Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 26.2.2021

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 26.2.2021.

Hallinnolliset ja muut päätökset

 • Rahaston seuraava kokous on 24.3.2021.
 • Hallitus hyväksyi Palosuojelurahaston tilinpäätöksen 2020.
 • Avautuva haku:
  Hallitus julisti haettavaksi vuoden 2021 erityisavustusten 2. hakukierroksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta painotetun haun. Hakuaika päättyy 15.5.2021. Painotettu haku jakaantuu kolmeen painopisteeseen, joihin avustushakemuksia pyydetään lähettämään.Aihealueet ovat:
  Aihe 1: Asumisen paloturvallisuus
  Aihe 2: Rakentamisen paloturvallisuus
  Aihe 3: Vaikuttavuus ja suorituskyky pelastustoimen palveluissa.
  Mahdollista on edelleen hakea avustusta myös painotetun haun ulkopuolelta. Rahasto myöntää avustuksia myös apurahoihin sekä stipendeihin.Hakukirje ja hakulomakkeet löytyvät Palosuojelurahaston www-sivuilla: https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-tutkimus-ja-kehittämishankkeisiin

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 6 kpl

1. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry / CTIF Suomen kansallinen komitea 
SMDno-2019-989
Muutoshakemus, CTIF Suomen kansallinen komitea -hanke

Hakija on 19.11.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan ja sisältöön.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyn muutoksen hankkeen taloussuunnitelmaan ja sisältöön hakemuksen kohtien 1 ja 3 osalta. Rahaston hallitus ei hyväksynyt hakemuksen kohtaa 2; pelastuslaitosten pelastusajoneuvojen käyttövoimatarroitusta osaksi CTIF:lle myönnettyä avustusta, sillä tarrat eivät suoranaisesti liity CTIF:n toimintaan. Hankkeen sisällöstä on mahdollista antaa tarkentava muutosesitys rahaston hallitukselle uudelleen arvioitavaksi. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
SMDno-2019-2409

Jatkoaikahakemus, Ennakoivan analytiikan hyödyntäminen riskianalyysityössä -hanke

Hakija on 13.1.2021 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2021 saakka sekä jatkoaikaa tilityksen määräajalle 31.3.2022 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2021 saakka sekä vastaavasti tilityksen määräajalle 31.3.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Hämeen ammattikorkeakoulu
SMDno-2018-1012

Muutos- ja jatkoaikahakemus, FE-SFS (Numerical analysis techniques for structural fire safety design of steel structures) -hanke

Hakija on 26.1.2021 saapuneella hakemuksella hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan ja jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.10.2021 saakka sekä tilityksen määräajalle 30.11.2021 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen taloussuunnitelmaan. Lisäksi Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 30.10.2021 saakka sekä vastaavasti tilityksen määräajalle 30.11.2021 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Suomen Palopäällystöliitto ry
SMDno-2017-927
Muutos- ja jatkoaikahakemus, Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa -hanke

Hakija on 1.2.2021 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen sisältöön ja taloussuunnitelmaan. Hankkeen toteuttamiselle haetaan myös jatkoaikaa 31.12.2022 saakka sekä tilityksen määräajalle 31.3.2023 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esitetyn muutoksen hankkeen sisältöön ja  taloussuunnitelmaan. Lisäksi Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2022 saakka sekä vastaavasti tilityksen määräajalle 31.3.2023 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

5. Pelastusopisto
SMDno-2018-2326
Muutos- ja jatkoaikahakemus, Pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa -hanke

Hakija on 4.2.2021 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan. Hankkeen toteuttamiselle haetaan myös jatkoaikaa 31.12.2021 saakka sekä tilityksen määräajalle 31.3.2022 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2021 saakka sekä vastaavasti hankkeen tilitykselle 31.3.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

6. Pelastusopisto
SMDno-2019-2384
Muutos- ja jatkoaikahakemus, Tieliikennepelastamisen kehittäminen Suomessa-hanke

Hakija on 4.2.2021 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen taloussuunnitelmaan. Hankkeen toteuttamiselle haetaan myös jatkoaikaa 31.12.2021 saakka sekä tilityksen määräajalle 31.3.2022 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää hakemuksen pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvitysten saamista varten.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin (57 kpl) yhteensä 151 824 euroa.

Päätösluettelo liitteenä: Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset, liite

 

Ira Nikoskinen