Palosuojelurahaston infotilaisuus tutkimus- ja kehittämishankkeista korkeakouluille 7.11.2017

Palosuojelurahasto järjesti korkeakouluille suunnatun infotilaisuuden Helsingissä 7.11.2017. Infotilaisuuden tavoitteena oli ennen kaikkea esitellä tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustushakua, johon toivotaan hakemuksia myös ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta. Tilaisuuteen saapui oppilaitosten edustajia eri puolilta maata.

 

Kuvassa Esa Kokki Pelastusopistolta ja Artsi Alanne Palosuojelurahastosta.

Palosuojelurahaston pääsihteeri Johanna Herrala avasi tilaisuuden. Palosuojelurahaston erityisasiantuntija Artsi Alanne esitteli ensimmäisessä esityksessään rahaston toimintaa yleisesti, ja myöhemmässä toisessa esityksessä käytiin tarkemmin läpi tietoja erityisavustuksista ja avustusten hakuprosessista. Pelastusopiston tutkimusjohtaja Esa Kokki piti esityksen pelastustoimen ajankohtaisista tutkimuslinjauksista. Tilaisuudessa myös korkeakoulujen edustajat pääsivät esittämään kysymyksiä ja kommentteja, ja yhteistä keskustelua käytiinkin kiitettävästi.

Palosuojelurahastosta myönnetään noin 11 milj. euroa vuodessa yleis- tai erityisavustuksia. Erityisavustuksista noin 3,4 miljoonaa euroa myönnetään tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustusten hakijoina voivat olla kaikki tahot. Tutkimus- ja kehityshankkeiden erityisavustuksia myönnetään oppimateriaalin tuotantoon ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai hanke kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan. Vuoden 2018 tutkimus- ja kehittämishankkeiden ensimmäinen hakukierros päättyy 15.12.2017 ja toinen hakukierros päättyy 31.5.2018.

Tutkimus- ja kehittämishankeavustusten lisäksi myös Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon haku on kaikille avoin. Innovaatiopalkinto myönnetään tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Vuoden 2017 palkinnon voittajat tulivat Åbo Akademin kemiantekniikan laitokselta. Innovaatiopalkinnon haku vuodelle 2018 on auki 30.3.2018 saakka.

 

Palosuojelurahaston yleisesittely

Esa Kokin esitys pelastustoimen tutkimuslinjauksista

Artsi Alanteen esitys erityisavustuksista

Lisätietoja

pääsihteeri Johanna Herrala, puh. 0295 488 460, etunimi.sukunimi@intermin.fi

erityisasiantuntija Artsi Alanne, puh. 0295 488 462, etunimi.sukunimi@intermin.fi

www.psr.fi/erityisavustukset

 

pmvepsal