Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 8.9.2023

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 8.9.2023.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Hallitus julisti avatuksi tutkimus- ja kehittämishankkeiden 1. kierroksen vuodelle 2024. Hakuaika päättyy 15.12.2023. Linkki hakuilmoitukseen.
  • Hallitus avasi yleisavustustushaun vuodelle 2024. Haku avataan Haeavustuksia.fi-palvelussa arviolta 18.9.2023. Hakuaika päättyy 31.10.2023
  • Merkittiin tiedoksi rahaston asiakastyytyväisyyskyselyn 2023 tulokset.
  • Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 3.11.2023.

Avustuspäätökset

Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, vuoden 2023 2. hakukierros

Rahaston hallitus käsitteli vuoden 2023 2. hakukierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Rahastoon saapui määräaikaan 15.5.2023 mennessä yhteensä 17 hakemusta. Hallituksen kokouksessa 8.12.2022 hyväksytyn käyttösuunnitelman mukaisesti tutkimus- ja kehittämishankeavustuksiin on varattu käytettäväksi vuonna 2023 yhteensä 3 750 000 euroa (kaksi hakukierrosta).

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää avustusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin vuoden 2023 2. hakukierroksella
yhteensä 1 931 561 euroa 13 hankkeeseen. Kaksi hakemusta jätettiin pöydälle.

Liite 1: Päätökset, erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 2023 2. kierros (päivitetty 4.10.2023)

 

Pöydälle 14.4.2023 jäänyt tutkimus- ja kehittämishankeavustus: Suomen Palopäällystöliitto ry; Pelastusalan sanasto

Suomen Palopäällystöliitto on hakenut 178 560 euron (100 %) erityisavustusta. Hanke jäi pöydälle rahaston hallituksen kokouksessa 14.4.2023 lisäselvitysten saamista varten.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle enintään 169 921 euron avustuksen ajalle 1.10.2023 – 31.3.2025.

Liite 2: Päivitetty_Päätökset Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeet 2023 1. kierros

Vuonna 2023 on myönnetty tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 1. haussa sekä 2. haussa yhteensä 3 849 438 euroa.

 

AVIsta Palosuojelurahastoon 8.6.2023 saapunut vuoden 2023 kalustohankeavustushakemus: Lappfjärds frivilliga brandkår rf; säiliöauto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 21.6.2023 saadun lausunnon mukaan avustuksen hakija Lappfjärds FBK rf on toimittanut säiliöautohanketta koskevan Palosuojelurahastolle osoitettavan hakemuksensa liiteasiakirjoineen aluehallintoviraston kirjaamoon 3.2.2023. Määräaika hakemusten toimittamiselle oli viimeistään 15.2.2023. Rahaston hallitus päätti käsitellä avustushakemuksen, koska hakemus oli lähetetty määräajassa.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle avustusta 70 000 euroa.

Liite 3: Kalustohankepäätökset 2023  (päivitetty 19.9.2023)

 

Muutos- ja jatkoaikapäätökset (8 kpl)

Rahaston hallitus käsitteli kokouksessaan muutos- ja jatkoaikahakemukset.

11.1.1 VN/26736/2022; Mainostoimisto Convoy Oy; jatkoaikahakemus; Käpy Palaa -turvallisuusviestintäkampanja

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.

Päätös: Rahaston hallitus päätti hyväksyä hankkeen hankeajaksi 15.10.2023 – 31.3.2025. Hakijan tulee ilmoittaa ennen hankeajan alkamista, onko hankkeen kokonaisrahoitus varmistunut. Mikäli hanke raukeaa, tai hankeaika siirtyy, tulee siitä tehdä ilmoitus Palosuojelurahastolle. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

11.1.2 VN/10109/2022; Kuusjoen Vapaaehtoinen Palokunta ry; jatkoaikahakemus; miehistönkuljetusauto

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 29.2.2024 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 31.5.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

11.1.3 VN/15398/2022; Varsinais-Suomen pelastuslaitos; jatkoaikahakemus; Maakunnallinen palovaroittimien kartoitus ja tiedotus

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.11.2023 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 31.1.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

