Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 31.8.2016

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 31.8.2016.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Käsiteltiin puolivakinaiset palokunnat – kyselyn tulokset
  • Käsiteltiin rahaston talousseurannan 1. ja 2. neljännes
  • Rahaston seuraava kokous on 25.10.2016

Avautuvat haut

Hallitus julisti haettavaksi vuoden 2017 erityisavustusten 1. hakukierroksen. Hakuaika päättyy 31.12.2016. Hakukirje on luettavissa Palosuojelurahaston www-sivuilla: prs.fi

Erityisavustusten 2017 1. hakukierroksen kirje

Avustuspäätökset

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustukset

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2016 2. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2016 2. hakukierroksella avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä 1 618 343 euroa yhteensä 14 hankkeeseen.

Vuoden 2016 2. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Liite: pdf.

Takaisinperintäpäätökset 31.8.2016

Palosuojelurahasto käsitteli kokouksessaan takaisinperintähankkeita yhteensä 21 kpl.

Palosuojelurahasto teki sisäisen rakennusavustusten valvontahankkeen vuonna 2014. Saatujen selvitysten perusteella on kyseisten valtionavustusta saaneiden kohteiden käyttötarkoitus, hallintaoikeus tai omistusoikeus muuttunut vaikka avustuksen käyttöaikaa on vielä jäljellä.

Tehtyjen laskelmien perusteella on yhteenlaskettu takaisinperittävä summa kaikkien hankkeitten osalta yhteensä 609 309 euroa.

Kaikkien takaisinperintälaskelmien kohdalla on avustuksen palautuslaskelmassa on otettu huomioon seuraavat seikat: myönnetyn avustuksen määrä, avustuksella hankitun omaisuuden käyttämättömät vuodet sekä rakennuskustannusindeksit avustuksen myöntöajankohdalta sekä siltä ajankohdalta, jolloin avustuksen saaja tai nykyinen avustuksen haltija on ilmoittanut, että paloasema ei enää ole päätöksen mukaisessa käytössä.

Päätös: Hallitus teki seuraavat takaisinperintäpäätökset.

Lista takaisinperintäpäätöksistä 31.8.2016

 

Avustusten muutos-, jatkoaikahakemukset, 1 kpl

SMDno-2014–2947; Pelastusopisto

Jatkoaikahakemus ”KOULUMAALI – Pelastustoimen yhteinen koulutusalusta ja KEJO – ERICA” -oppimateriaalihanke

Päätös: Hallitus päätti jatkaa hankkeen määräaikaa 31.12.2017 saakka, jolloin lopputilitys tulee tehdä 31.3.2018 mennessä. Muilta osin päätösehdot pysyvät ennallaan.

 

 

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 20 kpl

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (20 kpl) seuraavasti:

Asiakohta Diaarinumero Hakija Avustus
9.2.1 2016-1273 Ahtialan VPK ry 1 276
9.2.2 2016-1000 Keski-Hollolan VPK ry 3 749
9.2.3 2016-1098 Vesikansan VPK ry 4 471
9.2.4 2016-1184 Villähteen VPK ry 3 418
9.2.5 2016-1074 Leppälahden VPK ry 224
9.2.6 2016-1012 Euran VPK ry 8 318
9.2.7 2016-1229 Harjavallan VPK ry 1 636
9.2.8 2016-1224 Ulvilan VPK ry 5 858
9.2.9 2016-1274 Halikon VPK ry 625
9.2.10 2016-1107 Humppilan VPK ry 3 280
9.2.11 2016-1252 Jokelan VPK ry 4 000
9.2.12 2016-1082 Kemijärven kunnan VPK ry 965
9.2.13 2016-0919 Lappeenrannan VPK ry 5 361
9.2.14 2016-1131 Lempäälän VPK ry 1 021
9.2.15 2016-1217 Leppävaaran VPK ry 8 796
9.2.16 2016-1237 Nurmijärven Keskus VPK ry 9 266
9.2.17 2016-1238 Parkanon VPK ry 4 087
9.2.18 2016-1077 Pirkkalan VPK ry 5 400
9.2.19 2016-1165 Teuron-Kuuslammin VPK ry 1 909
9.2.20 2016-1260 Västanfjärds FBK rf 1 558
75 218
Ei hyväksyttyjä hakemuksia:

 

 

Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

Pirkkalan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu hälytysosastolle hankittua ulkopuolista liikuntakoulutusta, sykemittareita eikä alkometrin hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Vesikansan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden, painepesurin ja pesuaineen sekä sammutus-vaahdon hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Villähteen VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu suihkuputkien huoltosarjojen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuvakustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Ulvilan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu savusukellusmaskien uloshengitysventtiilien ja O-renkaiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä on kaluston normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Harjavallan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu (EA -tarvikkeiden) tyhjiöpatjasetin hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Teuron-Kuuslammin VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu (EA -tarvikkeiden) rankalaudan hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

Jokelan VPK ry

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu palveluspaitojen ja -housujen, T-paitojen eikä naisjaoston sadeasujen hankinnasta aiheutuneita kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoittamalla tavalla.

 

Vaasan Meripelastusyhdistys ry:n pienavustushakemus, 1 kpl

Hakemuksen kohde: Saaristotukikohdan laiturin uusiminen (raskasponttonilaiturin asennus ja pohjapainot, laiturin betonipainojen rahti Raippaluotoon sekä materiaalit laiturin kannen ja kävelysillan rakentamiseksi)

Päätös: Rahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

 

pmvepsal