Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 26.11.2020


Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 26.11.2020.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston seuraava kokous on 26.2.2021.
  • Hallitus hyväksyi sopimuspalokuntien pienavustusten hakutiedotteen vuodelle 2021. Tiedote julkaistaan muutaman päivän kuluttua Palosuojelurahaston verkkosivuilla.
  • Avautuvat haut
    • Hallitus julisti haettavaksi pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin. Hakemukset tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Rahasto toivoo, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee kalustohankkeiden määräajaksi 8.2.2021. Hakutiedote on julkaistu Palosuojelurahaston verkkosivuilla.

Avustuspäätökset

Vuoden 2021 yleisavustukset

Nuohousalan Keskusliitto ry – 219 475 €

Koulutustoiminta 153 675 € Valistustoiminta 65 800 €

Suomen Palopäällystöliitto ry – 411 000 €

Koulutus- ja kilpailutoiminta 306 000 € Turvallisuusviestintä 40 000 € Asiantuntija- ja kehittämistoiminta 65 000 €

Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry – 170 000 €

Koulutustoiminta 10 000 € Valistus ja neuvonta 5 000 € Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen 155 000 €

Palotutkimusraati ry – 14 875 €

SPEK-ryhmä – 2 474 650 € (Liittokohtainen avustusjako)

Koulutustoiminta 483 660 € Turvallisuusviestintä 737 440 € Palokuntatoiminnan kehittäminen ja muu toiminta 1 253 551 €

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 2 kpl

1. Tampereen korkeakoulusäätiö sr
SMDno-2019-2397

Muutoshakemus hankkeen budjettiin, P0-paloluokan rakennusten paloteknisen suunnittelun yhtenäistäminen -hanke

Hakija on 3.11.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen budjettiin. Muutosta haetaan kustannuslajien väliseen jaotteluun sekä  kustannusten jakautumiseen vuosien 2020 ja 2021 välillä.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen budjettiin. Muut päätösehdot säilyvät ennallaan.

2. Pellekaija Pum Oy
SMDno-2019-991

Jatkoaikahakemus, Pellekaija Pum iskee kipinää – tietoa paloturvallisuudesta pienimmille -hanke

Hakija on 3.11.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.5.2024 saakka ja vastaavasti hankkeen tilityksen määräajalle 30.8.2024 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.5.2024 saakka sekä vastaavasti tilityksen määräajalle 30.8.2024 saakka. Hankkeen väliraportit tulee lähettää 31.1.2021 sekä 31.5.2023. Muut päätösehdot säilyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (17 kpl) yhteensä 55 638
euroa.

Päätösluettelo liitteenä: Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset, liite

Ira Nikoskinen