Palosuojelurahaston tarkastuskäynnit Keski-Suomen hyvinvointialueella

Palosuojelurahaston tarkastuskäynnit Keski-Suomen hyvinvointialueella

Palosuojelurahaston sihteeristö teki tarkastuskäyntejä avustuskohteisiin Keski-Suomen hyvinvointialueella 8.4.2024 ja 10.4.2024.

Tarkastuskohteita oli yhteensä 10 ja lisäksi yhdestä 26.2.2024 pienavustusta saaneesta hankinnasta pyydettiin maksutositteet.

Joutsan kunnan rakennushankkeet

Ensimmäinen tarkastuskohde oli Joutsassa. Kyseessä oli Joutsan paloaseman laajennus- ja peruskorjaushanke. Palosuojelurahasto on vuonna 1997 myöntänyt hankkeeseen avustusta 467 250 mk. Paikalla oli Joutsan kunnan ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen edustajat. Toinen tarkastuskohde oli samalla paloasemalla. Kyseessä oli Joutsan kunnalle myönnetty avustus varavoimakoneen hankintaan ja pakokaasunpoistojärjestelmän asentamiseen. Palosuojelurahasto on vuonna 2014 (muutospäätös 2015) myöntänyt hankkeeseen avustusta 17 360 euroa.

Kuvassa Joutsan paloaseman edustalla vasemmalta oikealle: Keski-Suomen hyvinvointialueelta palomestari Joonatan Partanen sekä Joutsan kunnasta tekninen isännöitsijä Petri Laitinen, kiinteistönhoitaja Kai Svaala ja rakennuspäällikkö Pinja Weijo
Kuvassa Joutsan paloaseman edustalla vasemmalta oikealle: Keski-Suomen hyvinvointialueelta palomestari Joonatan Partanen sekä Joutsan kunnasta tekninen isännöitsijä Petri Laitinen, kiinteistönhoitaja Kai Svaala ja rakennuspäällikkö Pinja Weijo

Joutsan paloasemalta matkaa jatkettiin Leivonmäelle. Kolmas tarkastuskohde oli Leivonmäen paloaseman laajennus ja peruskorjaus. Palosuojelurahasto on vuonna 2007 myöntänyt hankkeeseen avustusta 34 160 euroa. Paloasemaa käyttää Leivonmäen Vapaaehtoinen Palokunta ry. Paikalla oli edustajat Joutsan kunnasta ja Keski-Suomen hyvinvointialueelta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Kuvassa Mikko Halinen (kiinteistönhoitaja, Joutsan kunta/ryhmänjohtaja, Leivonmäen Vapaaehtoinen Palokunta ry) ja Pinja Weijo (rakennuspäällikkö, Joutsan kunta).
Kuvassa Mikko Halinen (kiinteistönhoitaja, Joutsan kunta/ryhmänjohtaja, Leivonmäen Vapaaehtoinen Palokunta ry) ja Pinja Weijo (rakennuspäällikkö, Joutsan kunta). Halinen kertoi tarkastuksen lomassa myös Leivonmäen VPK:n toiminnasta. Halinen kertoi tarkastuksen lomassa myös Leivonmäen VPK:n toiminnasta.

 

Kuvassa kalustohallin edessä rahaston pääsihteeri Johanna Herrala (vasemmalla) ja assistentti Emmi Laiho, jotka vastasivat tarkastuskäyntien toteuttamisesta.
Kuvassa rahaston pääsihteeri Johanna Herrala (vas.) ja assistentti Emmi Laiho, jotka vastasivat tarkastuskäyntien toteuttamisesta.

 

Jyväskylän kaupungin rakennushanke ja Leppälahden VPK:n pienavustukset

Neljäs tarkastuskohde sijaitsi Leppälahdella. Kyseessä oli Jyväskylän kaupungille myönnetty avustus Leppälahden VPK:n paloaseman korjausrakentamiseen. Palosuojelurahasto on vuonna 2013 myöntänyt rakennushankkeeseen avustusta 12 526 euroa. Paikalla olivat Jyväskylän kaupungin, Leppälahden Vapaaehtoinen Palokunta r.y.:n ja Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajat.

