Piikkiön paloaseman uudisrakennus

Piikkiön paloaseman uudisrakennus

Piikkiön vanha, juuri eläkeikään tullut paloasemarakennus, todettiin kuntokartoituksessa niin huonokuntoiseksi ja nykyisiin vaatimuksiin nähden epäsopivaksi, että se päätettiin korvata uudella rakennuksella.

Hankkeen suunnittelu aloitettiin keväällä 2013 tutustumiskäynnillä Salon Kiskon kaupunginosassa olevaan, juuri valmistuneeseen, vastaavan kokoiseen (n. 500 m2) paloasemaan.

Vanhan paloaseman ympärillä oli runsaasti joutomaata, joka toisaalta oli VPK:lle hyvä harjoittelukenttä. Alueen kaavoitustyö oli myös käynnissä ja ympärille suunniteltiin asuinrakennusten tontteja. Suunnitteluryhmän ehdotuksena oli paloaseman sijoittaminen nykyisen Piikkiön terveyskeskuksen läheisyyteen vanhan ykköstien (tie 110) viereen, mutta sitä ei hyväksytty.

Muutamien ehdotusten ja neuvottelujen jälkeen päädyttiin nykyiseen sijaintiin vanhan paloasemarakennuksen vieressä.

Kuva: Paloasemaa rakennetaan. Taustalla vaalea rakennus on vanha paloasema ja vasemmalla vihreä on kalustohalli sekä harmaa osa "sosiaalitiloja". Kuva: Piikkiön VPK ry.
Kuva: Paloasemaa rakennetaan. Taustalla vaalea rakennus on vanha paloasema ja vasemmalla vihreä on kalustohalli sekä harmaa osa ”sosiaalitiloja”. Kuva: Piikkiön VPK ry.

Aseman ja toiminnan lyhyt esittely- aseman ja toiminnan lyhyt yleisesittely

Paloasemalla toimii Piikkiön VPK, jonka hälytysosaston vahvuus on 33 henkilöä ja sopimuksen mukainen lähtöaika 5 min 1+3 vahvuudella ja 10 min 0+2 lisää. Kalustona on pelastusyksikkö, säiliöauto, miehistöauto, raivausyksikkö ja palovene. Lisäksi paloasemalla toimii liki 50 jäsenen nuoriso-osasto, sekä nais- ja veteraaniosastot. Palokunnan pelastustehtävien hälytysmäärät ovat vuositasolla 90 – 120 tehtävän luokkaa. Palokunta toimii valmiuspalokuntana ja hoitaa itsenäisesti oman alueensa yksikkölähdön tehtävät, sekä osallistuu lähialueen joukkuelähtöjen tehtäviin. Toiminta-aluetta halkoo Turku – Helsinki –moottoritie ja Turun Kehätie, joiden johdosta liikenneonnettomuudet ovat yksi suurimmista pelastustehtävien ryhmistä.

Hankkeen toteutuksesta

Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa oli alusta asti aluepelastuslaitoksen puolelta mukana kiinteistömestari Jani Tuominen. Hänen asiantuntemuksellaan vastaavien kohteiden osalta oli hyvin suuri merkitys toimivan rakennuksen aikaansaamiseksi. Eli mahdollisuuksien mukaan kannattaa hyödyntää mahdollisimman kattavasti tulevien käyttäjien asiantuntemusta suunnittelussa.

Hankesuunnittelu vuonna 2013 vei n. puoli vuotta. Loppusuunnittelu vuoden 2014 keväällä n. puoli vuotta ja toteutukseen päästiin lokakuussa 2014. Rakennus vastaanotettiin vuoden 2015 syyskuussa ja se otettiin välittömästi käyttöön. Sen jälkeen purettiin vielä vanha rakennus pois vuoden 2015 lopulla.

Hankkeen kaikkien osapuolien yhteistoiminta oli esimerkillistä, jonka johdosta hanke eteni hienosti aikataulussaan.

Kuva: Aseman vihkiäistilaisuudesta; Piikkiön VPK ry.
Kuva: Aseman vihkiäistilaisuudesta; Piikkiön VPK ry.

Hanke on parantanut palokunnan toimintaedellytyksiä merkittävästi. Toiminta on saatu keskitettyä yhteen rakennukseen kahden entisen sijaan. Puhdas paloasema –toimintamalli on otettu käyttöön innolla uuden paloaseman valmistumisen jälkeen. Sosiaalitilat saatiin nykyaikaistettua ja samoin kalustonhuoltotilat. Vanhalla ja uudella paloasemalla on eroa, kuin yöllä ja päivällä. Palokuntalaisten motivaatio on kasvanut merkittävästi, kun 65 vuotta vanhat tilat saatiin korvattua nykyaikaisilla tiloilla. Olihan vanhan paloaseman laajennusta jo tosiasiallisesti suunniteltu jo 1970-luvulta saakka.

Kaarinan kaupunki sai vuonna 2015 valtionavustusta Piikkiön paloaseman uudisrakennukseen Piikkiön VPK:n käyttöön SMDno-2015-213. Avustussumma oli yhteensä 150 000 euroa.

Rakentamiseen liittyvät asiat Markku Leinonen, Kaarinan kaupunki ja Jani Tuominen Varsinais-Suomen pelastuslaitos                     Käyttäjien asiohin liittyvät asiat Janne Aso, Piikkiön VPK

 

pmvepsal