Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 27.8.2015

Palosuojelurahaston hallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 27.8.2015.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Palosuojelurahaston hallitus valitsi pääsihteerin viransijaiseksi ajalle 1.9.2015 – 31.12.2016 Palosuojelurahaston ylitarkastaja Johanna Herralan
  • Ylitarkastajan viransijaisuus ajalle 1.10.2015 – 31.12.2016 julistettiin haettavaksi
  • Vuoden 2016 1. hakukierros tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvien erityisavustuksiin avattiin
  • Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston talousseuranta 1. ja 2. vuosineljännekseltä
  • Päätettiin jatkaa rahaston sähköisen asioinnin ratkaisun määrittelyvaihetta
  • Merkittiin tiedoksi kalustohankkeiden vaikuttavuusarvioinnin päivitetty loppuraportti
  • Seuraava kokous päätettiin pitää 23.10.2015

Avustuspäätökset

Erityisavustukset vuoden 2015 2. hakukierroksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Palosuojelurahaston hallitus myönsi avustusta 11 tutkimus- ja kehittämishankkeelle yhteensä 850 986 euron edestä. Lisäksi kaksi hanketta jätettiin pöydälle odottamaan lisäselvityksiä. Avustushakemuksia oli kierroksella 21.

Erillinen päätöstaulukko liitteenä.

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 1 kpl

7.1.1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, SMDno/2014/345, tilityksen jatkoaika

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle puomitikasauton hankintaan 22.4.2014 annettua päätöstä siten, että hankkeen tilitys tulee jättää 31.10.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 17 kpl

 

 

Asiakohta

SMDno

Saaja

Euro

7.2.1

2015-1191

Ulvilan VPK ry

2 891

7.2.2

2015-1213

Billnäs FBK rf

1 719

7.2.3

2015-912

Asolan VPK ry

2 237

7.2.4

2015-1062

Espoon VPK ry

1 256

7.2.5

2015-998

Heinäjoen VPK ry

4 603

7.2.6

2015-1211

Humppilan VPK ry

4 664

7.2.7

2015-1205

Isnäs FBK rf

1 638

7.2.8

2015-1210

Kalajoen palohenkilöstö ry

1 706

7.2.9

2015-1171

Kellokosken VPK ry

961

7.2.10

2015-1173

Kymin Läntinen VPK ry

5 335

7.2.11

20215-909

Lumparlands FBK rf

5 346

7.2.12

2015-1027

Pirkkalan VPK ry

3 986

7.2.13

2015-1259

Pornaisten VPK ry

2 404

7.2.14

2015-1223

Savonlinnan VPK ry

3 462

7.2.15

2015-1260

Somerniemen VPK ry

3 750

7.2.16

2015-905

Veikkolan VPK ry

3 198

49 156

 

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:

7.2.17 SMDno-2015-1208 Tervolan VPK ry

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta

Billnäs FBK rf

Avustusta ei esitetä myönnettäväksi painepesurin (599 e), hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, koska kyseinen hankinta ei kuulu rahaston avustuksenhaun myöntöperusteiden piiriin. Kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Humppilan VPK ry

Avustusta ei esitetä myönnettäväksi palvelusasujen (299,79 e) hankinnasta aiheu-tuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Pornaisten VPK ry

Avustusta ei esitetä myönnettäväksi T-paitojen (168 e) ja niiden hihamerkkien painatukseen (45,60 e) eikä lippalakkien hankinnasta ja kirjailusta (50 e) aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastus-toiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Somerniemen VPK ry

Avustusta ei esitetä myönnettäväksi painepesurin letkukelan (1136 e) hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.


Päätöstiedote 27.8.2015

Liite: Erityisavustuspäätökset

Erityisavustukset hakukirje 1 2016

 

Johanna Herrala