. Ensihoidon käytössä on ollut kaksi ambulanssi paikkaa kalustohallista yhteensä 86,0 m2 sekä osuus sosiaalitiloista 13,2 m2, tilat yhteensä 99,2 m2. Osuus avustuksen piiriin kuuluneista tiloista oli 99,2 m2 / 946,0 m2. Alajärven kaupunki ei ole huomioinut tulkintaa, jossa ensivastetoiminta ei kuulu pelastustoimeen ja siten sen toiminta pelastustoimen tiloissa johtaa avustuksen palauttamiseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Alajärven kaupungille paloaseman rakentamiseen vuonna 1993 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta peritään takaisin 2 234 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2012–12.12.2014 kertynyt 247 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Alajärven kaupungilta peritään takaisin vuonna 1993 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 2 481 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

11. Vimpelin kunta
SMDno-2017-1637
Taikaisinperintä

Palosuojelurahastosta avustusta saaneella paloasemalla ambulanssipaikka (49,0 m2) ja toimisto (11,7 m2) ovat olleet kokonaisuudessaan vuokrattuna Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ensihoito käyttöön, ajalla 1.1.2013–31.12.2014. Kyseisen ajanjakson jälkeen tilat ovat palautuneet pelastustoimen käyttöön, eikä niitä sittemmin ole käytetty ambulanssikäyttöön. Paloaseman huoneistoala on yhteensä 672 m2.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Vimpelin kunnalle paloaseman rakentamiseen vuonna 1988 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta avustusta peritään takaisin 861 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2013–12.12.2014 kertynyt 61 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Vimpelin kunnalta peritään takaisin vuonna 1988 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 922 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

12. Puumalan kunta
SMDno-2017-1642
Taikaisinperintä

Ensihoidon henkilöt ovat toimineet Palosuojelurahastosta avustusta saaneen paloaseman tiloissa vuoden 2014 alusta alkaen. Ensihoidon kokonaisosuus paloaseman tiloista on 221,5 m2, eli 28,1 %.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Puumalan kunnalle paloaseman rakentamiseen vuonna 1988 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan käytössä olevien tilojen osalta avustusta peritään takaisin 5 356 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2014 -4.6.2015 kertynyt 268 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Puumalan kunnalta peritään takaisin vuonna 1988 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 5 624 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

13. Tohmajärven kunta
SMDno-2017-1645
Taikaisinperintä

Palosuojelurahastosta avustusta saaneelta paloasemalta käsin on 1.1.2013 alkaen toiminut ympärivuorokautinen sairaankuljetusyksikkö (ambulanssitoiminta). Ensihoitotoiminnan käytössä on 75 m2 paloaseman tiloista. Paloaseman kokonaispinta-ala on 549 m2..

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Tohmajärven kunnalle paloaseman rakentamiseen vuonna 2009 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoiminnan käytössä olevien tilojen osalta avustusta peritään takaisin 41 439 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.1.2013–16.12.2014 kertynyt 2 944 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.

Tohmajärven kunnalta peritään takaisin vuonna 2009 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 44 383 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (33 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
7.2.1 2017-1621 Keski-Hollolan Vapaaehtoinen Palokunta ry 2 511
7.2.2 2017-1437 Renkomäen Vapaaehtoinen Palokunta ry 15 700
7.2.3 2017-1371 Jalasjärven Vapaaehtoinen Palokunta ry 806
7.2.4 2017-1374 Viialan Vapaaehtoinen Palokunta ry 9 331
7.2.5 2017-1405 Säkylän Vapaaehtoinen Palokunta ry 6 255
7.2.6 2017-1413 Humppilan Vapaaehtoinen Palokunta ry 3 264
7.2.7 2017-1427 Uudenkoiviston Vapaaehtoinen Palokunta ry 3 147
7.2.8 2017-1428 Harjavallan Vapaaehtoinen Palokunta ry 3 226
7.2.9 2017-1438 Mikkelin Esikaupungin Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 101
7.2.10 2017-1495 Forssan Vapaaehtoinen Palokunta ry 3 270
7.2.11 2017-1502 Siikaisten Vapaaehtoinen Palokunta ry 3 294
7.2.12 2017-1503 Pojo Frivilliga Brandkår rf 1 429
7.2.13 2017-1527 Tornion Vapaaehtoinen Palokunta ry 4 175
7.2.14 2017-1539 Rovaniemen Vapaaehtoinen Palokunta ry 5 264
7.2.15 2017-1554 Saksalan Vapaaehtoinen Palokunta ry 4 898
7.2.16 2017-1563 Parkanon Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 565
7.2.17 2017-1593 Sottungsby Frivilliga Brandkår rf 2 537
7.2.18 2017-1628 Nousiaisten Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 283
73 056

Ei hyväksyttyjä hakemuksia: –

pmvepsal