Palosuojelurahaston tarkastuskäynti Espoossa

Palosuojelurahaston tarkastuskäynti Espoossa

Palosuojelurahaston sihteeristö teki tarkastuskäynnin Espooseen ja tarkasti kolmen paloaseman käytön sekä viisi kalustohankintaa.

Palosuojelurahasto suorittaa vuosittain tarkastuskäyntejä avustamiinsa kohteisiin. Käynneillä tarkastetaan, että avustuksen saanut kohde on päätöksenmukaisessa käytössä, eikä kohdetta ole esimerkiksi luovutettu toisaalle tai myyty ennen päätöksenmukaista käyttöajan päättymistä. Rahaston rakennushankeavustuksissa on 30 vuoden käyttöaika ja raskaassa kalustossa 10 vuoden käyttöaika.

Tarkastuskäynnin ensimmäisenä kohteena oli Leppävaaran paloasema, johon rahaston rakennusavustus oli myönnetty vuonna 2006. Matka jatkui Leppävaarasta Mikkelän paloasemalle, joka on saanut rahaston avustuksen vuonna 2003. Mikkelän paloasemalta matka taittui Niittykummun paloasemalle. Niittykummun paloasema on saanut rahaston rakennushankeavustuksen vuonna 1993. Asemalla tarkastettiin myös sammutusauto. Viimeisenä kohteena oli Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen keskuspaloasema, jossa tarkastettiin puomitikasauto sekä säiliöauto. Lisäksi todettiin, että vuonna 2014 avustusta saanut Mikkelän paloasemalle sijoitettu sammutusauto oli kalustokierrossa siirretty Nummelan VPK ry:n käyttöön. Keskuspaloasemalla sijaitseva raivausauto oli tarkastushetkellä harjoituksessa. Tarkastuskierroksella tutustuttiin samalla palopäällikkö Antti Lallukan johdolla raskaan ajoneuvokaluston varusteluun sekä Mikkelän paloasemalla myös mm. kevytasuihin.

Kuvassa palopäällikkö Antti Lallukka esittelee Mikkelän paloasemalla kevytasuja.
Kuvassa palopäällikkö Antti Lallukka esittelee Mikkelän paloasemalla kevytasuja. Kevytasuja käytetään kaikissa pelastustehtävissä (mm. tieliikenne, ensivaste, venetoiminta).

Rakennukset ja kalusto todettiin tarkastuksessa olevan päätöksenmukaisessa käytössä. Tarkastuksessa todettiin, että Niittykummun paloasema jää pois käytöstä lähivuosina. Uusi asema korvaa nykyisen aseman. Paloasemille on sijoitettu ensihoidon ambulansseja, mutta kyseisillä tilioilla ei ole ollut merkitystä avustuksen määrään. Kaikki tarkastetut paloasemahankkeet ovat olleet kokonaiskustannuksiltaan vähintään 2 miljoonaa euroa.

Tarkastuskäynnillä oli mukana pelastustoimen edustajana palopäällikkö Antti Lallukka sekä Espoon kaupungista isännöitsijä Pirjo-Riitta Heimo ja ylläpitoinsinööri Yami Mizrahi.

Kuvassa erityisasiantuntija Ira Nikoskinen, Espoon kaupungin ylläpitoinsinööri Yami Mizrahi, pääsihteeri Johanna Herrala, palopäällikkö Antti Lallukka, palomies Jyrki Kauko sekä palomies Juha Lankinen. Taustalla Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen uusin säiliöauto, jonka hankintaa PSR on avustanut vuonna 2019. Taustalla myös puomitikasauto, johon rahasto on myöntänyt avustusta vuonna 2018.
Kuvassa erityisasiantuntija Ira Nikoskinen, Espoon kaupungin ylläpitoinsinööri Yami Mizrahi, pääsihteeri Johanna Herrala, palopäällikkö Antti Lallukka, palomies Jyrki Kauko sekä palomies Juha Lankinen. Taustalla Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen uusin säiliöauto, jonka hankintaa PSR on avustanut vuonna 2019. Taustalla myös puomitikasauto, johon rahasto on myöntänyt avustusta vuonna 2018.
Kuvassa erityisasiantuntija Ira Nikoskinen, palopäällikkö Antti Lallukka, isännöitsijä Pirjo-Riitta Heimo sekä ylläpitoinsinööri Yami Mizrahi Leppävaaran paloasemalla. Taustalla rahaston kalustoavustuksen vuonna 2020 saanut sammutusauto.
Kuvassa erityisasiantuntija Ira Nikoskinen, palopäällikkö Antti Lallukka, ylläpitoinsinööri Yami Mizrahi sekä isännöitsijä Pirjo-Riitta Heimo Leppävaaran paloasemalla. Taustalla rahaston kalustoavustuksen vuonna 2020 saanut sammutusauto.

Pinja Hentunen