Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 28.5.2015

Palosuojelurahaston hallituksen kevään viimeisessä kokouksessa päätettiin niin vuoden 2015 kalustohankeavustuksista kuin innovaatiopalkinnon jaosta sekä sopimuspalokuntien pienavustuksista. Lisäksi käsiteltävänä oli joukko hallinnollisia asioita.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Käsiteltiin yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilitykset vuodelta 2014.
  • Päätettiin vuoden 2015 Innovaatiopalkinnon jaosta. Innovaatiopalkinto 2015 julkistetaan ajankohtaispäivillä 8. – 9.10.2015 Jyväskylässä.
  • Myönnettiin sihteeristölle mandaatti valmistella Ada Almusan harjoittelun jatkoa vuoden 2015 loppuun saakka sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston kanssa.
  • Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilintarkastuskertomus.
  • Hyväksyttiin kalustohankkeiden vaikuttavuusarvioinnin loppuraportti. Sihteeristö tekee tarvittavat stilisointiehdotukset arvioitsijoille. Raportti viedään rahaston internetsivuille juhannukseen mennessä.

Avustuspäätökset

Erityisavustukset vuoden 2015 kalustohankeavustuksiin

Päätös kalustohankkeista 2015

Kalustohankkeet 2015

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 2 kpl

7.1.1 SMDno/2015/658, Vesilahden kunta, muutospäätös paloaseman myynti Vesilahden VPK:lle ja avustuksen siirto

Hankkeen osapuolia tiedotetaan oikeasta menettelytavasta asian etenemisen osalta.

7.1.2 2 SMDno/2014/43, Juha Petteri Rautiainen, ”Työn imu Keski-Suomen pelastuslaitoksessa” -hanke; myönnetyn apurahan ja MYEL -avustuksen muutoshakemus

Päätös: Palosuojelurahasto päättää muuttaa alkuperäistä päätöstä hakemuksen mukaisesti siten, että väitöskirjatyöhön myönnettävä avustus on enintään 21 398 euroa ja enintään hyväksyttävien kokonaiskustannusten suuruinen. Työskentelyapurahan osuus on 11 000 euroa (5kk, 2 200 euroa/kk), MYEL -vakuutuksen osuus enintään 1 840 euroa ja matka- ja muiden kustannusten osuus enintään 8 558 euroa.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset

Asiakohta

SMDno

Saaja

Euro

7.2.1

2015-767

Villähteen VPK ry

1 678

7.2.2

2015-772

Leppälahden VPK ry

1 920

7.2.3

2015-841

Nakkilan VPK ry

5 557

7.2.4

2015-879

Uudenkoiviston VPK ry

1 402

7.2.5

2015-818

Ivalon VPK ry

902

7.2.6

2015-785

Lempäälän VPK ry

1 983

7.2.7

2015-887

Rekolan VPK ry

2 356

7.2.8

2015-855

Savion VPK ry

4 618

 Yhteensä

 

 

20 416

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta

Villähteen VPK ry

Avustusta ei esitetä myönnettäväksi hengitysventtiilin pidikkeiden (145,08 e) eikä puhekalvoavaimien (22,32 e) hankintaan, sillä avustusta näihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksen hakuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Nakkilan VPK ry

Avustusta ei esitetä myönnettäväksi harjoitusnuken (979,60 e) hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Avustusta ei esitetä myönnettäväksi henkilöhakulaitteiden (396,80 e) eikä vakanssipohjien 96 kpl ja vakanssinumeroiden 98 kpl (1 932,01 e) hankintaan, sillä avustusta näihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksen-hakuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Uudenkoiviston VPK ry

Avustusta ei esitetä myönnettäväksi EA -tarvikkeiden (pl. deffi) happipullon (278,75 e) hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; koska kyseiset hankinnat eivät kuulu rahaston avustuksenhaun myöntöperusteiden piiriin, kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Savion VPK ry

Avustusta ei esitetä myönnettäväksi pelastusalan kirjallisuuden hankinnasta aiheutuneisiin (195,89 e) kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastus-toiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.


 

Päätöstiedote 28.5.2015

Päätös kalustohankkeista 2015

Kalustohankkeet 2015

Johanna Herrala