Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 29.11.2018

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 29.11.2018.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston seuraava kokous on 27.2.2019.
  • Hallitus hyväksyi sopimuspalokuntien pienavustusten hakukirjeen vuodelle 2019. Kirje julkaistaan muutaman päivän kuluttua Palosuojelurahaston www-sivuilla: http://www.psr.fi/pienavustukset
  • Avautuvat haut
    • Hallitus julisti haettavaksi pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin. Hakemukset tulee toimittaa oman alueen aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Rahasto toivoo, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi aluehallintovirastot noudattaisivat yhteistä määräaikaa. Palosuojelurahasto suosittelee kalustohankkeiden määräajaksi 8.2.2019. Hakukirje julkaistaan muutaman päivän kuluttua Palosuojelurahaston www-sivuilla: http://www.psr.fi/kalusto

Avustuspäätökset

Vuoden 2019 yleisavustukset

Nuohousalan Keskusliitto ry – 287 000 €

Koulutustoiminta 137 000 € Valistustoiminta 150 000 €

Suomen Palopäällystöliitto ry – 386 000 €

Koulutus- ja kilpailutoiminta 292 000 € Turvallisuusviestintä 32 000 € Asiantuntija- ja kehittämistoiminta 62 000 €

Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry – 170 000 €

Koulutustoiminta 10 000 € Valistus ja neuvonta 5 000 € Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen 155 000 €

SPEK-ryhmä – 2 377 000 € (Liittokohtainen avustusjako)

Koulutustoiminta 468 426 € Turvallisuusviestintä 730 626 € Palokuntatoiminnan kehittäminen ja muu toiminta 1 177 948 €

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 4 kpl

1. Suomen Palopäällystöliitto
SMDno-2017-927

Jatkoaikahakemus, Muutosjohtamisen tukeminen pelastuslaitoksissa -hanke

Hakija on 8.11.2018 saapuneella hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeelle 31.12.2020 saakka ja hankkeen tilitykselle 31.3.2021 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2020 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 31.3.2021 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Suomen Palopäällystöliitto
SMDno-2017-925

Muutoshakemus, Onnettomuuksista oppimisen toimintamalli -hanke

Hakija on 8.11.2018 saapuneella hakemuksella hakenut jatkoaikaa hankkeelle 31.3.2019 saakka ja hankkeen tilitykselle 30.6.2019 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.3.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 30.6.2019 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Kanta-Hämeen pelastuslaitos
SMDno-2017-444

Jatkoaikahakemus, Väestöhälytin-hanke

Kanta-Hämeen pelastuslaitos hakee 22.11.2018 päivätyllä hakemuksella jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.1.2019 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 28.2.2019 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa 31.1.2019 asti. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää Palosuojelurahastoon 28.2.2019 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
SMDno-2015-532

Muutoshakemus, Sammutusauto

Kanta-Hämeen pelastuslaitos hakee 9.11.2018 päivätyllä hakemuksella jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.1.2019 saakka sekä muutosta hakemukseen siten, että hakemuksen kohde on Hangon paloasemalle sijoitettu sammutusauto (LU 901).

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää hakemuksen pöydälle seuraavaan kokoukseen lisäselvitysten saamista varten.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (20 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
10.2.1 2018-1930 Evistkog frivilliga brandkår r.f 993
10.2.2 2018-1907 Idänpään ja ympäristön Vapaaehtoinen Palokunta ry 2 384
10.2.3 2018-1909 Köyliön Läntinen Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 557
10.2.4 2018-1911 Asolan Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 213
10.2.5 2018-1939 Sottungsby frivilliga brandkår r.f 3 338
10.2.6 2018-1962 Ohkolan Vapaaehtoinen Palokunta ry 5 770
10.2.7 2018-2006 Nurmijärven Keskus Vapaaehtoinen Palokunta ry 2 899
10.2.8 2018-2008 Vähikkälän ja Sauvalan Vapaaehtoinen Palokunta ry 4 140
10.2.9 2018-2015 Valkealan-Jokelan Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 059
10.2.10 2018-2031 Oulunkylän Vapaaehtoinen Palokunta ry 697
10.2.11 2018-2035 Haagan Vapaaehtoinen Palokunta ry 208
10.2.12 2018-2111 Vampulan Vapaaehtoinen Palokunta ry 4 585
10.2.13 2018-2112 Hauhon Kirkonkylän Vapaaehtoinen Palokunta ry 3 696
10.2.14 2018-2085 Koljalan Vapaaehtoinen Palokunta ry 503
10.2.15 2018-2086 Koljalan Vapaaehtoinen Palokunta ry 3 593
10.2.16 2018-2113 Parkanon Vapaaehtoinen Palokunta ry 6 218
10.2.17 2018-2107 Rautpohjan Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 675
10.2.18 2018-2138 Ulvilan Vapaaehtoinen Palokunta ry 2 307
46 835

Ei hyväksyttyjä hakemuksia:

2018-2020 Euran Vapaaehtoinen Palokunta ry
2018-2030 UPM Kymi teollisuuspalokunta

Ira Nikoskinen