Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 6.9.2018

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 6.9.2018.

Hallinnolliset ja muut päätökset

Avustuspäätökset

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2018 2. hakukierroksen erityisavustushakemukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2018 2. hakukierroksella avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä
1 321 729 euroa 15 hankkeeseen.

Vuoden 2018 2. hakukierroksen päätökset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Liite: Erityisavustuspäätökset 2018 2 kierros taulukko

Muutos- ja jatkoaikahakemukset, 4 kpl

1. SPEK
SMDno-2017-2039

Jatkoaikahakemus, 24365 Palokuntamme parhaaksi

Avustuksen saaja SPEK on hakenut hankkeeseen 15.6.2018 päivätyllä muutoshakemuksella jatkoaikaa. Hakemuksen mukaan hanke on käynnistetty hankesuunnitelman mukaisesti 1.3.2018. Hankkeen keskeisten toimijoiden rekrytointi on kuitenkin ollut ennakoitua hitaampaa, jonka johdosta suunnitellusta aikataulusta ollaan jäljessä. Asiaa käsiteltiin hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 29.5.2018, jossa päädyttiin hakemaan jatkoaikaa hankkeelle.

Hankkeelle haetaan jatkoaikaa 31.12.2019 asti. Tällä aikataululla suunnitellut toimenpiteet ja sitä kautta tulokset ja vaikutukset olisi avustuksen saajan mukaan mahdollista saavuttaa

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 31.12.2019 saakka. Palosuojelurahaston hallitus päättää samalla myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa 31.3.2020 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

2. Hämeenlinnan VPK
SMDno-2017-449

Jatkoaikahakemus, Jälkivahingontorjuntayksikkö

Hämeenlinnan VPK on lähettänyt hankkeen jatkoaikahakemuksen lopputilityksen toimittamiseen Palosuojelurahaston hallitukselle 29.6.2018 päivätyllä hakemuksella. Hankinta on viivästynyt, koska Mercedes Bentz Sprinterin uuden mallisarjan tuotanto on viivästynyt. Mercedes Bentz Sprinter-alustan tuotantoerän on nyt vahvistettu syyskuulle 2018. Alkuperäinen toimitusaika oli heinäkuu 2018.

Edellä mainituin syin Hämeenlinnan VPK hakee jatkoaikaa lopputilityksen toimittamiselle 31.12.2018 saakka.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti siten, että lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 31.12.2018 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

3. Tampereen teknillinen yliopisto
SMDno-2014-3038

Jatkoaikahakemus, Valaistuksen paloturvallisuus

Tampereen teknillinen yliopisto on lähettänyt hankkeen jatkoaikahakemuksen lopputilityksen toimittamiseen Palosuojelurahaston hallitukselle 29.8.2018 päivätyllä hakemuksella. Hankkeeseen liittyvä tutkimustyö on pääosin tehty aiemmin muutetun aikataulun mukaisesti. Tutkimustyön keskeisenä tuotoksena diplomityö valmistui kuitenkin vasta keväällä 2018 ja osa tulosaineistosta saatiin vasta 30.9.2017 jälkeen. Raportoitavat kustannukset ovat syntyneet ennen 30.9.2017. Lopputilityksen valmistelu ja siihen liittyvä muutoshakemus on jäänyt epähuomiossa tekemättä.

Edellä mainituin syin Tampereen teknillinen yliopisto hakee jatkoaikaa hankkeen lopputilitykselle siten, että se toimitetaan viimeistään 30.9.2018.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää hankkeen lopputilitykselle jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti siten, että lopputilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastoon 30.9.2018 mennessä. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

4. Keski-Suomen pelastuslaitos
SMDno-2018-488

Muutoshakemus, PEKE-järjestelmän päätelaitteet, kalustohanke

Hakija on 7.6.2018 päivätyllä kirjeellä tarkentanut Peke-järjestelmän päätelaitteiden rahoitussuunnitelmaa vastaamaan muiden käsiteltyjen kalustohankeavustusten linjausta. Palosuojelurahaston kalustohankkeille esitettiin vuosittainen enimmäisavustusmäärä kirjeessä pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2018 (SMDno-2017-1847). Avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Muutos avustuksen määrään on rahaston avustuslinjausten mukainen.

Päätösehtojen mukaan tilitys tulee toimittaa Palosuojelurahastolle viimeistään 31.10.2019.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää esityksen mukaisesti Keski-Suomen pelastuslaitokselle 44 759 euron (40 %) avustus kalustohankkeeseen.

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (24 kpl) seuraavasti:

Asiakohta SMDno Saaja Euro
8.1.1 2018-1023 Sammatin VPK 2 976
8.1.2 2018-1501 Grankulla FBK 1 240
8.1.3 2018-1613 Säkylän VPK 3 174
8.1.4 2018-1614 Tuiskulan VPK 1 677
8.1.5 2018-1632 Noormarkun VPK 9 448
8.1.6 2018-1064 Laajasalon VPK 3 641
8.1.7 2018-1065 Rekolan VPK 1 323
8.1.8 2018-1065 Piikkiön VPK 2 664
8.1.9 2018-1081 Rovaniemen VPK 1 604
8.1.10 2018-1089 Imatran VPK 1 597
8.1.11 2018-1090 Hinthaara-Boen VPK 1 911
8.1.12 2018-1165 Uuraisten VPK 3 960
8.1.13 2018-1215 Solf FBK 926
8.1.14 2018-1216 Ylöjärven VPK 719
8.1.15 2018-1370 Perttulan VPK 6 565
8.1.16 2018-1436 Kyröskosken VPK 2 077
8.1.17 2018-1492 Tornion VPK 2 552
8.1.18 2018-1517 Jämijärven VPK 697
8.1.19 2018-1545 Lauritsalan VPK 5 096
8.1.20 2018-1556 Saarenkylän VPK 1 700
8.1.21 2018-1580 Forssan VPK 4 402
8.1.22 2018-1591 Jämsän VPK 381
8.1.23 2018-1630 Asolan VPK 300
8.1.24 2018-1631 Lempäälän VPK 749
61 379

Ira Nikoskinen