Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 29.10.2019

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 29.10.2019.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston seuraava kokous on 28.11.2019.
  • Avautuvat haut
    • Hallitus julisti haettavaksi kuntien, pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien (yli 12 500 euron yksikköhintaiset) erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2020. Kaikki rakennushankehakemukset vaadittavine liitteineen tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Palosuojelurahasto kehottaa, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee rakennushankkeiden määräajaksi 27.1.2020. Hakukirje on julkaistu Palosuojelurahaston www-sivuilla: https://www.palosuojelurahasto.fi/avustukset/erityisavustukset-rakennushankkeisiin
    • Hallitus julisti vuoden 2020 Innovaatiopalkinnon haettavaksi. Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2020.

Avustuspäätökset

Rakennusavustushakemus, 1 kpl

Palosuojelurahaston hallitus käsitteli kokouksessaan 29.10.2019 rahastolle Lounais-Suomen aluehallintovirastosta 27.9.2019 toimitettua erityisavustushakemusta rakennushankkeisiin. Hakija oli toimittanut  hakemuksen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon rakennushankehakemuksille asetettuun määräaikaan 28.1.2019 mennessä.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää avustuksen pöydälle jääneelle hankkeelle. Päätökset rakennushankkeisiin vuodelle 2019 ovat yhteensä 1 886 858 euroa.

Vuoden 2019 päätökset rakennushankkeisiin Liite: Rakennushankkeet 2019 – yhteenveto avustuspäätöksistä 29.10.2019 kokouksen jälkeen

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 2 kpl

1. Työterveyslaitos
SMDno-2017-2032

Jatkoaikahakemus, Työterveysyhteistyön opas pelastuslaitoksille ja heidän työterveyshuolloilleen, e-kirja -hankkeeseen

Työterveyslaitos on 4.10.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeelle 31.5.2020 saakka sekä tilitykselle 30.6.2020 saakka. Hankkeen päätösajankohdan siirto ei vaikuta hankkeen budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.5.2020 saakka. Hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 30.6.2020 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Pirkanmaan pelastuslaitos
SMDno-2018-1072

muutoshakemus hankkeen budjettiin, Palomuseon kehittäminen ilmiölähtöiseksi oppimisympäristöksi -hanke

Pirkanmaan pelastuslaitos on 18.10.2019 päivätyllä hakemuksella hakenut muutosta hankkeen budjettiin. Palkkakustannuksista ja henkilöstösivukuluista esitetään siirrettävän 16 000 euroa ostopalveluihin ja 13 000 euroa muihin kuluihin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esityksen mukaisen muutoksen hankkeen budjettiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (12 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
9.2.1 2019-1589 Espoon VPK 2 437
9.2.2 2019-1542 Vuosaaren VPK 957
9.2.3 2019-1546 Asolan VPK 564
9.2.4 2019-1586 Asolan VPK 1 616
9.2.5 2019-1610 Pirkkalan FBK 5 173
9.2.6 2019-1611 Kiikoisten VPK 3 075
9.2.7 2019-1651 Preiviikin VPK 930
9.2.8 2019-1686 Nokian VPK 4 069
9.2.9 2019-1735 Panelian VPK 2 712
9.2.10 2019-1827 Kauhajärven VPK 2 957
9.2.11 2019-1869 Kakskerran VPK 3 400
9.2.12 2019-1881 Pornaisten VPK 6 824
34 714

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Espoon VPK

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hoitolaukun ja sen varusteiden kustannuksia (669,60 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Pirkkalan VPK

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu pyykinpesuvälineiden kustannuksia (101,35 euroa); avustusta niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen SMDno-2015–1956 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu poolopaitojen, reisitaskuhousujen, kangasmerkkien, sukeltajan kassien, ja haalarien pesukoneiden kustannuksia (6 634,17 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Poolopaidat ja reisitaskuhousut on hankittu ennen 1.1.2019.

Hankitut pesukoneet eivät ole sopimuspalokuntien pienavustusten hakukirjeessä (SMDno-2018-1829)tarkoitettuja teollisuuspesukoneita tai vastaavia tehokkaita pesukoneita.

Kiikoisten VPK

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kevyen pelastusyksikön koritöiden, varustelun ja kalustuksen, hälytys- ja työvalojen sekä invertterin kustannuksia (49 122,52 euroa); hankintahinta ylittää avustuksenhakuohjeessa SMDno-2015-1956 hyväksytyn yksittäisen hankinnan enimmäiskustannuksen 12 500 euroa (sis. alv).

Kustannusten (49 122,52 euroa) on katsottu kohdistuvan samaan pelastusajoneuvoon, jolloin kyseessä ei katsota olevan pienavustushankinta, vaikka yksittäisten hankintojen kustannukset jäävät alle hyväksytyn enimmäiskustannuksen 12 500 euroa.

Kauhajärven VPK

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu alusasujen kustannuksia (910,28 euroa); kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Ira Nikoskinen