Samalla käynnillä tarkastettiin myös Leppälahden Vapaaehtoinen Palokunta r.y.:n saamat kaksi pienavustusta. Palosuojelurahasto on vuonna 2020 myöntänyt avustusta nuoriso-osaston suojakypäriin ja visiireihin 471 euroa. Lisäksi rahasto on vuonna 2021 myöntänyt avustusta resca-pelastuslauttaan ja melaan, resca-köysisäkkiin ja köysiin 1 239 euroa. Resca-pelastuslautta on harjoituskäytössä. Hankinnoista kertoivat Leppälahden VPK:n pitkäaikaiset jäsenet yksikönjohtaja, kalustonhoitaja Juha Laksela ja yksikönjohtaja, toiminnantarkastaja Jarmo Siikki.

Kuvassa Resca-pelastuslautta, jota käytetään Leppälahden Vapaaehtoinen Palokunta r.y.:n harjoituksissa. Kuva: Juha Laksela
Resca-pelastuslauttaa käytetään Leppälahden Vapaaehtoinen Palokunta r.y.:n harjoituksissa. Kuva: Juha Laksela

 

Kuvassa Leppälahden paloasema, joka on Leppälahden Vapaaehtoinen Palokunta r.y.:n käytössä.
Leppälahden paloasema, joka on Leppälahden Vapaaehtoinen Palokunta r.y.:n käytössä.

 

Keski-Suomen hyvinvointialueen kalustohankkeet

Seuraavat kohteet olivat Keski-Suomen hyvinvointialueen kaksi kalustohanketta, joiden tarkastus tehtiin Keski-Suomen pelastuslaitoksen keskuspaloasemalla.

Palosuojelurahasto on myöntänyt vuonna 2020 nostolavan nostolaitteistoon 72 000 euroa. Pelastuspäällikkö Arto Ahlroos esitteli kalustoa. Nostolavaa käytetään mm. rakennuspaloissa sammutustehtävissä sekä ihmisten pelastamisessa ylhäältä ja alhaalta. Nostolavan nostolaitteiston ulottuvuus on n. 46 metriä. Vuoden 2023 tehtävämäärä oli 321. Ajoneuvo on käytössä pääsääntöisesti Jyvässeudun lisäksi mm. Jämsän ja Joutsan alueella, mutta käyttöä on laajemmin myös koko Keski-Suomen alueella.

Kuvassa Keski-Suomen hyvinvointialueelta (Keski-Suomen pelastuslaitos) pelastuspäällikkö Arto Ahlroos nostolava-auton edustalla.
Kuvassa Keski-Suomen hyvinvointialueelta (Keski-Suomen pelastuslaitos) pelastuspäällikkö Arto Ahlroos nostolava-auton edustalla.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen keskuspaloasemalla sihteeristö tarkasti etänä myös Äänekoskelle sijoitetun sammutusauton. Palosuojelurahasto on myöntänyt vuonna 2018 kalustohankkeeseen 56 000 euroa. Palomestari Mauri Salo esitteli sammutusautoa etäyhteydellä. Salo kertoi, että ajoneuvo on aktiivisessa käytössä. Ajoneuvolla on ajettu 10 339 km, hälytysten määrä vuonna 2023 oli 384.

 

Hankasalmen kunnan rakennushanke ja Keski-Suomen hyvinvointialueen kalustohanke

Kaksi viimeistä kohdetta, rakennushankkeen ja kalustohankkeen, sihteeristö tarkasti keskiviikkona 10.4. Hankasalmen paloasemalla. Paikalla olivat Hankasalmen kunnasta tekninen päällikkö Tiina Pellinen ja Keski-Suomen hyvinvointialueelta palomies Ville Kovanen. Palosuojelurahasto on myöntänyt vuonna 2013 Hankasalmen kunnalle paloaseman korjausrakentamiseen avustusta 34 472 euroa. Asemaa on korjattu vuosien aikana monta kertaa.

Asemalla tarkastettiin myös säiliöauto, joka on siirretty Jyväskylästä Hankasalmelle joulukuussa 2023. Palosuojelurahasto on vuonna 2022 myöntänyt kalustohankkeeseen avustusta 64 000 euroa. Säiliöautolla on ajettu n. 14 500 km ja vuoden 2023 hälytysten määrä oli 114.

Kuvassa Hankasalmen paloasemalle sijoitettu Keski-Suomen pelastuslaitoksen säiliöauto.
Kuvassa Hankasalmen paloasemalle sijoitettu Keski-Suomen pelastuslaitoksen säiliöauto.

Palosuojelurahasto kiittää kaikkia tarkastuskäynneillä mukana olleita! Rakennukset ja kalusto todettiin tarkastuksissa olevan päätösten mukaisessa käytössä.

Emmi Laiho