Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 28.2.2023

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 28.2.2023.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Hallitus julisti avatuksi tutkimus- ja kehittämishankkeiden 2. kierroksen vuodelle 2023.
  • Hakuaika päättyy 15.5.2023. Linkki hakuilmoitukseen päivitetään tähän, ja www-sivuille pian.

Muutos- ja jatkoaikapäätökset

Rahaston hallitus käsitteli kokouksessaan muutos- ja jatkoaikahakemukset (5 kpl)

VN/6273/2021; Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry; jatkoaikahakemus; Palokuntayhdistys toimii -oppaan päivitys

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle ja hankkeen tilitykseen.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa hankkeelle jatkoaikaa 31.3.2023 saakka sekä tilityksen toimittamiselle jatkoaikaa 30.4.2023 saakka. Muut päätösehdot pysyivät ennallaan.

8.1.2 VN/14192/2021; Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry; jatkoaikahakemus; Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen pelastustoimessa

Hakija on hakenut hankkeelle jatkoaikaa.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää kokouksessa hankkeelle jatkoaikaa 31.3.2023 saakka sekä tilityksen toimittamiselle jatkoaikaa 30.4.2023 saakka. Muut päätösehdot pysyivät ennallaan.

8.1.3 VN/11798/2021; Simon kunta; muutoshakemus hankkeen budjettiin; Simon paloaseman katon huopakatteen uusiminen

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin. Alkuperäisen kustannusarvion mukaan hakija on hakenut avustusta rahastolta vain katon uusimiseen eikä mainittuihin lisätöihin. Muutoksella ei ole vaikutusta hankkeen aikatauluun tai tilityksen lähettämisen määräaikaan.

Päätös: Rahaston hallitus päätti hyväksyä kokouksessa esitetyt muutokset hankkeen sisältöön ja kustannusarvioon. Muut päätösehdot pysyivät ennallaan.

8.1.4 VN/6266/2021; Pelastusopisto; jatkoaikahakemus; Pelastustoimen johtamisen käsikirja (PTJ)

Hakija hakee jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle. Hanke on edennyt suunnitellusti ja sähköinen julkaisu on valmistunut.

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.5.2023 saakka sekä tilityksen toimittamiselle jatkoaikaa 30.8.2023 saakka. Muut päätösehdot pysyivät ennallaan.

8.1.5 VN/6340/2021; Suomen Kylät ry; muutoshakemus hankkeen budjettiin; Kyläturvallisuus 2025 -hanke

Hakija hakee muutosta hankkeen budjettiin sekä muutosta hankkeen sisältöön.

Päätös: Rahaston hallitus päätti hyväksyä kokouksessa esitetyt budjettimuutokset sekä muutoksen hankkeen sisältöön. Tilitys toimitetaan rahastoon muutospäätöksen hyväksymisen jälkeen. Muut päätösehdot pysyivät ennallaan.

Oikaisuvaatimukset (1 kpl)

VN/27337/2022, Lieksan palomiehet ry, oikaisuvaatimus

Hakija täsmensi oikaisuvaatimuksessa hakemustaan.

Päätös: Rahaston hallitus päätti muuttaa kokouksessa 11.11.2022 tehtyä päätöstä. Hallitus päätti myöntää Lieksan palomiehet ry:lle avustuksen 304 euron avustuksen huoltotelttojen 760 euron kokonaiskustannusten perusteella. Muut päätösehdot pysyivät ennallaan.

Takaisinperinnät (13 kpl)

8.3.1 Palosuojelurahaston päätös 23.4.2013; SMDno/2013/338; Nostolava-auto (Hämeenlinna); Ilmoitus kaluston myynnistä 23.11.2022

Kanta-Hämeen pelastuslaitos; Kalustohanke; Nostolava-auto (Hämeenlinna)

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa periä takaisin Hämeenlinnan kaupungille nostolava-auton hankintaan vuonna 2013 myönnettyä avustusta 28 709 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 27.11.2014–23.11.2022 kertynyt 6 888 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2013 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 35 597 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

8.3.2 Palosuojelurahaston päätös 22.4.2014; SMDno/2014/349; Kemikaalitorjunta-auto (Riihimäki); Ilmoitus kaluston myynnistä 23.11.2022

Kanta-Hämeen pelastuslaitos; Kalustohanke; Kemikaalitorjunta-auto (Riihimäki)

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa periä takaisin Hämeenlinnan kaupungille kemikaalitorjunta-auton hankintaan vuonna 2014 myönnettyä avustusta 20 145 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 2.12.2015–23.11.2022 kertynyt 4 220 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2014 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 24 365 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

8.3.3 Palosuojelurahaston päätös 28.5.2015; SMDno-2015-498; Sammutusauto (Forssa); Ilmoitus kaluston myynnistä 23.11.2022

Kanta-Hämeen pelastuslaitos; Kalustohanke; Sammutusauto (Forssa)

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa periä takaisin Hämeenlinnan kaupungille sammutusauton hankintaan vuonna 2015 myönnettyä avustusta 24 265 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 31.08.2016–23.11.2022 kertynyt 4 539 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2015 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 28 804 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

8.3.4 Palosuojelurahaston päätös 28.5.2015; SMDno-2015-536; Säiliöauto (Hämeenlinna); Ilmoitus kaluston myynnistä 23.11.2022

Kanta-Hämeen pelastuslaitos; Kalustohanke; Säiliöauto (Hämeenlinna)

