Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 28.5.2019


Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 28.5.2019.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Päätettiin vuoden 2019 Innovaatiopalkinnon jaosta. Innovaatiopalkinto 2019 julkistetaan pelastustoimen ajankohtaispäivillä syksyllä 2019.
  • Nimettiin Innovaatiopalkintoraati ajalle 15.5.2019−30.4.2022.
  • Käsiteltiin yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen tilitykset vuodelta 2018.
  • Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston menojen hyväksyjät sekä kesälomat 2019.
  • Käsiteltiin Palosuojelurahaston talousseuranta 1. neljännes 2019.
  • Rahaston seuraava kokous on 10.9.2019
  • Hallitus julisti haettavaksi pelastusalan järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2019. Hakuaika päättyy 30.9.2019. Hakukirje Palosuojelurahaston www-sivuilla: https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/yleisavustukset

Vuoden 2019 erityisavustuspäätökset kalustohankkeisiin

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2019 kalustohankehakemukset.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2019 kalustohankeavustusta yhteensä 2 518 488 euroa 64 hankkeeseen.

Rahastoon saapui 84 kalustohankehakemusta. Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 64 hankkeeseen, mikä tekee 76,2 % haetusta. Vuonna 2018 myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 56,8 % haetusta.

Vuoden 2019 päätökset kalustohankkeisiin Liite: Kalustohankepäätökset 28.5.2019

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 3 kpl

1. Pirkanmaan pelastuslaitos
SMDno-2018-1072
Jatkoaikahakemus, Palomuseon kehittäminen ilmiölähtöiseksi oppimisympäristöksi -hanke

Hakija on 13.5.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut hankkeelle jatkoaikaa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti siten, että hankkeen toiminta-aikaa pidennetään 31.8.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 30.11.2019 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Helsingin pelastuslaitos
SMDno-2018-520
Jatkoaikahakemus, nostolava-auto

Hakija on 14.5.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut jatkoaikaa hankkeen tilityksen toimittamiseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa 31.7.2020 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
SMDno-2017-971

Muutos- ja jatkoaikahakemus, Pelastuslaitosten yhteinen ICT-hanke

Hakija on 16.5.2019 päivätyllä kirjeellä hakenut muutosta hankkeen rahoitussuunnitelmaan sekä jatkoaikaa hankkeelle 31.12.2020 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä muutosesityksen hankkeen budjettiin hakijan esittämällä tavalla sekä myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2020 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.3.2021 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Takaisinperintäpäätös, 1 kpl

Hämeenlinnan kaupunki
SMDno-2018-2439
Taikaisinperintä

Palosuojelurahastosta avustusta saanut Hämeenlinnan konttien säilytyshalli on 1.6.2018 – 30.11.2019 välisen ajan 67 % pelastustoimen käytössä ja 33 % ensihoidon väliaikaisessa käytössä.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä takaisin Hämeenlinnan kaupungille konttien säilytyshallin rakentamiseen vuonna 2005 myönnettyä avustusta. Ensihoitotoimintaan käytettyjen tilojen osalta avustusta peritään takaisin 1517 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan lisätään ajalta 1.6.2018–28.5.2019 kertynyt 91 euron korko valtion- avustuslain 24 §:n mukaisesti.

Kuhmoisten kunnalta peritään takaisin vuonna 2005 myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 1 547 euroa valtionavustuslain (688/2001) ehtojen mukaisesti.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (17 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
8.3.1 2019-784 Grankulla FBK 4 636
8.3.2 2019-929 Bobäck FBK 2 934
8.3.3 2019-886 Renkomäen VPK 6 181
8.3.4 2019-501 Hinnerjoen VPK 10 910
8.3.5 2019-721 Imatran VPK 3 140
8.3.6 2019-765 Levannon VPK 4 993
8.3.7 2019-766 Perttulan VPK 8 354
8.3.8 2019-771 Tirilän VPK 2 561
8.3.9 2019-822 Heinäjoen VPK 3 247
8.3.10 2019-873 Kuusankosken VPK 2 331
8.3.11 2019-874 Sääksjärven VPK 5 081
8.3.12 2019-895 Valkeakosken VPK 1 287
8.3.13 2019-896 Valkeakosken VPK (2) 1 799
8.3.14 2019-893 Pihlavan VPK 2 952
8.3.15 2019-930 Parkanon VPK 1 036
8.3.16 2019-940 Koljalan VPK 1 476
8.3.17 2019-943 Rekolan VPK 6 384
69 302

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Bobäck FBK 2019-929
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu putoamissuojainsetin säilytysrepun ja sammutushousujen polvipehmikkeiden kustannuksia (144,67 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Renkomäen VPK 2019-886
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu työkalupakin kustannuksia (17,95 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu säiliöauton teippauksen ja renkaiden kustannuksia (5 629,12 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hankinnat eivät täytä avustuskriteerejä eikä pelastuslaitos puolla niitä.

Hinnerjoen VPK 2019-501
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu starttiboosterin kustannuksia (620 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Perttulan VPK 2019-766
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu radiotaskujen kustannuksia (80 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Heinäjoen VPK
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu polttoainepumpun korjauksen, sireenin driverin ja rekisterikilven valojen kustannuksia (2 315,63 euroa); kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pihavalaistuksen, ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen, nuorten leiritarvikkeiden (ruokailuvälineet, mukit, kauha, paristot, myrskylyhty, lippunaru) t-paitojen, pipojen, ja starttiboosterin kustannuksia (2 134,48 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Sääksjärven VPK 2019-874
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu stifneck – lasten kaulurin kustannuksia (37,20 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Pihlavan VPK 2019-893
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pintapelastuspuvun varusteiden kustannuksia (165,70 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

 

Ira Nikoskinen