Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 8.12.2023

Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 8.12.2023

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 8.12.2023.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Hallitus julisti avatuksi erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2024. Hakuaika päättyy 9.2.2024. Hakuilmoitus löytyy tästä.
  • Sopimuspalokuntien pienavustusten hakuilmoitus 2024, jatkuva haku. Hakuilmoitus julkaistaan Haeavustuksia.fi-palvelussa 15.12.2023, ja haku aukeaa 1.1.2024.
  • Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 26.2.2024.

Avustuspäätökset

Yleisavustukset vuodelle 2024

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2024 yleisavustukset pelastusalan järjestöille, pelastusalan liitoille sekä muille vastaaville yhteisöille vuodelle 2024.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää yleisavustusta vuodelle 2024 yhteensä 4 229 000 euroa 15 hakijalle.

Liite 1: Vuoden 2024 päätökset yleisavustuksiin 

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, ylimääräinen haku, vuosi 2023.

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2023 ylimääräisen hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää vuoden 2023 ylimääräisellä hakukierroksella avustusta valtakunnallisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä 2 518 852 euroa 18 hankkeeseen. Yksi hakemus päätettiin jättää pöydälle.

Liite 2: Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2023 ylimääräinen haku

 

Muutos- ja jatkoaikapäätökset

Rahaston hallitus käsitteli kokouksessaan muutos- ja jatkoaikahakemukset (5 kpl).

9.1.1 VN/5877/2023; Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry; muutoshakemus hankkeen sisältöön; Akkukäyttöinen pelastusvälinesarja, erikoiskalusto -> CAFS-sammutusjärjestelmä

Hakija on hakenut muutosta hankkeeseen.

Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry hakee muutosta aikaisemmin myönnettyyn avustukseen akkukäyttöisen pelastusvälinesarjan hankintaan, ja pyytää, että hankkeelle myönnetty avustus osoitetaan CAFS-järjestelmän hankintaan. Sijoituspaikkana on avustusta saanut, rakenteilla oleva kevyt pelastusajoneuvo.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää muutoksen hankkeeseen. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

9.1.2 VN/34357/2022; Pohjois-Savon hyvinvointialue/Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelu; jatkoaikahakemus; Palomuseon kehittäminen turvallisuustiedon ilmiölähtöiseksi oppimisympäristöksi

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.

Pohjois-Savon hyvinvointialue/Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelu hakee jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.8.2024 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 30.11.2024 saakka.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.8.2024 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 30.11.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

9.1.3 VN/5012/2023; Kuopion Vapaaehtoinen Palokunta r.y.; jatkoaikahakemus; Paloaseman uudisrakennus

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.

Kuopion Vapaaehtoinen Palokunta r.y. hakee jatkoaikaa rakentamisen aloittamiselle 31.12.2024 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 30.9.2026 saakka. Jatkoaikahakemuksella ei ole merkitystä hankkeen budjettiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa rakennustöiden aloittamiselle 31.12.2024 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 30.9.2026 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

9.1.4 VN/34577/2022; Hätäkeskuslaitos; Muutoshakemus hankkeen aikatauluun, sisältöön ja budjettiin; Paloilmoitinlaitteiden testauksen automatisointi (ILTA-projekti)

Hakija on hakenut muutosta hankkeen aikatauluun, sisältöön ja budjettiin

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2024 saakka ja tilityksen toimittamiselle 31.3.2025 saakka sekä hyväksyä muutokset hankkeen sisältöön ja budjettiin. Hankkeen kokonaiskustannusten muutoksella ei ole vaikutusta rahaston avustukseen. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

9.2 Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin 505 968 euroa. Hakemuksia oli yhteensä 100 kpl.

Päätösluettelo liitteenä, liite 3: Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset

Päätös: Rahaston hallitus hyväksyi sopimuspalokuntien pienavustukset esityksen mukaisesti. Rahaston hallitus päättää myöntää pienavustusta 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Nuoriso-osaston hankintojen osalta pienavustus on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. Myönnettävä avustus on esityksen mukaisesti 505 968 euroa yhteensä 98 hakemukseen. Kokonaan kielteinen päätös tehtiin kahteen saapuneeseen hakemukseen

Pinja Hentunen