Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 24.5.2024

 Palosuojelurahaston hallituksen päätökset 24.5.2024

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 24.5.2024.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Päätettiin vuoden 2024 Innovaatiopalkinnon jaosta. Innovaatiopalkinnon voittaja julkistetaan 27.8.2024 Pelastustoimen ajankohtaispäivillä.
  • Sisäministeriö on vahvistanut 4.4.2024 Palosuojelurahaston vuoden 2023 tilinpäätöksen.
  • Palosuojelurahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 6.9.2024.

Avustuspäätökset

Erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2024

Palosuojelurahaston hallitus käsitteli vuoden 2024 erityisavustukset kalustohankkeisiin. Rahastoon saapui määräaikaan 1.3.2024 mennessä yhteensä 38 hakemusta. Yksi hakemus raukesi, joten lopulliseksi hakemusten määräksi tuli 37 hakemusta. Hallituksen 8.12.2023 hyväksymän vuoden 2024 varojen käyttösuunnitelman mukaan avustusta voidaan vuonna 2024 myöntää kalustohankkeisiin yhteensä 1 600 000 euroa. Myönteinen avustuspäätös tehtiin kaikkiin saapuneisiin hakemuksiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti 24.5.2024 pidetyssä kokouksessaan myöntää vuoden 2024 kalustohankeavustusta yhteensä 1 591 933 euroa 37 hankkeeseen.

Liite 1: Palosuojelurahaston erityisavustukset kalustohankkeisiin vuodelle 2024

 

Muutos- ja jatkoaikapäätökset, 5 kpl

VN/14165/2021; jatkoaikahakemus; Aalto-yliopisto; Betonin palokäyttäytymisen monifysikaalinen simulointi

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeelle ja tilityksen määräajalle.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti 24.5.2024 pitämässään kokouksessa myöntää jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.5.2025 saakka sekä jatkoaikaa hankkeen tilityksen määräajalle 31.8.2025 saakka.

VN/7395/2023; jatkoaikahakemus; Turun Vapaaehtoinen Palokunta r.y.; sammutusauto

Hakija on hakenut jatkoaikaa maksatuksen määräajalle.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti 24.5.2024 pitämässään kokouksessa myöntää jatkoaikaa maksatuksen määräajalle 31.10.2025 saakka. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

VN/26736/2022; muutoshakemus hankkeen aikatauluun ja budjettiin; Mainostoimisto Convoy Oy; #Käpy Palaa

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeen aikatauluun ja budjettiin.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti 24.5.2024 pitämässään kokouksessa myöntää jatkoaikaa hankkeelle 31.12.2025 saakka. Palosuojelurahasto ei hyväksynyt muutosta hankkeen budjettiin. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

VN/29747/2023; muutoshakemus hankkeen maksatukseen; Suomen Lentopelastusseura ry; Metsäpalojen lentotähystystoiminnan osaamisen kehittäminen

Hakija on hakenut muutosta avustuksen ennakon maksatukseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti 24.5.2024 pitämässään kokouksessa myöntää hakijalle ennakkomaksua 35 % myönnetystä avustuksesta eli 98 510 euroa. Hakijan tulee lähettää hankkeen väliraportti tammikuuhun 2025 mennessä, jonka jälkeen arvioidaan hankkeen eteneminen sekä hankkeen toteutuneet kulut. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

VN/5012/2023; muutoshakemus; Kuopion Vapaaehtoinen Palokunta r.y.; Paloaseman uudisrakennus

Hakija on hakenut muutosta hankkeen sisältöön ja kustannusarvioon.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti 24.5.2024 pitämässään kokouksessa muuttaa paloaseman rakentamiseen 14.4.2023 annettua päätöstä siten, että myönnetty avustus 350 000 euroa voidaan käyttää kiinteistön ostamiseen ja muutostöiden kustannuksiin. Muutospäätöksellä hyväksyttävät kustannukset ovat yhteensä 754 976 euroa. Avustus voi kattaa korkeintaan 50 % toteutuneista kustannuksista. Muut päätösehdot pysyvät ennallaan.

 

Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset, 23 kpl

Vuoden toisen kokouksen pienavustusten päätösesitys on 97 517 euroa. Hakemuksia oli yhteensä 23 kpl. Tämä kokous mukaan lukien vuonna 2024 pienavustushakemuksia on saapunut 59 kappaletta. Avustusta on myönnetty tämä kokous mukaan lukien 59 hakemukseen yhteensä 308 900 euroa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää pienavustusta 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Nuoriso-osaston hankintojen osalta pienavustus on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. Nuoriso-osaston hankintoja sisältyi yhdeksään pienavustushakemukseen.

Myönnettävä avustus on esityksen mukaisesti 97 517 euroa yhteensä 23 hakemukseen.

Liite 2: Pienavustuspäätökset 24.5.2024

 

Pöydälle 12.4.2024 jäänyt erityisavustushakemus: Suomen Palopäällystöliitto; Pelastustoiminnan johtamisen täydennyskoulutus ryhmänjohtajille

Suomen Palopäällystöliitto ry:n (SPPL) avustushakemus hankkeeseen Pelastustoiminnan johtamisen täydennyskoulutus ryhmänjohtajille jäi rahaston hallituksen pöydälle kokouksessa 12.4.2024 lisäselvityksen ja täydennyksen saamista varten.
SPPL on päivittänyt hankehakemuksensa. SPPL hakee Pelastustoiminnan johtamisen täydennyskoulutus ryhmänjohtajille -hankkeeseen (täydennetty hakemus 05/2024) avustusta ajalle 1.6.2024 – 31.3.2026 yhteensä 161 050 euroa. Hankkeen kustannukset ovat 161 050 euroa.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti 24.5.2024 pitämässään kokouksessa hylätä avustushakemuksen.

Satu Björke