Paloturvallisuusviikko 2015

Paloturvallisuusviikko 2015

Paloturvallisuusviikko on pelastustoimen vuosittainen kampanja, jonka tavoitteena on parantaa koko Suomen paloturvallisuutta. Vuonna 2015 Paloturvallisuusviikkoa vietettiin 21.11.–1.12. Sen toteutukseen olivat tervetulleita kaikki paloturvallisuustyötä tekevät tahot.

Palosuojelurahaston hallitus myönsi hankkeeseen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle kokouksessaan 11.2.2015 495 000 euroa hankkeeseen paloturvallisuusviikko. Paloturvallisuusviikko tapahtuma järjestetään myös vuonna 2016 ja hankkeeseen on haettu ja myönnetty rahoitusta 495 000 €.

Hankkeen painopisteet vuonna 2015 olivat huolimattomuuden ja tahallisuuden vaikutukset paloturvallisuuteen, alkoholinkäytön vaikutus paloturvallisuuteen, paloturvallisuustekniikka tutuksi sekä asumisen paloturvallisuuden parantaminen. Tunnuslauseena oli ”muutamassa minuutissa voit pelastaa kaiken tai menettää kaiken”. Viikko koostui Päivä paloasemalla –tapahtumasta, Omasta paloharjoituksesta ja Pohjoismaisesta palovaroitinpäivästä.

Päivää Paloasemalla vietettiin 21.11.2015. Noin 80 000 kävijää vieraili 344 paloasemalla. Koko perheen tapahtumassa opittiin paloturvallisuustaitoja tehtävärastien avulla. Vuoden 2015 tapahtuman järjestämiseen osallistui toiseksi eniten paloasemia kampanjan historiassa. Kävijämäärä oli sekin toiseksi paras tulos.

Oma paloharjoitus innostaa ihmisiä ja yhteisöjä parantamaan paloturvallisuuttaan järjestämällä esimerkiksi paloturvallisuustarkistuksen tai poistumisharjoituksen nettisivujen ohjeita hyödyntäen. Harjoitusohjeet uusittiin vuonna 2015, niin että ne nyt jäsentyvät paremmin käyttäjälle. Omaan paloharjoitukseen osallistui noin 83 000 henkilöä. Kodin Oman paloharjoituksen pystyi tekemään myös Kipinä-sovelluksella. Sovellus näyttää käyttäjälle tarkistuslistan ja laskee kodin paloturvallisuuden tason. Kipinä muistuttaa myös palovaroittimen testaamisesta kuukauden ensimmäinen päivä.

Pohjoismaista palovaroitinpäivää vietettiin 1.12. Palovaroitinpäivänä viestittiin palovaroittimen asianmukaisesta käytöstä ja poistumisturvallisuudesta. Perustiedot palovaroittimien käyttöohjeista ja pariston vaihdon tärkeydestä oli koottu Paloturvallisuusviikon nettisivuille.

Pelastuslaitokset ovat avainasemassa Paloturvallisuusviikon toteuttamisessa alueellisesti. Eri laitosten aktiivisuus hankkeessa vaihteli. Päivä Paloasemalla -tapahtuma oli monella vakituisen henkilöstön miehittämällä asemallakin. Laitokset järjestivät myös yleisö- ja koulutustilaisuuksia ja kampanjoivat näkyvästi Facebookissa. Pelastuslaitoksissa Paloturvallisuusviikkoa toteutettiin yli 5700 työtunnilla.

Paloturvallisuusviikko oli myös mediakampanja. Vuonna 2015 keskityttiin sähköisiin medioihin. Suurin panostus oli TV-mainonta, jota varten tehtiin uusi mainosfilmi. Filmi toi vuoden painopisteen mukaisesti esiin alkoholin käytön vaikutusta paloturvallisuuteen. Filmiä näytettiin myös Finnkinon elokuvateattereissa. Päivää Paloasemalla -tapahtumaa markkinoitiin kaikilla kaupallisilla radiokanavilla. Paloturvallisuusviikon verkkomainontakin näkyi useilla eri kanavilla. Koko kampanjan huomioarvo oli 42 %, eli kyselytutkimuksen mukaan tuo määrä 25–65-vuotiaista näki TV- ja/tai kuuli radiospotin.

Hankkeen talous toteutui suunnitellusti. Haasteelliseksi talouden toteuttamisen teki se, että sinänsä melko suurella hankeavustuksella piti hankkia sekä mahdollisimman paljon medianäkyvyyttä että tuottaa monipuolinen materiaalipaketti Päivä Paloasemalla -tapahtuman järjestäneille paloasemille.

Paloturvallisuusviikko_2015

Rasvapalon vääränlainen sammuttamisyritys vedellä on vaikuttavimpia näytöksiä monessa Päivä Paloasemalla -tapahtumassa.

 

pmvepsal