Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 29.4.2015

Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa 29.4.2015 kuultiin kalustohankkeiden vaikuttavuusarvion väliraportti ja hallitus ja sihteeristöantoivat omat kommenttinsa. Päätösasioita oli tällä kertaa vähemmän ja kokous keskittyi enemmänkin toiminnan kehittämiseen.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Hyväksyttiin kalustohankkeiden vaikuttavuusarvion väliraportti.
  • Hyväksyttiin 1. neljänneksen talousraportti.

Avautuvat haut

Hallitus julisti haettavaksi pelastusalan järjestöjen yleisavustukset vuodelle 2016.
Haku päättyy 30.9.2015. Hakukirje luettavissa Palosuojelurahaston www-sivuilla.

Avustuspäätökset

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 2 kpl

6.1.1 SMDno-2014–1128, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, ”Kehittämishanke  paloturvallisuuskampanjoiden vaikuttavuudesta” -hanke; jatkoaikahakemus

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa 22.10.2014 annettua päätöstä siten, että hankkeen toteutusta voidaan jatkaa 31.7.2016 saakka ja hankkeen lopputilitys tulee toimittaa rahastoon 31.12.2016 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

6.1.2 SMDno/2014/204, Saltvikin kunta, paloaseman rakentamisen jatkoaika, rakennus-paikka sekä rakennuksen koko

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päättää muuttaa Saltvikin kunnalle paloaseman rakentamiseen 26.3.2014 annettua päätöstä sekä 25.11.2014 annettua muutospäätöstä siten, että hankkeen rakentaminen voidaan aloittaa viimeistään 31.8.2015. Lisäksi hallitus toteaa, että uuden paloaseman koko on alkuperäistä suunnitelmaa pienempi ja rakennuksen sijainti tulee olemaan osoitteessa Saltviksvägen 397, Nääs.

Rahaston hallitus toteaa, että avustus voi aiemman päätöksen mukaisesti olla korkeintaan 30 % hankkeen hyväksytyistä enimmäiskustannuksista 641 087 euroa, eli enintään 192 326 euroa. Hankkeen muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset

Asiakohta

SMDno

Saaja

Euroa

6.2.2001

2015–742

Keski-Hollolan VPK ry

4 338

6.2.2002

2015-573

Kuurolan VPK ry

984

6.2.2003

2015-703

Suttilan VPK ry

671

6.2.2004

2015-616

Kaarinan VPK ry

4 512

6.2.2005

2015-757

Onkkaalan VPK ry

3 572

6.2.2006

2015-758

Perttulan VPK ry

10 241

6.2.2007

2015-649

Pöytyän VPK ry

2 960

 Yhteensä

27 278

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta

Kuurolan VPK ry
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi kevyiden peltisten autotallien eikä veneen ja perämoottorin (1 380 euroa ja 1 500 euroa) hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; Satakunnan pelastus-laitoksen antaman lausunnon mukaan hankintoja ei pidetä rahaston avustettavina kohteina.

Avustusta ei esitetä myönnettäväksi ensiapulaukun eikä ranka-lautapaketin (171,12 euroa ja 537,54 euroa) hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Onkkaalan VPK ry
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi kuivausrummun (3 572, 08 euroa) hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, koska kyseinen hankinta ei kuulu rahaston avustuksenhaun myöntöperusteiden piiriin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Perttulan VPK ry
Avustusta ei esitetä myönnettäväksi moottorisahan varateräketjujen (130,57 e) hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus PsrL:n 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.


Päätöstiedote 29.4.2015 (pdf)

Yleisavustuksen hakukirje 2016 (pdf)

Johanna Herrala