Palosuojelurahaston päätökset 8.12.2022

Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 8.12.2022.

Hallinnolliset ja muut päätökset

  • Rahaston hallitus julisti avatuksi sopimuspalokuntien kalustohaun vuodelle 2023. Hakuaika päättyy 8.2.2023. Hakuilmoitus  päivitetään www-sivuille pian.
  • Rahaston hallitus hyväksyi sopimuspalokuntien pienavustuksien hakuilmoituksen vuodelle 2023. Hakuaika on jatkuva, eli hakemuksia voi lähettää ympäri vuoden ilman erillistä hakuaikaa. Hakuilmoitus  päivitetään www-sivuille pian.
  • Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään 28.2.2023.

Avustuspäätökset

Yleisavustuspäätökset vuodelle 2023

Rahaston hallitus käsitteli yleisavustushakemukset vuodelle 2023. Yleisavustushakuun saapui 15 hakemusta, joista myönteinen päätös tehtiin kaikkiin saapuneisiin hakemuksiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti myöntää yleisavustuksiin yhteensä 3 850 000 euroa.

Liite: Yleisavustuspäätökset vuodelle 2023

Muutos- ja jatkoaikapäätökset

Rahaston hallitus käsitteli kokouksessaan muutos- ja jatkoaikahakemukset (3 kpl).

 8.1.1 VN/14001/2021; Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos; muutoshakemus hankkeen sisältöön ja budjettiin; Palokuntien Suomen mestaruuskilpailut (Jehumalja) -hanke

Hakija on hakenut muutosta hankkeen sisältöön ja budjettiin.

Päätös: Rahaston hallitus päätti kokouksessa hyväksyä esitetyt budjettimuutokset sekä muutoksen hankkeen sisältöön. Tilitys toimitetaan rahastoon muutospäätöksen hyväksymisen jälkeen. Muut päätösehdot säilyivät ennallaan.

8.1.2 VN/5631/2022; Vesilahden vapaaehtoinen palokunta ry; jatkoaikahakemus; Paloaseman laajennushanke

Hakija on hakenut jatkoaikaa hankkeeseen.

Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti kokouksessa myöntää jatkoaikaa Vesilahden VPK:lle paloaseman laajennushankkeen rakentamisen aloittamiselle 15.5.2023 saakka. Muut päätösehdot säilyivät ennallaan

8.1.3 VN/5672/2002; Närpes stad; Ansökan om förlängd tidsfrist; Byggande av en ny branddepå i Övermark

Sökande har sökat förlängd tid för det här projektet.

Beslutsförslag Brandskyddsfondens styrelse beslutade på sitt möte den 8 december 2022 att bevilja Närpes stad förlängd tid för att inleda byggandet av brandstationen till och med den 31 mars 2023.

8.2 Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset:

Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustuksiin 47 052 euroa. Hakemuksia oli yhteensä 16 kpl.

Päätösluettelo on liitteenä: Sopimuspalokuntien pienavustuspäätökset 8.12.2022

Päätös: Hyväksyttiin sopimuspalokuntien pienavustukset esityksen mukaisesti. Rahaston hallitus päätti myöntää pienavustusta 40 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

 

8.3 Takaisinperintäpäätökset, 1 kpl

8.3.1 Äkäslompolon vapaaehtoinen palokunta ÄVPK ry; Takaisinperinnästä luopuminen; Rakennushanke; Paloaseman rakentaminen

Palosuojelurahaston johtokunta oli 17.5.1995 päivätyllä päätöksellään (223/726/93) myöntänyt Äkäslompolon vapaaehtoinen palokunta ÄVPK ry:lle rakennushankeavustusta pienteollisuushallin muuttamiseksi paloasemaksi.

Päätös: Rahaston hallitus päätti, että takaisinperittävä määrä sekä sille laskettava korko jätetään erityisen painavista syistä kokonaan perimättä.

 

Pinja Hentunen