11.1.4 VN/8436/2022; Lohjan kaupunki; muutoshakemus hankkeen sisältöön ja budjettiin; Ventelän Vapaaehtoinen Palokunta r.y.:n paloaseman perusparannus- ja korjaustyöt

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin ja avustuksen määrään.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää hankkeelle lisäavustusta 130 000 euroa sekä hyväksyä esitetyt muutokset hankkeen kustannusarvioon. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

11.1.5 VN/17899/2021; SMDno-2019-1001; Aalto-yliopisto; jatkoaikahakemus; Toisen sukupolven säteilymallien kehittäminen FDS-ohjelmaan. Osa 1. Säteily jähmeissä aineissa

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2023 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 30.3.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

11.1.6 VN/6261/2021; Pelastusopisto; muutoshakemus hankkeen budjettiin; NouHätä? Nuorten turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuus

Hakija on hakenut muutosta hankkeen budjettiin palkka- ja matkakustannusten osalta sekä lupaa osallistua kansainväliseen seminaariin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti hyväksyä muutoksen hankkeen budjettiin. Matkakustannusten erittely tulee laatia siten, että kustannusten yhteys kuhunkin yksittäiseen matkaan on todennettavissa ja tarkastettavissa. Matkakustannuksissa tulee noudattaa kohtuullisuutta. Matkakustannukset hyväksytään pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

11.1.7 VN/15436/2022; FISE Oy; jatkoaikahakemus; Tulisijoja ja savupiippuja koskevat virhekortit

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle ja muutosta hankkeen rahoitukseen.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 30.12.2023 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 28.2.2024 saakka. Rahaston hallitus hyväksyy hankkeen kokonaisrahoitukseen TUKES:in myöntämän 5 000 euron avustuksen. Rahaston avustusosuus ei muutu. Saadut avustukset eivät ylitä hankkeen kokonaiskustannuksia. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

11.1.8 VN/9575/2022; Sääksjärven Vapaaehtoinen Palokunta ry; jatkoaikahakemus; Törmäysvaimennin varusteineen

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.3.2024 saakka ja jatkoaikaa tilityksen toimittamiselle 30.4.2024 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

 

Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset (33 kpl)

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin yhteensä 134 737 euroa. Hakemuksia oli yhteensä 33 kpl.

Rahaston hallitus päätti myöntää pienavustusta 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Nuoriso-osaston hankintojen osalta pienavustus on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Samalla todetaan, että 14.4.2023 Palosuojelurahaston kokouksen pienavustusten päätösesityksessä on ollut laskuvirhe, joka on huomioitu ja korjattu hakijalle päätöksessä. 14.4.2023 kokouksessa myönnetty avustus on yhteensä 239 270 euroa.

Liite 4: Päätös Sopimuspalokuntien pienavustukset 8.9.2023

 

Takaisinperimättäjättämispäätös

VN/24251/2023, SMDno-2015-658; Vesilahden Vapaaehtoinen Palokunta ry; Rakennushanke

Palosuojelurahasto on 23.3.2001 päivätyllä päätöksellään SMDno-2001/222/726/96 myöntänyt avustusta Vesilahden kunnalle paloaseman rakentamiseen enintään 804 500 markkaa (135 307 euroa) hyväksyttyjen kustannusten, 1 609 000 markkaa, perusteella. Rahaston hallitus on kokouksessaan 1.12.2015 hyväksynyt paloaseman myynnin Vesilahden Vapaaehtoinen Palokunta ry:lle.

Pirkanmaan pelastuslaitos on pyytänyt mahdollisuutta sijoittaa pelastuslaitoksen omistama hybrid-yksikkö paloaseman tiloihin 1.1.2024 alkaen. Vesilahden Vapaaehtoinen Palokunta ry on 8.8.2023 lähettänyt Palosuojelurahastolle hakemuksen valtionavustuksen takaisinperimättäjättämisestä muutoksen johdosta.

Päätös: Rahaston hallitus päätti olla suorittamatta takaisinperintää ja jättää avustuksen takaisinperimättä.

Emmi Laiho