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa periä takaisin Hämeenlinnan kaupungille säiliöauton hankintaan vuonna 2015 myönnettyä avustusta 21 252 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 31.08.2016–23.11.2022 kertynyt 3 975 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2015 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 25 227 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

8.3.5 Palosuojelurahaston päätös 26.5.2016; SMDno-2016-655; Säiliöauto, (Lopen paloasema); Ilmoitus kaluston myynnistä 23.11.2022

Kanta-Hämeen pelastuslaitos; Kalustohanke; Säiliöauto, (Lopen paloasema)

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa periä takaisin Hämeenlinnan kaupungille säiliöauton hankintaan vuonna 2016 myönnettyä avustusta 23 690 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 26.06.2017–23.11.2022 kertynyt 3 850 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2016 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 27 540 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

8.3.6 Palosuojelurahaston päätös 26.5.2016; SMDno-2016-659; Sammutusauto (Janakkala); Ilmoitus kaluston myynnistä 23.11.2022

Kanta-Hämeen pelastuslaitos; Kalustohanke; Sammutusauto (Janakkala)

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa periä takaisin Hämeenlinnan kaupungille sammutusauton hankintaan vuonna 2016 myönnettyä avustusta 28 769 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 26.06.2017–23.11.2022 kertynyt 4 675 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2016 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 33 444 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

8.3.7 Palosuojelurahaston päätös 09.06.2017; SMDno-2017-409; Sammutusauto (Riihimäki); Ilmoitus kaluston myynnistä 23.11.2022

Kanta-Hämeen pelastuslaitos; Kalustohanke; Sammutusauto; (Riihimäki)

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa periä takaisin Hämeenlinnan kaupungille sammutusauton hankintaan vuonna 2017 myönnettyä avustusta 31 148 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 22.11.2017–23.11.2022 kertynyt 4 680 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2017 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 35 828 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

8.3.8 Palosuojelurahaston päätös 18.5.2018; SMDno-2018-568; Sammutusauto; EPU-954; Ilmoitus kaluston myynnistä 23.11.2022

Kanta-Hämeen pelastuslaitos; Kalustohanke; Sammutusauto; EPU-954

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa periä takaisin Hämeenlinnan kaupungille sammutusauton hankintaan vuonna 2018 myönnettyä avustusta 37 950 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 30.06.2019–23.11.2022 kertynyt 3 877 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2018 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 41 827 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

8.3.9 Palosuojelurahaston päätös 18.5.2018; SMDno-2018-569; Säiliöauto (Hattula); Ilmoitus kaluston myynnistä 23.11.2022

Kanta-Hämeen pelastuslaitos; Kalustohanke; Säiliöauto (Hattula)

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa periä takaisin Hämeenlinnan kaupungille säiliöauton hankintaan vuonna 2018 myönnettyä avustusta 31 435 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 30.06.2019–23.11.2022 kertynyt 3 212 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2018 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 34 647 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

8.3.10 Palosuojelurahaston päätös 28.5.2019; SMDno-2019-470; Nostolava-auto (Forssa); Ilmoitus kaluston myynnistä 23.11.2022

Kanta-Hämeen pelastuslaitos; Kalustohanke; Nostolava-auto (Forssa)

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa periä takaisin Hämeenlinnan kaupungille nostolava-auton hankintaan vuonna 2019 myönnettyä avustusta 54 380 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 22.12.2020–23.11.2022 kertynyt 3 138 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2019 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 57 518 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

8.3.11 Palosuojelurahaston päätös 28.5.2019; SMDno-2019-472; Väestöhälytin (Jokioinen); Ilmoitus kaluston myynnistä 23.11.2022

Kanta-Hämeen pelastuslaitos; Kalustohanke; Väestöhälytin (Jokioinen)

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa periä takaisin Hämeenlinnan kaupungille väestöhälyttimen hankintaan vuonna 2019 myönnettyä avustusta 1 963 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 22.12.2020–23.11.2022 kertynyt 113 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2019 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 2 076 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

8.3.12 Palosuojelurahaston päätös 2.6.2020; SMDno-2020-798; Sammutusauto (Forssa); Ilmoitus kaluston myynnistä 23.11.2022

Kanta-Hämeen pelastuslaitos; Kalustohanke; Sammutusauto (Forssa)

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa periä takaisin Hämeenlinnan kaupungille sammutusauton hankintaan vuonna 2020 myönnettyä avustusta 46 602 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 21.5.2021–23.11.2022 kertynyt 2 114 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2020 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 48 716 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

8.3.13 Palosuojelurahaston päätös 2.6.2020; SMDno-2020-801; Säiliöauto (Humppila); Ilmoitus kaluston myynnistä 23.11.2022

Kanta-Hämeen pelastuslaitos; Kalustohanke; Säiliöauto (Humppila)

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa päättänyt periä takaisin Hämeenlinnan kaupungille säiliöauton hankintaan vuonna 2020 myönnettyä avustusta 38 582 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 21.5.2021–23.11.2022 kertynyt 1 750 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Hämeenlinnan kaupungilta peritään takaisin vuonna 2020 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 40 332 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessa myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin yhteensä 48 333 euroa. Hakemuksia oli yhteensä 14 kpl.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää pienavustusta 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Nuoriso-osaston hankintojen osalta pienavustus on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. Avustuksia myönnettiin kaikkiin saapuneisiin hakemuksiin. Kokonaan kielteisiä avustuspäätöksiä ei ollut.

Päätösluettelo liitteenä: Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset.

Pinja Hentunen