Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 26.5.2016

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 26.5.2016.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Päätettiin vuoden 2016 Innovaatiopalkinnon jaosta. Innovaatiopalkinto 2016 julkistetaan pelastustoimen ajankohtaispäivillä syksyllä 2016.
  • Käsiteltiin yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilitykset vuodelta 2015.
  • Käsiteltiin vakuutusalalle 2016 tehdyn kyselyn tulokset.
  • Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston tilinpäätöksen hyväksyminen.
  • Käsiteltiin Palosuojelurahaston talousseuranta 1. neljännes 2016.
  • Rahaston seuraava kokous on 31.8.2016
  • Avautuvat haut
  • Hallitus julisti haettavaksi pelastusalan järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2016. Hakuaika päättyy 30.9.2016. Hakukirje on luettavissa Palosuojelurahaston www-sivuilla: prs.fi

Avustuspäätökset

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2016 kalustohankehakemukset.

Päätös:
Kalustohankepäätökset-26.5.2016-liite.pdf

Vuoden 2016 1. Hakukierros; pöydälle 16.2.2015 kokouksessa jätetyt tutkimus- ja kehittämishankkeet, 1 kpl

1. Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy
SMDno-2015-2216

ERÄS – Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus – tutkimushanke

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää Hämeen Ammattikorkeakoululle yhteensä enintään 90 000 euron suuruisen avustuksen hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ajalle 1.9.2016- 31.8.2017.

Avustusten muutos-, jatkoaika- ja takaisinperintäpäätökset sekä maksatushakemukset, 6 kpl

1. Pirkanmaan pelastuslaitos
SMDno-2016-2235
Jatkoaikahakemus; Turvallisuustietoa eri kielillä turvapaikanhakijoille.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeelle 30.6.2017 asti sekä lopputilitykselle 31.8.2017 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Pelastusopisto
SMDno-2015-2948
Jatkoaikahakemus; Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät pelastusyksikön ensitoimenpiteissä – hanke

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jatkaa hankeen määräaikaa 31.12.2016 saakka, jolloin lopputilitys tehdään 31.3.2017 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Pelastusopisto
SMDno-2015-954
Jatkoaikahakemus; Sosiaalisen median oppimateriaalihankkeeseen

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jatkaa hankeen määräaikaa 31.5.2017 saakka, jolloin lopputilitys tehdään 31.8.2017 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Tampereen teknillinen yliopisto; sähkötekniikan laitos
SMDno-2014-3038
Jatkoaikahakemus; Valaistuksen paloturvallisuus – tutkimushanke

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jatkaa hankkeen toteutusaikaa 30.9.2017 saakka, jolloin lopputilitys tulee tehdä 30.11.2017 mennessä. Hallitus päätti hyväksyä hankkeen kokonaiskustannusten määräksi 90 000 euroa (aiemmin 120 000 €), jolloin myönnetty 45 000 euron avustus saa olla enintään 50 % (aiemman 37,5 %) sijaan) hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeessa voidaan keskittyä erityisesti LED-valaisimiin ja niiden paloturvallisuusriskeihin. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

5. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL
SMDno-2013-2122
Jatkoaikahakemus; Yli Hyvä Juttu – toimintamallin arviointitutkimus ja juurruttaminen

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jatkaa hankkeen määräaikaa 31.5.2017 saakka, jolloin lopputilitys tehdään 31.6.2017 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

6. FSB
SMDno-2011-66
Översättning av utbildnings- och informationsmaterial
Hankkeen tilityksen jatkoaikahakemus

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa FSB:lle 22.3.2011 annettua päätöstä käännettävän materiaalin osalta. Lisäksi rahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeelle 30.4.2017 saakka. Hankeen lopputilitys tulee tehdä 30.5.2017 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (18 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
9.2.1 2016-0891 Harjunalustan VPK ry 5 328
9.2.2 2016-0693 Hinnerjoen VPK ry 12 224
9.2.3 2016-0575 Kaasmarkun VPK ry 1 331
9.2.4 2016-0531 Lavian VPK ry 1 619
9.2.5 2016-0821 Rauman VPK ry 2 283
9.2.6 2016-0820 Säkylän VPK ry 2 466
9.2.7 2016-884 Elimäen VPK ry 380
9.2.8 2016-0507 Hattulan VPK ry 473
9.2.9 2016-0714 Hurukselan VPK ry 1 506
9.2.10 2016-0849 Kauhajoen VPK ry 533
9.2.11 2016-0564 Kuusankosken VPK ry 3 600
9.2.12 2016-0707 Kuusiston VPK ry 2 844
9.2.13 2016-0789 Perttulan VPK ry 5 794
9.2.14 2016-0532 Pitkäjärven VPK ry 9 210
9.2.15 2016-0563 Rajakylän VPK ry 1 306
9.2.16 2016-0840 Saariselän VPK ry 4 200
9.2.17 2016-0562 Salmentaan VPK ry 4 451
9.2.18 2016-0802 Tainionkosken VPK ry 12 985
72 533

Ei hyväksyttyjä hakemuksia: –

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Hinnerjoen VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu liikenteenohjaajille tarkoitettujenreppujakkaroiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

pmvepsal