Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 27.2.2018

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 27.2.2018.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston seuraava kokous on 5.4.2018.
  • Hallitus hyväksyi Palosuojelurahaston Tilinpäätöksen 2018.
  • Hallitus hyväksyi rahaston sihteeristön toimenkuvat vuodelle 2018.
  • Hallitus merkitsi tiedoksi menojen asiatarkastajat ja hyväksyjät 1.1.2018 lähtien

Avautuvat haut

Avustuspäätökset

Vuoden 2018 1. hakukierroksen eritysavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2018 1. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahastoon saapui 31.12.2017 määräaikaan mennessä yhteensä 17 hakijataholta yhteensä 22 hakemusta. Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on varattu käytettäväksi vuonna 2018 yhteensä 3 400 000 euroa. Tällä hakukierroksella jaettavissa on kaksi hakukierrosta huomioon ottaen noin
1 700 000 euroa.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2018 1. hakukierroksella avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä
1 447 350 euroa 16 hankkeeseen.
Vuoden 2018 1. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Liite: Erityisavustuspäätökset 2018 1 kierros taulukko – päätökset 5.4.2018 kokouksessa tehdyillä tarkennuksilla

 

Muutos-, jatkoaika- ja oikaisuhakemukset, 5 kpl

1. Pelastusopisto
SMDno-2016–1957

Jatkoaikahakemus, Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt -hankkeeseen

Hakija on 11.12.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa hankkeelle.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jatkaa hankeaikaa 31.8.2018 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 30.11.2018 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Pelastusopisto
SMDno-2016–1958

Jatkoaikahakemus, Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä -hankkeeseen

Hakija on 11.12.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut hakenut jatkoaikaa hankkeelle.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jatkaa hankeaikaa 31.5.2018 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.8.2018 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Lemun VPK
SM-2008-750/TU-3943

Muutoshakemus, miehistönkuljetusauton käyttöajan muuttaminen

Hakija on 4.12.2017 päivätyllä kirjeellä hakenut muutosta hankkeen käyttöaikaan 10 vuodesta viiteen vuoteen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa hankkeen käyttöajan kymmenestä vuodesta viiteen vuoteen. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
SMDno-2015–2137, SMDno-2016–968 ja SMDno-2017–971

Yhdistämis- ja jatkoaikahakemus

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos hakee 5.2.2018 päivätyllä hakemuksella hankkeiden yhdistämistä ja jatkoaikaa hankkeelle.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti yhdistää hankkeet ja myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2019 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.3.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Hankkeiden yhdistämisen jälkeen sekä hankkeiden toteuttaminen että tavoitteet tulee perustua alkuperäisiin hankesuunnitelmiin ja esityksiin.

5. Ilmajoen kunta
SMDno-2017–1842
Oikaisuvaatimus takaisinperintäpäätökseen

Ilmajoen kunta on hakenut muutosta 28.12.2017 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan Palosuojelurahaston päätökseen SMDno-2017-1842. Ilmajoen kunta vaatii Palosuojelurahastoa oikaisemaan takaisinperintäpäätöstään siten, että Palosuojelurahasto kumoaa takaisinperintäpäätöksensä.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti olla oikaisematta tekemänsä päätöstään SMDno-2017-1842. Ilmajoen kunnalta peritään takaisin vuonna 2006 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 24 092 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (26 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
8.2.1 2017-1994 Österby FBK 1 003
8.2.2 2017-2103 Kylmälä FBK rf 4 612
8.2.3 2018-50 Espoon VPK ry 5 435
8.2.4 2017-1913 Malmin VPK 825
8.2.5 2017-1930 Iitin Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 220
8.2.6 2017-1931 Pornaisten VPK ry 449
8.2.7 2017-1947 Lappfjärds FBK rf 4 057
8.2.8 2017-1951 Nurmon Vapaaehtoinen palokunta ry 3 913
8.2.9 2017-1966 Oulunkylän VPK ry 4 413
8.2.10 2017-1971 Ylikiimingin Palomiehet ry 922
8.2.11 2017-2007 Tuusulan Vapaaehtoinen Palokunta ry 2 185
8.2.12 2017-2077 Lavian VPK ry 2 818
8.2.13 2017-2116 Vaasan Vapaaehtoinen palokunta ry 795
8.2.14 2017-2135 Kankaanpään Vapaaehtoinen palokunta ry 1 740
8.2.15 2018-42 Lappeenrannan vapaaehtoinen palokunta ry 1 827
8.2.16 2018-74 Dragnäsbäck FBK rf 4 271
8.2.17 2018-77 Hämeenlinnan VPK ry 1 935
8.2.18 2018-81 Vampulan VPK ry 1 066
8.2.19 2018-95 Jakobstads frivilligabrandkår rf 4 176
8.2.20 2018-96 Honkilahden VPK 1 822
8.2.21 2018-97 Koljalan VPK ry 756
8.2.22 2018-136 Porin VPK ry 4 962
8.2.23 2018-141 Tirilän VPK ry 675
8.2.24 2018-161 Panelian VPK 4 556
60 433

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:

2017-1830 Keiteleen Palokuntanuoret ry
2018-41    Aitoon Vapaaehtoinen palokunta ry

Ira Nikoskinen