Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 31.5.2023

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 31.5.2023.

Hallinnolliset ja muut päätökset

• Päätettiin vuoden 2023 Innovaatiopalkinnon jaosta. Innovaatiopalkinnon voittaja julkistetaan syksyllä 2023.
• Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 8.9.2023.

Avustuspäätökset

Erityisavustukset kalustohankkeisiin, vuodelle 2023

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2023 erityisavustukset kalustohankkeisiin. Rahastoon saapui määräaikaan 1.3.2022 mennessä yhteensä 22 hakemusta. Hallituksen kokouksessa 8.12.2022 hyväksytyn rahaston käyttösuunnitelman mukaisesti kalustohankkeisiin on varattu käytettäväksi vuonna 2023 yhteensä 1 000 000 euroa. Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 21 hankkeeseen, mikä tekee 95,5 % haetusta.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 31.5.2023 pidetyssä kokouksessaan myöntää vuoden 2023 kalustohankeavustusta yhteensä
611 727 euroa 21 hankkeeseen.

Liite 1: Palosuojelurahaston erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2023

Muutos- ja jatkoaikapäätökset (4 kpl)

Rahaston hallitus käsitteli kokouksessaan muutos- ja jatkoaikahakemukset

7.1.1 VN/6273/2021; Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry; muutoshakemus hankkeen sisältöön / budjettiin; Palokuntayhdistys Toimii -oppaan päivitys

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 31.5.2023 pitämässään kokouksessa hyväksyä muutoksen hankkeen budjettiin esitetyllä tavalla. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.2 VN/33429/2021; Pelastusopisto; jatkoaikahakemus; Miehittämätön ilmailu pelastustoimessa ja viranomaisyhteistyössä

Hakija haki jatkoaikaa hankkeelle ja tilityksen määräajalle.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 31.5.2023 pitämässään kokouksessa myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.3.2024 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 30.6.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.3 VN/13676/2021; Pelastusopisto; muutoshakemus; Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö palojen tutkinnassa

Hakija haki jatkoaikaa hankkeelle ja tilityksen määräajalle.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 31.5.2023 pitämässään kokouksessa myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.3.2024 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 30.6.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

7.1.4 VN/33982/2021; Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö; jatkoaikahakemus ja muutoshakemus hankkeen budjettiin; Palokuntanuorisotyön uudistamishanke

Hakija haki jatkoaikaa hankkeelle ja tilityksen määräajalle, ja haki muutosta budjettiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 31.5.2023 pitämässään kokouksessa myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.10.2023 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 31.1.2024 saakka sekä hyväksyä muutoksen hankkeen budjettiin esitetyllä tavalla. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 34 kpl

Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessa myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin yhteensä 148 028 euroa. Hakemuksia oli yhteensä 34 kpl.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 31.5.2023 pitämässään kokouksessa hyväksyä sopimuspalokuntien pienavustukset esityksen mukaisesti. Rahaston hallitus päätti myöntää pienavustusta 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Nuoriso-osaston hankintojen osalta pienavustus oli 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. Myönnettävä avustus on esityksen mukaisesti 148 028 euroa yhteensä 34 hakemukseen. Avustusta myönnettiin kaikkiin saapuneisiin hakemuksiin. Kokonaan kielteisiä avustuspäätöksiä ei ollut.

Päätösluettelo liitteenä: Pienavustukset päätösluettelo

Takaisinperimättäjättämispäätös

SMDno-2020-476; Padasjoen kunta, paloaseman kalustohallin rakentamiseen myönnetty avustus

Rahaston hallitus oli 31.5.2020 pitämässään kokouksessa päättänyt myöntää Padasjoen kunnalle paloaseman kalustohallin rakentamiseen yhteensä 261 516 euroa hyväksyttyjen kustannusten 615 908 euroa perusteella (SMDno-2020-476). Avustusta on maksettu Padasjoen kunnalle 214 708 euroa 23.4.2021.

Padasjoen kunta on myynyt paloaseman Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle 22.12.2022 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Padasjoen kunnan edustaja on lähettänyt Palosuojelurahastolle 19.12.2022 anomuksen takaisinperinnän suorittamatta jättämisestä.

Päätös: Rahaston hallitus päätti olla suorittamatta takaisinperintää ja jättää avustuksen takaisinperimättä. Päijät-Hämeen hyvinvointialue velvoitetaan noudattamaan alkuperäisiä Orimattilan kaupungille asetettuja avustusehtoja.

Pinja Hentunen