Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 2021 kunniamaininta vaurioituneen ajoneuvon poistamisesta maanalaisista pysäköintitiloista

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 2021 kunniamaininta vaurioituneen ajoneuvon poistamisesta maanalaisista pysäköintitiloista

Palosuojelurahasto myönsi vuoden 2021 Innovaatiopalkintohaussa neljä kunniamainintaa. Yksi kunniamaininnoista myönnettiin palomies Mikko Heinoselle ja johtava palotarkastaja Juhan-Petteri Laaksolle innovaatiosta, jossa siirretään palanut tai muuten vaurioitunut ajoneuvo pois maanalaisista pysäköintitiloista.

Innovaatiossa on kyse uudesta työmenetelmästä palaneen tai muuten vaurioituneen ajoneuvon siirtämiseksi pois maanalaisista pysäköintitiloista. Hybridi- ja sähköajoneuvojen lisäännyttyä haasteena on saada uudelleensyttyvä ajoneuvo poistettua pysäköintitiloista. Toimintamallia ajoneuvon siirtoon tällaisissa tilanteissa ei pelastusalalla ole ollut.

Innovaatiossa kehitettiin tehokas ja työturvallinen toimintatapa käyttää siirtonostimia vaurioituneen ajoneuvon pyörien alla. Näin voidaan siirtää ajoneuvo pois pysäköintitilasta. Menetelmä edistää ja tehostaa pelastuslaitoksien toimintaa. Innovaatio myös nopeuttaa jälkivahinkojen torjuntaa ja lyhentää kiinteistön toiminnan keskeytysaikaa, sillä toimintamalli on riippumaton muista toimijoista kuten ulkopuolisesta hinausyrityksestä.

– Innovaatiossa parasta on toimintamallin yksinkertaisuus, sillä se toimii vain vähillä kalustolisäyksillä. Innovaatio on sovellettavissa sellaisenaan pelastuslaitoksille, kertovat Laakso ja Heinonen.

Rullat ajoneuvon renkaiden alla.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintoraadin mukaan ajoneuvojen siirtoa maanalaisista tiloista on pohdittu jo vuosia ja tässä ideassa se konkreettisesti toteutuu. Innovaatio toimii raadin mukaan maanalaisissa sekä muuten ahtaissa tiloissa.

Innovaatiota on testattu työvuorokoulutuksissa ja hälytystehtävillä. Testien perusteella ajoneuvot on saatu siirrettyä halutulla tavalla.

Ajoneuvoa siirretään parkkihallissa siten, että toinen auto hinaa, ja hinattavan auton alla on rullat.
Ajoneuvon siirtäminen rullien avulla

Pinja Hentunen