Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 28.10.2020

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 28.10.2020.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston seuraava kokous on 26.11.2020.
  • Avautuvat haut
    • Hallitus julisti haettavaksi kuntien, pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien (yli 12 500 euron yksikköhintaiset) erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2021. Kaikki rakennushankehakemukset vaadittavine liitteineen tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Palosuojelurahasto kehottaa, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee rakennushankkeiden määräajaksi 27.1.2021. Hakutiedote on julkaistu Palosuojelurahaston www-sivuilla: https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-rakennushankkeisiin
    • Hallitus julisti vuoden 2021 Innovaatiopalkinnon haettavaksi. Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2021.

Avustuspäätökset

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 2 kpl

1. Etelä-Karjalan pelastuslaitos / Lappeenranta-Lahti teknillinen yliopisto (LUT)
SMDno-2017-973

Muutoshakemus, Kotona asumisen turvallisuustason vaatimusmalli KAT-3 -hanke

Etelä-Karjalan pelastuslaitos / Lappeenrannan – Lahden teknillinen yliopisto LUT on 21.9.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta avustuksen loppusuoritukseen Lappeenrannan – Lahden teknillisen yliopiston LUT osalta.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen lopputilitykseen. Palosuojelurahasto maksaa avustusta 4 512 euroa Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle / Lappeenrannan – Lahden teknilliselle yliopistolle LUT.

2. Kuopion kaupunki
SMDno-2020-429

Muutoshakemus hankkeen sisältöön, kustannusrakenteeseen ja aikatauluun; Nilsiän uusi pelastusasemahanke

Kuopion kaupunki on 9.10.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen sisältöön, kustannusarvioon ja aikatauluun. Kuopion kaupunki hakee myös jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2021 saakka ja vastaavasti hankkeen tilityksen määräajalle 31.12.2022 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen sisältöön ja kustannusarvioon sekä myöntää hankkeen toteutukselle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 31.12.2021 saakka. Rahaston hallitus päättää samalla myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa 31.12.2022 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (15 kpl) yhteensä 78 209
euroa.

Päätösluettelo liitteenä: Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset, liite

Ira Nikoskinen