Rahaston hallituksen kokouspäätökset 4.3.2010

Palosuojelurahaston hallitus teki rahaston hallituksen kokouksessa 4.3.2010 seuraavat myönteiset päätökset. Yksi päätös jätettin lisäksi pöydälle lisäselvityksiä varten. Päätökset on postitettu hakijoille 4.3.2010.

Päätöstiedote 4.3.2010

Hallitus julisti myös haettavaksi vuoden 2010 2. kierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 

Hakukirje 4.3.2010 Eritysavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, vuoden 2010 2 hakukierros

Rahaston hallitus hyväksyi kokouksessaan myös rahaston tilinpäätöksen vuodelta 2009 on luettavissa sivulla suunnitelmat ja kertomukset.

Johanna Herrala