Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 2021 kunniamaininta yhdistelmäputken kehittämisestä

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 2021 kunniamaininta yhdistelmäputken kehittämisestä

Palosuojelurahasto myönsi vuoden 2021 Innovaatiopalkintohaussa neljä kunniamainintaa. Yksi kunniamaininnoista myönnettiin palomies-ensihoitaja Mikko Mäkiselle yhdistelmäputken kehittämisestä.

Mäkisen mukaan innovaatio sai alkunsa kaupallisen jauhepistosuihkuputken käytön koulutustarpeesta. Innovaatiossa on kyse yhdistelmäpistosuihkuputkesta, joka on käytettävissä jauheella tai vedellä. Yhdistelmäputki voidaan liittää jauhesammuttimeen tai työjohtoon. Yhdistelmäputkella sammute saadaan ohjattua rakennuksen palokohteeseen. Yhdistelmäputki toimii yhdessä jauhesammuttimen sekä työjohtoselvityksen kanssa ja on työturvallinen väline ulkoapäin tapahtuvaan huoneistopalon sammutukseen. Käyttöön ei tarvita pelastussukellusohjeen mukaista kelpoisuutta tai henkilöstövahvuutta. Innovaation myötä savusukelluksen työturvallisuus paranee huomattavasti, kun savukaasuja pystytään jäähdyttämään ennen savusukelluksen aloittamista.

– Innovaatio parantaa työturvallisuutta, ja nopean alkuvaiheen sammutusiskun myötä säästetään materiaalivahinkojen määrissä. Sammuttamisen aikana altistuminen kuumiin ja myrkyllisiin savukaasuihin on vähäistä. Alkuvaiheen käyttö antaa aikaa, esimerkiksi jos savusukeltajat ovat tulossa kauempaa toiselta paikkakunnalta. Myös turhien riskien ottamiset mahdollisesti vähentyvät, kun sammuttamista voidaan toteuttaa ulkoapäin alivahvuudella ja ilman savusukelluskelpoisuutta, Mäkinen kuvailee.

Yhdistelmäputki soveltuu myös erinomaisesti esimerkiksi pelastuslaitoksen ajoneuvoihin, jotka osallistuvat pelastustoimintaan, mutta ajoneuvoissa itsessään ei ole mukana vettä. Yhdistelmäputkea voidaan lisäksi käyttää kohteissa, joissa paikalla on toimintakykyisiä, mutta ei savusukelluskelpoisia pelastushenkilöitä.

– Innovaatiossa parasta on sen monikäyttöisyys. Kyseinen yhdistelmäputki on nyt käytössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen jokaisessa sammutusautossa. Yhä pienentyvien miehistövahvuuksien vuoksi etenkin maaseutupalokunnissa yhdistelmäputki on tarpeellinen. Yhdistelmäputken käyttö on rakennuspalon sammuttamisen ensivaiheen toimintamalli, mikäli esimerkiksi kohteessa ei ole savusukeltajia ja sammutushyökkäys sisälle ei ole mahdollista pienten vahvuuksien takia, kertoo Mäkinen.

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkintoraati koki innovaation mielenkiintoiseksi ideaksi yhdistää olemassa olevaa kalustoa yhdeksi toimivaksi työkaluksi kahden sijasta.

Yhdistelmäputki yhdistettynä jauhesammuttimeen sekä 39 mm työjohtoon.

Innovaatiota on testattu mallinnuksissa ja talonpoltoissa. Testien perusteella vaikutukset ovat hyvät. Normaali suljetun tilan palo saadaan hyvin sammumaan jauheella ja sammutusvaikutusta voidaan tehostaa esimerkiksi kiertämällä rakennusta ja poraamalla reikiä ikkunan karmeihin tai seiniin, ja jatkamalla vedellä sammuttamista. Yhdistelmäputki antaa mahdollisuuden myös erilaisten onteloiden ja ullakkotilojen onnistuneeseen sammuttamiseen.

Yhdistelmäputken koulutusvideot ovat osa innovaatioita ja ne on suunniteltu pienelle henkilöstövahvuudelle ilman savusukellusvalmiutta.

Palomies kiipeämässä sammuttamaan talon yläkertaa.
Kuvakaappaus koulutusvideolta: yläkerran ontelotilojen sammutus ulkoapäin

Pinja Hentunen