Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 2021 kunniamaininta keulavinssiin integroidun narunvetolaitteen suunnittelusta

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 2021 kunniamaininta keulavinssiin integroidun narunvetolaitteen suunnittelusta

Palosuojelurahasto myönsi vuoden 2021 Innovaatiopalkintohaussa neljä kunniamainintaa. Yksi kunniamaininnoista myönnettiin palomies Pertti Leikkaiselle keulavinssiin integroidun narunvetolaitteen suunnittelusta.

Innovaation lähtökohtana oli Leikkaisen mukaan kehittää ja nopeuttaa pintapelastuksessa pelastettavan henkilön hoitoon saamista ja lisätä pelastajien työturvallisuutta. Innovaatiossa on kyse narunvetolaitteesta, joka kiinnitetään sammutusauton oman nokkavinssin yhteyteen ja käyttää samaa hydrauliikkaa kuin vinssi. Laite parantaa pelastettavan selviytymistä haastavissakin olosuhteissa ja säästää pelastajien voimia. Laite on erityisen hyödyllinen, kun pelastusyksikössä on pieni vahvuus, jolloin lautan vetämiseen vaativissa olosuhteissa ei ole riittävästi resursseja.

Narunvetolaite mahdollistaa vedestä pelastettavan nopean havaitsemisen sekä esimiehen työn selkiytymisen: esimies voi valvoa ja rauhoitella pelastettavaa ja hälyttää tarvittaessa lisäapua. Konemies hoitaa pelastettavan vetämisen vedestä yksin. Innovaation ansiosta pelastajat voivat käyttää voimansa pelkästään pelastettavan luo pääsemiseen, eikä takaisin tulo ole riippuvainen vetäjien ja pelastajien voimavaroista. Laitteessa hyödynnetään jo olemassa olevaa pintapelastus narua ja lauttaa.

– Innovaatiossa parasta on se, että pintapelastustehtävällä kyetään toimimaan pienilläkin resursseilla tehokkaasti. Lisäksi laitetta voidaan soveltaa myös muuhun käyttöön, kuten potilaan siirtoon haastavista paikoista, letkunrullaukseen ja kaluston nostoon tai kuljetukseen, Leikkainen kuvailee.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintoraati koki hyväksi innovaation jatkokehitettävyyden sekä avunsaantiajan nopeutumisen innovaation ansiosta. Myös laitteen monipuoliset käyttömahdollisuudet parantavat innovaation käytettävyyttä.

Katso video narunvetolaitteesta

Narunvetolaite.Narunvetolaite.

Pinja Hentunen