Palosuojelurahaston verkkosivujen saavutettavuusseloste

Palosuojelurahaston verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26. päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta).

Direktiivillä pyritään varmistamaan, että julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta parannetaan yhteisten saavutettavuusvaatimusten perusteella. Kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja.

Verkkosivuston tulee noudattaa WCAG 2.1-kriteeristön AA-tasoa 23.9.2020 mennessä. Tällä hetkellä verkkosivusto täyttää suurelta osin saavutettavuusvaatimukset.

Kaikki 23.8.2018 jälkeen julkaistut henkilön etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien määrittämiseen tai toteuttamiseen tarvittavat asiakirjat, kuten ajankohtaiset hakukirjeet, tiedotteet sekä hakulomakkeet on muutettu saavutettavuusdirektiivin mukaisiksi.

Palosuojelurahaston hallituksen pöytäkirjat on muutettu saavutettavuusdirektiivin mukaisiksi 23.9.2018 jälkeiseltä ajalta (kokouksesta 4/2018 lähtien). Pöytäkirjojen liitteet (taulukkomuotoiset päätösesitykset) eivät suuren tietomäärän vuoksi täytä WCAG-kriteerejä. Rahaston sihteeristöltä voi pyytää tarvittaessa vanhoja pöytäkirjoja saavutettavassa muodossa.

Rahaston tilinpäätösjulkaisut ovat vuodesta 2019 lähtien WCAG-kriteerit täyttäviä. Rahastossa tuotettaviin videoihin on lisätty  tekstitys vuodesta 2020 eteenpäin.

Rahaston tulostavoiteasiakirjat eivät täytä WCAG-kriteerejä suuren (pääosin taulukkomuotoisen) tietomäärän vuoksi.

Yhteydenotot, huomiot, kehitysehdotukset ja tietopyynnöt pyydetään sähköpostitse osoitteeseen psr.sm@govsec.fi. Viestiin tulee lisätä palautteeseen liittyvä url-osoite.

Tämä seloste on päivitetty 29.6.2022.