Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 30.11.2016

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 30.11.2016

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Hallitus hyväksyi sopimuspalokuntien pienavustuskirjeen vuodelle 2017.
  • Palosuojelurahaston hallitus päätti, että vuodesta 2017 lähtien sopimuspalokuntien pienavustuksia voidaan myöntää myös ns. puolivakinaisten palokuntien toimintaa varten perustetuille palokuntayhdistyksille.
  • Hallitus hyväksyi erityisasiantuntijan ottamisen rahastoon ajalle 1 – 31.1, 1.3. – 31.12.2017.
  • Hallitus hyväksyi vuoden 2017 Palosuojelurahaston strategian toteutussuunnitelman

Avautuvat haut

  • Vuoden 2017 kalustohankeavustukset julistettiin haettaviksi. Hakuaika päättyy 9.2.2017 Lisätietoja: psr.fi/kalusto
    • Hakulomakkeet tulevat sivustolle lähipäivien aikana

Avustuspäätökset

Vuoden 2017 yleisavustukset

Nuohousalan Keskusliitto ry – 193 000 €

Koulutustoiminta 137 000 € Valistustoiminta 56 000 €

Suomen Palopäällystöliitto ry – 335 000 €

Koulutus- ja kilpailutoiminta 240 000 € Turvallisuusviestintä 27 500 € Asiantuntija- ja kehittämistoiminta, kansainvälinen toiminta sekä järjestötoiminta ja jäsenpalvelut 67 500 €

Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry – 110 000 €

Koulutustoiminta 10 000 € Valistus ja neuvonta 5 000 € Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edistäminen 85 000 € Kansainvälinen toiminta 10 000 €

Palotutkimusraati ry – 17 000 €

SPEK-ryhmä – 2 220 000 €

Palokuntakoulutus 497 347 € Valistus ja neuvonta 676 156 € Palokuntatoiminnan kehittäminen ja muu toiminta 1 046 497 €

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 3 kpl

11.1.1 Keski-Suomen Pelastuslaitos -liikelaitos; SMDno-2015–2137; hankkeen hallinnoijan muutoshakemus; ”Pelastustoiminnan kehittäminen moniviranomaistyöllä 4 (MOVI 4)” -hankkeen siirtäminen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle

Palosuojelurahaston hallitus on myöntänyt 16.2.2016 Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitokselle erityisavustusta yhteensä enintään 136 400 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ”Pelastustoiminnan tehostaminen moniviranomaisyhteistyöllä MOVI 4” -hankkeeseen, ajalle 1.1.2015–31.12.2017. Hankkeen väliraportti tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.1.2017 mennessä ja lopputilitys tulee toimittaa rahastoon viimeistään 31.3.2018 mennessä, kyseessä oli jatkohanke.

Keski-Suomen pelastuslaitos on 28.10.2016 ja 21.11.2016 lisäselvityksellä hakenut yhdessä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kanssa muutosta hankkeen hallinnoinnin ja hankkeen rahoituksen siirtämiseksi Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle 1.7.2016 lähtien. Muutosta haetaan myös hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoon sekä loppu- ja väliraportin lähettämisen aikatauluun ja sisältöön.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus hyväksyä Pelastustoiminnan tehostaminen moniviranomaisyhteistyöllä MOVI 4 -hankkeen rahoituksen ja hallinnoinnin siirrettäväksi Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle 1.12.2016 lähtien.

Palosuojelurahaston hallitus päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan MOVI4 hankkeen ohjausryhmänä toimii jatkossa pelastuslaitosten yhteisen ICT-hankkeen ohjausryhmä. MOVI4 jatkorahoitusta koskevasta hankekokonaisuudesta tulee lähettää loppuraportti viimeistään 31.3.2018 hankkeen lopputilityksen yhteydessä sekä lisäksi väliraportti 30.5.2017 mennessä, joka voidaan synkronisoida Pelastuslaitosten Yhteisen ICT-hankkeen väliraportin kanssa samaan aikatauluun.

Rahaston hallitus toteaa, että MOVI 4 hankkeessa tehty sopimus Keski-Suomen pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen välillä irtisanotaan 30.11.2016 alkaen.

Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

11.1.2 SMDno-2015–973; Turun yliopisto/OPTUKE -verkosto; hankeajan jatkoaikahakemus; Turvallinen koulu – kehittämis- ja tutkimushankkeeseen

Päätös: Hallitus päätti jatkaa hankkeen määräaikaa 31.12.2017 saakka, jolloin lopputilitys ja loppuraportti tulee toimittaa 1.3.2018 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

11.1.3 Pelastusopisto; SMDno-2015–1927; jatkoaikahakemus ”Modernien kodinkoneiden palokäyttäytyminen ja sammutustekniikka” -hankkeeseen

Päätös: Hallitus päätti jatkaa hankkeen määräaikaa 31.5.2017 saakka, jolloin lopputilitys tulee tehdä viimeistään 31.8.2017 mennessä. Lopputilityksen liitteenä tulee toimittaa myös hankkeen kirjallinen loppuraportti ja vaikuttavuusanalyysi sekä hankkeen tuotokset. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

 

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 14 kpl

Asiakohta SMDno Saaja   Euro
11.3.1 2016-1828 Rautpohjan VPK ry 1 084
11.3.2 2016-1667 Köyliön Läntinen VPK ry 4 054
11.3.3 2016-1773 Uudenkoiviston VPK ry 3 191
11.3.4 2016-1744 Imatran VPK ry 1 677
11.3.5 2016-1698 Hyvinkään VPK ry 1 784
11.3.6 2016-1803 Hämeenlinnan VPK ry 3 870
11.3.7 2016-1794 Järvenpään VPP ry 1 474
11.3.8 2016-1697 Kaarinan VPK ry 1 014
11.3.9 2016-1763 Kauhajärven VPK ry 2 311
11.3.10 2016-1800 Koskenkorvan VPK ry 5 584
11.3.11 2016-1677 Lappfjärds FBK rf 2 561
11.3.12 2016-1675 Skatila FBK rf 79
11.3.13 2016-1745 Utsjoen VPK ry 7 840
11.3.14 2016-1668 Ylöjärven VPK ry   621
37 144
Ei hyväksyttyjä hakemuksia:

 

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Kaarinan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu painepesurin ja painepesuria varten hankitun letkukelan ja liittimien

hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen

ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuvakustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla

tavalla.

Kauhajärven VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu talvirenkaiden ja vanteiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia;

kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen

kohdistuvakustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hämeenlinnan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu kalustohallin lattian maalauksesta aiheutuneita kustannuksia;

kyseessä on kaluston normaali vuosi-/huoltokorjaus, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen

kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Hämeenlinnan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hälytysmuonituskalustoon liittyviä hankintoja: ruoan kuljetus-

laatikoiden ja perkolaattorikeittimen hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn

ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

 Hämeenlinnan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu sammutusauton korjauskustannuksia; nokkapumpun kytkimen

korjaus, polttoainetankin korjaus sekä moottoriruiskun kunnostuksesta aiheutuneita kustannuksia;

kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen

kohdistuvakustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

 

 

 

pmvepsal