Hallituksen päätökset 20.10.2011

Palosuojelurahaston hallitus teki kokouksessaan 20.10.2011 seuraavat päätökset: 

Hallinnolliset päätökset:

  • Hallitus avasi kalusto- ja rakennushankehaun vuodelle 2012. Lue lisää
  • Hallitus julisti rahaston 70-vuotisjuhlavuoden Innovaatiopalkinnon haettavaksi. Palkinnon suuruus on enintään 30 000 €. Hakuaika päättyy 31.1.2012. Lue lisää
  • Hallitus hyväksyi yleisavustustilitykset vuodelta 2010 ja totesi, että SPEK-ryhmän alitoteutuneen toiminnan osalta takaisinperinnät voidaan huomioida vuoden 2012 yleisavustuksista päätettäessä.
  • Lisäksi hallitus keskusteli mm. vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, rahaston strategian uudistamisesta, lakityöryhmän työn tuloksista, yleisavustusten vaikuttavuusarvioinnista, hallituksen kokousmäärän nostamisesta kuudesta seitsemään ensi vuonna sekä mahdollisesta kalusto- ja rakennushankehakujen eriyttämisestä vuonna 2013.

Lisäksi rahasto teki kuusi jatkoaika- ja/tai muutospäätöstä ja 12 sopimuspalokuntien pienavustuspäätöstä.

Rahaston hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 24.11.2011 klo 10.

Päätöstiedote 20.10.2011

Johanna Herrala