Palosuojelurahaston sihteeristö tutustui turvallisuusmessuihin Jyväskylässä

Palosuojelurahaston sihteeristö vieraili perjantaina 9.9.2016 Jyväskylän paviljongissa järjestetyillä turvallisuus (Safety-Security-Rescue) messuilla.

Ohjelma vierailulle oli vapaamuotoinen ja osa sihteeristöstä oli mukana kuuntelemassa seuraavia asiantuntijaluentoja:

Mitä turvallisuus on tulevaisuudessa (Jarno Limnéll, Professori, Aalto-yliopisto ja Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy). Luento käsitteli turvallisuuden entistä suurempia riskejä ja yhteiskunnan haavoittuvuutta tulevaisuudessa. Suurimpana ja nopeimmin muuttuvana turvallisuudenalana on tänä päivänä kyberturvallisuus. Luennon sisältö oli lopussa hienosti tiivistetty yhteen virkkeeseen ”Epävakaus ja ennalta-arvaamattomuus on turvallisuuden uusi normaalitila.”

Takaisin pintaan -ryhmään kuuluvat sukeltajat Patrik Grönqvist ja Vesa Rantanen kertoivat omia sukelluskokemuksiaan ja oppeja turvalliseen luolasukeltamiseen varautumiseen. Sukeltajat olivat mukana traagisella sukelluksella Norjassa vuonna 2014, jossa viiden hengen retkikunta sukelsi Pluran maanalaiseen luolastoon Keski-Norjassa.

Toimitusjohtaja Isto Kujala Suomen Sopimuspalokuntien Liitosta kertoi sopimuspalokuntien nykytilanteesta huomioiden myös niiden taloudelliset vaikutukset. Suomessa on 709 sopimuspalokuntaa, jotka jakautuvat 491 yhdistysmuotoiseen sopimuspalokuntaan (vpk) ja 200 henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokuntaan (hspk) ja 18 työpaikkasopimuspalokuntaan. Näissä toimii noin 13 400 hälytyskelpoista palokuntalaista.

Luentojen lisäksi osa Palosuojelurahaston sihteeristöä seurasi sammutusnäytöksen Pelastusopiston MOPSI-simulaattorissa, jossa yleisön joukosta valittu henkilö kävi sammuttamassa rasvapalon valvotussa ympäristössä. Tämän lisäksi simulaattorissa tehtiin suurempi tuli, joka sammutettiin DSPA-heittosammuttimella. Sammuttimen toiminta perustuu hienojakoisten alkali- ja alkalimetallihiukkasten muodostumiseen aerosolin muodostavan aineen palamisen yhteydessä. Aerosoli sisältää 70 % kaasua ja 30 % kiinteitä kaliumhiukkasia. Reaktiossa muodostuva kaasu ei sammuta paloa tukahduttamalla tai jäähdyttämällä, vaan aerosolin sammutusvaikutus (inhibitio) perustuu siihen, että kaliumhiukkaset sitovat palamisen ketjureaktiota ylläpitäviä hydroksyyliryhmiä eli ns. vapaita radikaaleja. Huomioitavaa on, että kun aerosolit sekoittuvat huonetilan ilman ja palokaasujen kanssa, näkyvyys huoneessa huononee merkittävästi. Palosuojelurahaston on myöntänyt 135 000 euroa Pelastusopiston hankkeeseen Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät pelastusyksikön ensitoimenpiteissä.

Palosuojelurahaston sihteeristöstä osa kävi myös Securitaksen simulaattorissa sammuttamassa rasvapaloa sammutuspeitteen avustuksella ja kuulemassa parhaat vinkit miten toimia sähkökaappipalon yhteydessä.

Messujen ulkonäytösalueella oli myös Itä-Uudenmaan nostolava-auto, jota Palosuojelurahasto on tukenut vuoden 2015 kalustohankintakierroksella 72 000 eurolla. Uudella autolla on korvattu 30-vuotta vanha nostolava-ajoneuvo. Ajoneuvon nostokorkeus on 45 metriä. Ajoneuvo sijoitettiin Loviisan pelastusasemalle, ja se toimii tarvittaessa myös Porvoon alueen varayksikkönä. Nostolava-autoa käytetään tarvittaessa koko Itä-Uudenmaan pelastusalueella.

Pelastuslaitosten haastaviin olosuhteisiin korkealta pelastaessa tutustuttiin nousemalla n. 40 metrin korkeuteen.
Pelastuslaitosten haastaviin olosuhteisiin korkealta pelastaessa tutustuttiin nousemalla n. 40 metrin korkeuteen.
Palosuojelurahaston harjoittelija Sami Markus korkeuksissa.
Palosuojelurahaston harjoittelija Sami Markus korkeuksissa.

pmvepsal