Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 2021 kunniamaininta turvallisuusaiheisen pikaoppaan suunnittelusta kuluttajalle

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 2021 kunniamaininta turvallisuusaiheisen pikaoppaan suunnittelusta kuluttajalle

Palosuojelurahasto myönsi vuoden 2021 Innovaatiopalkintohaussa neljä kunniamainintaa. Yksi kunniamaininnoista myönnettiin turvallisuusasiantuntija, palomestari Arto Latvalalle turvallisuusaiheisen pikaoppaan suunnittelusta kuluttajalle.

Innovaation lähtökohtana oli Latvalan vuosikymmenten kokemus onnettomuuksista sekä suomalaisten varautumisesta ja osaamisesta erilaisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Pikaopas on kaikilla päätelaitteilla toimiva sovellus, josta löytyy tarkastuslistat asioista, mitä tehdä eri tilanteissa. Sovelluksen alasivuilta löytyy tietoa varautumisesta ja onnettomuuksien ehkäisystä kuvin, videoin ja tekstein sekä linkkejä eri viranomaisten tai järjestöjen sivuille lisätietoja varten. Sovellukseen on tällä hetkellä koottuna 28 erilaista onnettomuus-, vaara- ja uhkatilannetta, joihin ihmiset voivat elämässään joutua.

Vaikka tänä päivänä on tarjolla paljon tietoa internetissä ja myös kiinteistöjen sekä yritysten pelastussuunnitelmissa, kokee Latvala, että tietoa on jopa liikaa ja se on monisanaisesti ja vaikeasti ilmaistua. Usein tavallinen kansalainen ei jaksa kiinnostua tällaisesta informaation tulvasta.

– Innovaatio parantaa yleistä turvallisuutta, sillä muun muassa paloturvallisuuteen liittyvät asiat ovat helposti saatavilla lyhyinä toimintaohjeina ja esitystapa on visuaalinen. Toimintaohjeet voivat olla käyttökelpoisia myös joissakin onnettomuustilanteissa, joista maallikoilla ei ole kokemusta, kertoo Latvala.

Kuvakaappaus Turvallisuus-pikaopas-sovelluksesta.
Kuvakaappaus Turvallisuus-pikaopas-sovelluksesta

 

– Haastavinta innovaation kehittämisessä oli tiedon keruu eri aiheista muun muassa eri maiden viranomaisten ja järjestöjen kotisivuilta. Myös kerätyn materiaalin pitkien, monisanaisten ilmaisujen referointi helposti ymmärrettäväksi sekä sovelluksen käsikirjoituksen laatiminen lopputulosta kuvaavaksi ICT-yhteystyökumppanille toi omat haasteensa, Latvala kuvailee.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintoraati koki innovaation olevan jatkokehittämisen ja palkitsemisen arvoinen tuote. Maallikoiden toimintavalmiuksien nostaminen esimerkiksi onnettomuustilanteissa on tärkeää, ja koki tuotteen käytännönläheisenä ja riittävän yksinkertaisena toimiakseen hätätilanteessa. Mukana on myös mukana onnettomuuksien ehkäisyn näkökulma.

Projektin pääyhteistyökumppani on More Mobile Finland Oy ja projektia ovat tukeneet muutamat alan asiantuntijat sekä Suomen Palopäällystöliitto. Turvallisuus-pikaoppaasta on tehty testiversio, johon pääsee suoraan linkistä matkapuhelimella tai muilla päätelaitteilla. Opas voidaan ladata myös QR-koodin kautta. Opasta on esitelty niin maallikoille kuin myös turvallisuusalan ammattilaisille ja palaute on ollut positiivista.

Pinja Hentunen